Singha Classic 2017

06-09Jul. 2017
PRE-QUALIFYING ROUND QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 3: The Winner of All Thailand Golf Tour Order of Merit 2012 - 2016 Years
1 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 2016
Category 4: The Winner of Singha Masters or All Thailand Championship 2014-2017 Years
2 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 2017
3 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 2015
Category 5: Multiple Tournament Winners 2014 - 2017 Years
4 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 2017
Category 6: Tournament Winners 2015 - 2017 Years
5 อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA 2016
6 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 2015
7 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA 2015
Category 7: Special Exemptions.
28 ประกาศิต แม้นสุวรรณ Tommy MANSUWAN THA
29 เอกรัฐ เล็กสุวรรณ (Am) Ekkarat LEKSUWAN (Am) THA
30 Feroz ALI Feroz ALI IND
31 ฐิติพงษ์ หอมรื่น (Am) Thitipong HOMRUEN (Am) THA
32 ฐานันดา แก้วคำรบ Tananda KAEWKAMROP THA
33 ศิระ บุญเกื้อ Sira BOONGUER THA
34 แสงชัย แก้วเจริญ (Am) Sangchai KAEWCHAROEN (Am) THA
35 ปริญญ์ พานิชศาส์น Prinn PHANISHSARN THA
36 เจษฎากร เอียการนา Jadsadagorn IAKANNA THA
37 วรพล นุ่มเออ Woraphon NUMER THA
Category 8: Top 50 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2016 Ranking
8 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 12
9 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA 13
10 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 16
11 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA 17
12 ธรรมนูญ คูณมาก Thummanoon KOONMARK THA 18
13 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA 19
14 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 24
15 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 27
16 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 30
17 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA 31
18 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 35
19 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์(เลอพงศ์ สิทธิวงศ์) Tanameth TANACHOKVISIT THA 36
20 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA 37
21 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 38
22 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์(สมชัย ผ่องแผ้ว) Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA 40
23 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 43
24 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 47
25 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 48
Category 9: Top 4 Amateur from Ranking Points 2016 Ranking
26 สาริศ สุวรรณรัตน์ (Am) Sarit SUWANNARUT (Am) THA 3
27 สัจจวัฒน์(ณพงศ์) ศรีประสิทธิ์ (Am) Sajawat SRIPRASIT (Am) THA 4
Category 10: Top 40 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2017 Re-ranking Ranking
68 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 31
69 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA 32
70 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA 36
Category 11: Top 4 Amateur from Ranking Points 2017 Re-ranking Ranking
71 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) THA 2
72 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง (Am) Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG (Am) THA 4
Category 12: Top 30 of The Qualifying Round Ranking
38 อรัณย์ พีรภูมิ Aran PIRAPHUM THA 1
39 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ (Am) Panuwat BULSOMBATH (Am) THA 2
40 ณัชพล เอกเสน (Am) Natchapon EAKSEN (Am) THA 3
41 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ (Am) Sarut VONGCHAISIT (Am) THA 4
42 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ (Am) Chayodom CHANJARUPHONG (Am) THA 5
43 นพรัฐ พานิชผล (Am) Nopparat PANICHPHOL (Am) THA 6
44 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก (Am) Saksit JAIRAK (Am) THA 7
45 ณัชพล ศรีนุ่น (Am) Natchapol SRINOON (Am) THA 8
46 ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 9
47 KIM Sung-Keun KIM Sung-Keun KOR 10
48 Dennis LIM Dennis LIM SIN 11
49 ทศธรรม สุทนต์ Tossatam SUTHON THA 12
50 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง (Am) Nipitphon THIANGTRONG (Am) THA 13
51 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA 14
52 วรพล อินมี (Am) Woraphon INMEE (Am) THA 15
53 วรุต ขจรกิตติสกุล (Am) Varuth KHACHONKITTISAKUL (Am) THA 16
54 ปฐวีกานต์ คำมนตรี Pataweekarn KUMMONTREE THA 17
55 โรจนศักดิ์ ทองบุญชู Rojjanaasak TONGBOONCHU THA 18
56 ธนกร ตอสี (Am) Thanakorn TORSEE (Am) THA 19
57 ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ Saranyapong TEERANON THA 20
58 สรวุฒิ จิรันดร Sorawut JIRUNDORN THA 21
59 Elki KOW Elki KOW INA 22
60 Clement KURNIAWAN Clement KURNIAWAN INA 23
61 กอบเดช รอดรัต (Am) Kobdech RODRAT (Am) THA 24
62 ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ Pathompon FUENGSAWAT THA 25
63 คิดดี วัฒนสินพาณิช Kiddee WATTANASINPANICH THA 26
