Singha Chiang Mai Open 2017

24-27Aug. 2017
ROUND PRE-Q ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Pre-Qualifying Round

Scores last updated at 21/08/2017 07:20:36

Group Time Tee Name Name Nat.
1 8:00 1 ศราวิน ศรีแจ้ง Sarawin SRIJAENG THA
8:00 1 พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA
8:00 1 ชวนากร ยศหนองทุ่ม (Am) Chawanakon YOTNONGTHUM (Am) THA
8:00 1 ปณโชค แก้วระหัน (Am) Panachok KAEWRAHAN (Am) THA
2 8:12 1 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA
8:12 1 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN
8:12 1 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ (Am) Kullakit SITHPRASERT (Am) THA
8:12 1 กุณช์ธณัฏ พนาดร (Am) Kuntanat PANADON (Am) THA
3 8:24 1 ชัยพิสิทธิ์ เสือนาค Chaipisit SUEANAK THA
8:24 1 ชัยกร รัตนพันธ์ Chaikorn RATTANAPAN THA
8:24 1 ปราศรัย อุณจักร (Am) Prasai UNACHAK (Am) THA
8:24 1 ปัณณธร ช้อยจินดา (Am) Punnathorn CHOIJINDA (Am) THA
4 8:36 1 ประเสริฐ ลิ้มมณีวิจิตร Prasert LIMMANEEWIJIT THA
8:36 1 ณัฐนัย คชเสนี Nattanai GAJASENI THA
8:36 1 รัฐศาสตร์ พรมเสน (Am) Rattasat PROMSEN (Am) THA
8:36 1 นนท์ ช้อยจินดา (Am) Nont CHOIJINDA (Am) THA
5 8:48 1 อุดมชัย คงเกษม Udomchai KONGKASEM THA
8:48 1 คณิน นิ่มเจริญวรรณ Kanin NIMCHAROENWAN THA
8:48 1 พงศ์พล หันตพงศ์ Pongphol HUNTAPONG THA
8:48 1 ณัฐ ลิ้มมณีวิจิตร (Am) Nut LIMMANEEVIJIT (Am) THA
6 9:00 1 นฤนาท จันทรางกูร Naruenat JANTHARANGKURA THA
9:00 1 ธนบดี ม่วงคำ Tanabadee MUANGKHAM THA
9:00 1 อมต คนชาญ Ammata KONCHAN THA
9:00 1 พัชกร จันตาเวียง (Am) Patchakorn CHANTAWIANG (Am) THA
7 9:12 1 นิรุตติ์ แสนไชย Nirut SANCHAI THA
9:12 1 ภาสกร จันทะชุม Pasakorn CHANTACHUME THA
9:12 1 Woo Beum SONG Woo Beum SONG KOR
9:12 1 จิตรวิทย์ บุญมาลีรัตน์ (Am) Jittawit BOONMALEERAT (Am) THA
8 9:24 1 พีรพล ศรีธัญรัตน์ Peerapon SRITHANRATTANA THA
9:24 1 ศุภวัฒน์ เรืองเอี่ยม Supavat RUANGEAUM THA
9:24 1 พีรวัส ลี้วิศิษฏ์พัฒนา Peerawat LEEVISITPATTHANA THA
9:24 1 Myat htut Lwin (Am) Myat htut Lwin (Am) MYA
9 9:36 1 เด่นเทพ เสลานนท์ Denthep SELANON THA
9:36 1 ภวิศ ปัณทะรส Pawit PANTAROS THA
9:36 1 พัฒนพงษ์ แสนบัวหลวง Pattanapong SAENBUALUANG THA
9:36 1 พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ (Am) Peeravit SRITHANRATTANA (Am) THA
10 9:48 1 วชิรวิทย์ สุริยวงศ์ Wachirawit SURIYAWONG THA
9:48 1 บวรศักดิ์ ผาสุขหัช Borvornsak PASOOKHUSH THA
9:48 1 ปฐวีกานต์ คำมนตรี Pataweekarn KUMMONTREE THA
