18th Singha Masters

06-09Apr. 2017
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 1

Scores last updated at 04/04/2017 22:34:05

Group Time Tee Name Name Nat
1 6:50 1 ชยกร เหรียญทองคำ Chayakorn RIEANTONGKOME THA
นชา พัฒน์ชนะ Nacha PATCHANA THA
ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
2 7:00 1 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun EIAMGAEW THA
อรรถกร รอดแรงค้า Atthakorn RODRANGKA THA
ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
3 7:10 1 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA
จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
4 7:20 1 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA
พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
5 7:30 1 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA
ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA
รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
6 7:40 1 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
สมชัย ผ่องแผ้ว Somchai PONGPAEW THA
ธนัทชาญ เผือกเทศ Tanutchan PUAKTES THA
7 7:50 1 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA
วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA
8 8:00 1 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA
ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด Pasamet POGAMNERD THA
ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA
9 8:10 1 นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล Narinrit TANTRAKUL THA
จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
กันต์ รื่นพันธ์ Gun REUNPHANT THA
10 8:20 1 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA
ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
ชยุตม์ ตั้งรมยวิลัย Chayut TUNGROMYAVILAI THA
11 6:50 10 ธรรมนูญ คูณมาก Thummanoon KOONMARK THA
เตชินท์ ศิริบุญญะสุข Te-Chin SIRIBOONYASUK THA
ภิญโญ ภิรมย์รื่น Pinyo PIROMREUN THA
12 7:00 10 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA
สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA
13 7:10 10 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA
ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA
ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
14 7:20 10 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA
เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA
15 7:30 10 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA
ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA
16 7:40 10 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA
Mardan MAMAT Mardan MAMAT SGP
พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA
17 7:50 10 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA
พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN
18 8:00 10 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
19 8:10 10 เลอพงศ์ สิทธิวงศ์ Lerpong SITHIWONG THA
วรกิตติ์ ศรีทา Worakit SREETA THA
ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
20 8:20 10 พีร์ หิรัญวิวัฒน์ Pree HIRUNWIWAT THA
ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
จักรพงษ์ คำใสแสง Jakkrapong KAMSAISAENG THA
21 11:25 1 สมเกียรติ ศรีสง่า Somkiat SRISA-NGA THA
ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA
เลิศพิสิฐ สุวรรณจันลา Leodpisit SUWANCHANLA THA
22 11:35 1 ธนวินท์ สมศรี Tanawin SOMSRI THA
LIN Keng-wei LIN Keng-wei TPE
วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA
23 11:45 1 ศิลป์ พรมุณีสุนทร Silpa PORNMUNEESUNTORN THA
LIU Yen-hung LIU Yen-hung TPE
ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
24 11:55 1 LIN Wen-hong LIN Wen-hong TPE
ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA
ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA
25 12:05 1 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA
ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA
อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA
26 12:15 1 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA
ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA
27 12:25 1 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA
อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA
นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA
28 12:35 1 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA
ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA
อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA
29 12:45 1 ภูริลาภ เอื้อมมงคล Purilarp EUAMMONGKOL THA
เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA
30 12:55 1 เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ Ekthumrong LUANGANURUK THA
กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก Koravit Pakhim KWOK THA
เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA
31 11:25 10 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA
กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA
ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA
32 11:35 10 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA
เศรษฐพงศ์ ไทรเล็กทิม Seattapong TSAILEXTHIM THA
33 11:45 10 วรัณ อิศรภักดี Varan ISRABHAKDI THA
ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
Nadeem INYAT Nadeem INYAT PAK
34 11:55 10 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA
35 12:05 10 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
Janne KASKE Janne KASKE FIN
นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPETCHARAPORN THA
36 12:15 10 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA
ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA
37 12:25 10 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA
ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA
รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA
38 12:35 10 พรสกล ทิพย์สนิท Pornsakon TIPSANIT THA
ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
39 12:45 10 Roberto GALLETTI Roberto GALLETTI USA
มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA
ดิเรก ศักดิ์แสน Dirak SAKSAEN THA
40 12:55 10 ธรรศ แจ้งกิจ Trass JAENGKIT THA
เสฏฐวุฒิ โศภนกุลเกียรติ์ Settawut SOPHONKULLAKIET THA
เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANUCH THA