64 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA 27
65 ณฐสิทธิ์ ชิตวิเศษ Natasit CHITWISET THA 28
66 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 29
67 Si Thu Ye Yint Si Thu Ye Yint MYA 30
Category 13: 51st - 90th from Order of Merit 2016 Ranking
73 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 52
74 อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA 55
75 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA 58
76 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA 60
77 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA 62
78 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 66
79 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 69
80 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 71
81 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 73
82 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA 76
83 ธนัทชาญ เผือกเทศ Tanutchan PUAKTES THA 80
84 มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA 81
85 นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล Narinrit TANTRAKUL THA 83
86 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANUCH THA 84
87 Greg MOSS Greg MOSS USA 85
88 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA 87
89 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA 89
Category 14: 41st - 80th from Order of Merit 2017 Re-ranking Ranking
90 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA 44
91 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 46
92 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA 52
93 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 60
94 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 63
95 วรเมธ อัศรัสกร Voramate AUSSARASSAKORN THA 78
96 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 80
Category 15: 91st - 120th from Order of Merit 2016 Ranking
97 ศิลป์ พรมุณีสุนทร Silpa PORNMUNEESUNTORN THA 92
98 เตชินท์ ศิริบุญญะสุข Te-Chin SIRIBOONYASUK THA 94
99 ชยกร เหรียญทองคำ Chayakorn REANTONGKOME THA 95
100 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 98
101 Nadeem INYAT Nadeem INYAT PAK 99
102 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA 105
103 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 106
104 กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA 108
105 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 110
106 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA 112
Category 16: 81st - 150th from Order of Merit 2017 Re-ranking Ranking
107 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA 82
108 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA 83
109 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 85
110 กันตพงศ์ ชัยศิริวิเชียร Kantapong CHAISIRIWICHIAN THA 93
111 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 95
112 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA 96
113 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 101
114 ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA 102
115 ธนน ธีรสิทธิภัทร(ณธัชพงศ์ พุฒิพันธุ์พฤทธ์) Tanon TEERASITIPATR THA 104
116 จิโรจ จันทร์อินทร์ Jirod JANIN THA 109
121st - 250th from Order of Merit 2016 Ranking
117 ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA 122
118 กันต์ รื่นพันธ์ Gun REUNPHANT THA 124
119 นชา พัฒน์ชนะ Nacha PATCHANA THA 132
120 บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA 139
121 อภิสิทธิ์ ขำเกษม Apisit KUMKASAME THA 140
122 ธนกร ต๊ะปินตา Thanagorn TAPINTA THA 142
123 พุทธิภูมิ พงษ์ธรประทาน Bhuddhibhumi PONGTHORNPRATHAN THA 145
124 โกมล นิ่งกลาง Komol NINGLANG THA 146
125 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 147
126 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA 149
127 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 150
128 Yan Naing PHYOE Yan Naing PHYOE MYA 153
129 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODSPACK THA 154
130 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 155
131 จิระพงศ์ วงศ์วรกุล Jirapong WONGVORAKUL THA 156
132 คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA 159
Reserves(สำรอง)
1 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 160
2 กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ Kittisak BHANDHUBANYONG THA 166
3 กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา Kornpong ONGTHONGKAMTHANA THA 173
4 เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA 185
5 พศวัตธ์ วารีศิริรักษ์ Potsawat WAREESIRIRAK THA 189
6 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA 192
7 วริศ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Varit PANYATHANASEDH THA 204
8 ชินพัฒน์ ตั้งตรงวัฒนา Chinnapat TANGTRONGWATTANA THA 209
9 วัชรสิทธิ์ ตราชื่นต้อง Watcharasit TRACHUENTONG THA 213
10 กตัญญู วารินศิริรักษ์ Katanyu WARINSIRIRAK THA 220
11 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA 220
12 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 233
13 บุญมี ต่อพันธ์ Boonmee TOPAN THA 236
14 ภูวดล ลี้อาจหาญ Poovadol LEE-ARTHAN THA 250