PRO AM

ALL THAILAND GOLF TOUR ORDER OF MERIT 2018
Alter Singha Laguna Phuket Open 2018
Last Update: May 13, 2018
POS PLAYER PLAYER CTRY EARNING PLAYED ROUND STROKE AVG
1 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA ฿750,000.00 1 4 67.50
2 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA ฿670,550.00 3 12 68.75
3 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA ฿536,175.00 3 12 70.17
4 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA ฿484,950.00 3 12 69.33
5 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA ฿363,875.00 2 8 68.88
6 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA ฿340,875.00 4 14 70.64
7 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA ฿324,425.00 3 12 69.75
8 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA ฿297,500.00 3 12 69.17
9 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA ฿261,000.00 3 10 69.90
10 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA ฿258,750.00 1 4 67.75
11 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA ฿224,700.00 2 8 69.25
12 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA ฿212,650.00 4 16 70.31
13 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA ฿208,625.00 3 12 70.08
14 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA ฿201,400.00 4 14 70.93
15 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA ฿177,075.00 3 12 70.58
16 Simon YATES Simon YATES SCO ฿164,475.00 3 12 70.25
17 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA ฿163,000.00 3 12 70.50
18 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA ฿160,083.33 3 12 70.58
19 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA ฿159,750.00 2 8 70.25
20 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA ฿137,800.00 3 12 70.83
21 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA ฿134,175.00 4 16 70.81
22 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA ฿125,025.00 3 12 71.17
23 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA ฿123,575.00 2 8 70.00
24 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA ฿112,050.00 3 12 71.67
25 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA ฿109,058.33 4 14 71.07
26 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA ฿106,800.00 2 8 69.50
27 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA ฿106,675.00 4 16 71.63
28 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA ฿103,775.00 4 16 71.88
29 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA ฿101,133.33 2 8 70.38
30 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA ฿100,975.00 3 12 71.50
31 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANACH THA ฿97,775.00 3 12 71.50
32 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA ฿93,000.00 2 6 70.33
33 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA ฿91,325.00 4 12 71.17
34 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA ฿88,050.00 4 12 71.50
35 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA ฿86,415.00 4 14 72.64
36 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA ฿84,975.00 4 14 72.14
37 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA ฿83,575.00 3 12 73.00
38 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA ฿76,300.00 3 10 70.40
39 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA ฿75,750.00 3 12 72.58
40 Sam CHIEN Sam CHIEN USA ฿75,750.00 1 4 70.00
41 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA ฿75,640.00 3 12 72.67
42 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA ฿68,008.33 3 10 71.20
43 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA ฿67,675.00 4 12 72.58
44 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA ฿66,675.00 3 10 72.60
45 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA ฿66,517.86 4 12 72.33
46 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA ฿66,450.00 1 4 69.25
47 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA ฿65,500.00 4 14 72.71
48 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA ฿64,375.00 4 12 73.08
49 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA ฿63,508.33 4 14 71.93
50 Hein SITHU Hein SITHU MYA ฿62,600.00 2 8 70.38
51 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA ฿59,600.00 4 14 72.79
52 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA ฿58,200.00 1 4 69.50
53 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA ฿58,133.33 3 10 71.80
54 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA ฿57,625.00 2 6 71.83
55 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA ฿55,950.00 2 8 71.88
56 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA ฿55,300.00 3 10 73.10
57 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN ฿55,100.00 3 10 71.20
58 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA ฿53,133.33 4 10 71.90
59 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA ฿49,600.00 4 12 72.17
60 James BOWEN James BOWEN USA ฿49,200.00 4 11 73.09
61 John Michael O'TOOLE John Michael O'TOOLE USA ฿48,950.00 2 6 70.33
62 ธนาธิป เผือกเทศ Thanathip PUAKTES THA ฿48,900.00 4 11 73.91
63 Joshua SALAH Joshua SALAH USA ฿48,000.00 1 4 70.00
64 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA ฿45,517.86 4 14 74.00
65 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA ฿45,350.00 4 12 73.83
66 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA ฿44,900.00 4 12 72.42
67 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA ฿41,700.00 4 10 72.60
68 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA ฿41,040.00 3 10 71.70
69 ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA ฿38,650.00 2 8 71.63
70 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA ฿37,500.00 3 8 73.25
71 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA ฿37,500.00 2 6 72.67
72 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA ฿37,500.00 2 6 73.17
73 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA ฿36,292.86 4 12 73.00
74 สมเกียรติ ศรีสง่า Somkiat SRISA-NGA THA ฿36,250.00 1 4 72.50
75 Kevin TECHAKANOKBOON Kevin TECHAKANOKBOON THA ฿34,200.00 1 4 70.75
76 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA ฿34,000.00 4 10 73.90
77 Pete VILAIRATANA Pete VILAIRATANA USA ฿31,633.33 3 8 71.63
78 Joohyung KIM Joohyung KIM KOR ฿31,633.33 1 4 69.00
79 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA ฿31,200.00 2 6 72.17
80 มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA ฿30,800.00 4 11 73.55
81 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA ฿30,650.00 2 8 72.50
82 บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA ฿27,300.00 4 10 72.80
83 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA ฿24,975.00 4 8 74.00
84 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA ฿23,040.00 3 8 72.50
85 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA ฿23,040.00 2 6 74.00
86 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA ฿22,633.33 2 6 72.17
87 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA ฿22,300.00 3 8 72.88
88 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA ฿21,900.00 2 6 72.33
89 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA ฿20,400.00 3 8 75.00
90 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN ฿19,800.00 1 4 72.50
91 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA ฿18,000.00 1 4 70.25
92 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA ฿17,250.00 3 8 72.50
93 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA ฿16,800.00 4 10 72.90
94 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA ฿16,350.00 2 6 72.67
95 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA ฿15,900.00 3 8 73.88
96 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA ฿15,142.86 4 10 73.50
97 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA ฿15,142.86 4 10 73.80
98 จิรสิน อิสสระวาณิชย์ Jirasin ISSARAVANICH THA ฿15,142.86 1 4 71.25
99 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA ฿14,900.00 4 10 73.60
100 วรพล นุ่มเออ Woraphon NUMER THA ฿14,900.00 1 4 73.75
101 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA ฿14,300.00 2 6 73.50
102 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA ฿14,100.00 3 8 72.88
103 อรัณย์ พีรภูมิ Aran PIRAPHUM THA ฿14,100.00 2 6 73.50
104 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA ฿13,400.00 3 8 74.75
105 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA ฿13,400.00 2 6 74.83
106 Sang LEE Sang LEE CAN ฿11,000.00 2 6 75.33
107 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA ฿10,500.00 4 10 76.80