PRO AM

After Singha Chiang Mai Open 2018
POS PLAYER PLAYER CTRY EARNING PLAYED ROUND STROKE AVG
1 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA ฿813,875.00 4 14 68.93
2 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA ฿813,675.00 5 17 70.06
3 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA ฿750,000.00 1 4 67.50
4 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA ฿733,908.33 7 26 69.15
5 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA ฿719,262.50 7 25 69.36
6 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA ฿696,000.00 4 16 69.06
7 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA ฿670,550.00 3 12 68.75
8 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA ฿445,150.00 8 32 69.94
9 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA ฿384,908.33 7 24 69.96
10 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA ฿378,075.00 6 20 70.75
11 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA ฿352,537.50 7 28 69.93
12 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA ฿324,425.00 3 12 69.75
13 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA ฿301,950.00 4 14 69.64
14 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA ฿268,200.00 2 8 68.25
15 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA ฿258,750.00 1 4 67.75
16 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA ฿244,750.00 5 18 70.06
17 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA ฿237,625.00 6 20 70.80
18 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA ฿222,250.00 8 23 71.57
19 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA ฿219,458.33 6 22 70.27
20 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA ฿214,125.00 4 16 68.81
21 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA ฿213,558.33 7 24 70.88
22 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA ฿213,550.00 5 18 71.00
23 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA ฿211,765.00 7 28 70.89
24 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA ฿208,625.00 4 12 70.08
25 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA ฿207,850.00 4 14 69.71
26 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA ฿205,062.50 7 28 71.21
27 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA ฿203,725.00 4 16 70.38
28 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA ฿201,675.00 5 16 70.00
29 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA ฿200,441.67 8 30 70.97
30 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA ฿199,175.00 6 21 71.00
31 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA ฿197,137.50 8 26 72.15
32 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA ฿194,075.00 8 26 70.73
33 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA ฿192,287.50 6 24 70.79
34 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA ฿186,733.33 4 16 70.38
35 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA ฿182,183.33 7 24 70.58
36 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA ฿177,050.00 6 20 70.00
37 Joohyung KIM Joohyung KIM KOR ฿169,658.33 4 14 69.50
38 Simon YATES Simon YATES SCO ฿164,475.00 3 12 70.25
39 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA ฿159,750.00 2 8 70.25
40 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA ฿159,675.00 8 24 71.38
41 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA ฿158,375.00 3 12 69.17
42 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANACH THA ฿154,650.00 6 22 70.91
43 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA ฿154,275.00 7 25 71.56
44 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA ฿153,158.33 8 28 71.61
45 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA ฿151,825.00 5 18 70.83
46 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA ฿142,142.86 7 22 71.45
47 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA ฿137,395.00 8 25 71.68
48 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA ฿135,225.00 6 20 71.10
49 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA ฿133,962.50 7 24 71.38
50 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA ฿133,325.00 8 26 71.85
51 John Michael O'TOOLE John Michael O'TOOLE USA ฿127,955.00 4 14 69.86
52 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA ฿127,941.67 8 28 71.96
53 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA ฿127,875.00 8 26 71.96
54 อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA ฿126,000.00 1 4 68.00
55 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA ฿125,025.00 5 16 71.31
56 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA ฿123,575.00 2 8 70.00
57 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA ฿120,362.50 7 23 72.39
58 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA ฿111,970.83 7 24 71.75
59 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA ฿109,950.00 7 18 71.83
60 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA ฿102,950.00 5 16 70.44
61 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA ฿99,890.00 7 22 71.27
62 Hein SITHU Hein SITHU MYA ฿93,800.00 3 12 70.08
63 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA ฿92,125.00 8 24 71.75
64 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA ฿90,150.00 8 21 72.81
65 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA ฿89,900.00 5 16 71.63
66 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA ฿86,842.86 8 25 72.80
67 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA ฿83,050.00 8 23 73.00
68 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA ฿80,925.00 4 14 72.29
69 Sam CHIEN Sam CHIEN USA ฿75,750.00 2 6 71.50
70 ธนาธิป เผือกเทศ Thanathip PUAKTES THA ฿74,762.50 8 20 73.05
71 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA ฿74,700.00 5 14 71.79
72 มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA ฿73,350.00 8 21 72.38
73 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA ฿72,650.00 4 14 71.00
74 ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA ฿72,400.00 5 18 71.44
75 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA ฿68,237.50 6 18 71.72
76 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA ฿68,070.00 6 18 71.56
77 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA ฿67,450.00 8 21 71.95
78 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA ฿65,500.00 8 22 72.91
79 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA ฿65,250.00 8 20 71.45
80 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA ฿65,133.33 7 17 72.47
81 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA ฿64,175.00 6 18 72.17
82 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA ฿62,450.00 6 17 72.00
83 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA ฿61,212.50 4 14 72.00
84 Roberto GALLETTI Roberto GALLETTI USA ฿58,200.00 5 12 71.25
85 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA ฿57,750.00 6 16 72.00
86 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA ฿55,950.00 2 8 71.88
87 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA ฿55,925.00 3 10 70.40
88 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN ฿55,100.00 6 16 71.69
89 Kevin TECHAKANOKBOON Kevin TECHAKANOKBOON THA ฿53,500.00 2 8 71.00
90 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA ฿52,033.33 7 18 74.22
91 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA ฿50,983.33 5 16 72.13
92 ฐิติพัฒก์ ผาธรรม Thitipat PHATAM THA ฿50,400.00 7 18 72.11
93 James BOWEN James BOWEN USA ฿49,200.00 5 13 73.08
94 Joshua SALAH Joshua SALAH USA ฿48,000.00 2 6 70.50
95 บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA ฿44,550.00 7 18 72.50
96 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA ฿43,980.00 8 20 72.50
97 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA ฿43,840.00 4 12 73.00
98 ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA ฿43,150.00 4 12 72.25
99 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA ฿41,762.50 5 14 72.43
100 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA ฿40,550.00 4 10 71.50
101 Blake SNYDER Blake SNYDER USA ฿40,550.00 4 10 72.40
102 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA ฿39,150.00 4 12 71.92
103 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN ฿37,050.00 4 12 72.25
104 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA ฿36,600.00 6 15 72.87
105 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA ฿36,292.86 8 19 73.95
106 สมเกียรติ ศรีสง่า Somkiat SRISA-NGA THA ฿36,250.00 2 6 72.83
107 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA ฿35,000.00 6 16 72.25
108 วรพล นุ่มเออ Woraphon NUMER THA ฿34,200.00 3 10 73.50
109 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA ฿33,016.67 7 18 72.22
110 Pete VILAIRATANA Pete VILAIRATANA USA ฿31,633.33 3 8 71.63
111 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA ฿30,650.00 4 11 73.18
112 ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA ฿29,466.67 6 15 73.20
113 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA ฿28,842.86 8 19 73.26
114 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA ฿28,575.00 7 15 73.47
115 Janne KASKE Janne KASKE FIN ฿26,650.00 3 8 71.50
116 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA ฿25,862.50 1 4 69.75
117 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA ฿24,975.00 6 11 73.82
118 อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA ฿23,175.00 6 14 72.93
119 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA ฿22,680.00 6 13 72.62
120 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG USA ฿22,350.00 3 8 72.13
121 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA ฿16,950.00 8 16 74.38
122 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA ฿16,950.00 7 15 73.60
123 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA ฿16,800.00 7 15 72.87
124 Seung Soo LEE Seung Soo LEE KOR ฿15,766.67 1 4 71.50
125 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA ฿15,142.86 7 12 73.92
126 จิรสิน ลิ้มวิชัย Jirasin LIMVICHAI THA ฿15,142.86 2 6 71.33
127 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA ฿14,900.00 7 16 73.69
128 Tatsuya MIYAKI Tatsuya MIYAKI JPN ฿14,500.00 6 14 75.57
129 Zin Aung Min Zin Aung Min MYA ฿14,200.00 2 5 72.80
130 อรัณย์ พีรภูมิ Aran PIRAPHUM THA ฿14,100.00 3 8 73.00
131 ธรรศ แจ้งกิจ Trass JAENGKIT THA ฿13,700.00 6 13 74.69
132 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA ฿13,400.00 6 14 74.00
133 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA ฿13,400.00 4 10 73.90
134 Paul HARRIS Paul HARRIS USA ฿13,125.00 3 8 72.50
135 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA ฿12,500.00 5 12 72.92
136 Aung Sann MYO Aung Sann MYO MYA ฿11,500.00 2 6 75.67
137 Sang LEE Sang LEE CAN ฿11,000.00 3 8 74.75
138 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA ฿10,500.00 7 16 76.50
139 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA ฿10,500.00 2 5 75.60