9:48 1 Ji Ho JUN (Am) Ji Ho JUN (Am) KOR
11 10:00 1 วิทวัส พรรค์พิบูลย์ Witthawat PUCKPIBOOL THA
10:00 1 พชรพล ประเสริฐ Patcharapon PRASERTH THA
10:00 1 Thein Zaw MYINT Thein Zaw MYINT MYA
10:00 1 สุปิยะชาติ วรรณสูตร (Am) Supiyachat VANNASUT (Am) THA
12 10:12 1 ปณัชช์ บุรุษชาต Panat BURUTCHAT THA
10:12 1 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
10:12 1 สุมิตร อิ่มสุขศรี Sumit IMSUKSRI THA
10:12 1 ทองธรรม โชคชัยผาสุข (Am) Tongthuma CHOKCHAIPASOOK (Am) THA
13 8:06 10 อภิเชษฐ์ ขันทอง Apichet KHANTHONG THA
8:06 10 ณนทกร ปวงงาม Nonthakorn PUANGNGAM THA
8:06 10 วุฒิชัย เจริญธนากุล (Am) Wutthichai JAREANTHANAKUL (Am) THA
8:06 10 นิธิ ทองมณี (Am) Nithi THONGMANEE (Am) THA
14 8:18 10 ดิเรก ศักดิ์แสน Dirak SAKSAEN THA
8:18 10 Si Thu Ye YINT Si Thu Ye YINT MYA
8:18 10 S.Y. PARK (Am) S.Y. PARK (Am) KOR
8:18 10 พงศกร ปัญญาสุ (Am) Pongsakorn PANYASU (Am) THA
15 8:30 10 อัสนีย์ ยืนยั่ง Atsanee YUANYANG THA
8:30 10 ศุภกิตติ์ ศรีธรรม Supakit SRITUM THA
8:30 10 Dae-Sung LEE (Am) Dae-Sung LEE (Am) KOR
8:30 10 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล (Am) Chanjiti KANOKSAKSAKUL (Am) THA
16 8:42 10 ธนินท์ธร คงครบ Thaninthorn KONGKROB THA
8:42 10 ยุทธศักดิ์ ภูริภัทรพันธุ์ Yutthasak PURIPATTARAPUN THA
8:42 10 ธนัช ตันติเจริญ (Am) Tanut TANTICHAREON (Am) THA
8:42 10 ยชุรเวท ประทีปอุษานนท์ (Am) Yachurawate PRATEEPSUSANONT (Am) THA
17 8:54 10 โชคชัย สุนทรศารทูล Chokchai SUNTORNSARATOOL THA
8:54 10 ทัพปราการ ยิ้มทองสุข Thapprakarn YIMTHONGSUK THA
8:54 10 ภารุศ กุลศศิธารา Parut KULSASITARA THA
8:54 10 พีรภพ พงศ์ธนารักษ์ (Am) Perapop PHONGTHANARAK (Am) THA
18 9:06 10 ธนกฤต ชัยศิลปิน Thanakrit CHAISINLAPIN THA
9:06 10 ชัยวิทย์ มณีรัตนาพัฒน์ Chaivit MANEERATANAPAT THA
9:06 10 พรเทพ จงไพบูลย์กิจ Pornthep JONGPAIBOONKIT THA
9:06 10 ชนกันต์ ถนอมพันธ์ (Am) Chonkun THANOMPUN (Am) THA
19 9:18 10 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
9:18 10 เอกภัทร์ เชื้อรัตนพงษ์ Eakapat CHUARATANAPHONG THA
9:18 10 ก้องนภา สุพรรณ Kongnapa SUPUN THA
9:18 10 ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) Thanarat SRISATHAPORN (Am) THA
20 9:30 10 เสฐียรพงศ์ ตันตะราวงศา Sathienrapong TUNTARAWONGSA THA
9:30 10 ภูบดินทร์ ขันทอง Phubadin KHANTHONG THA
9:30 10 ณัฐพงศ์ เครือแปง Natthaphong KHRUEPANG THA
9:30 10 คมชาญ สายหยุด (Am) Komchan SAIYUT (Am) THA
21 9:42 10 ธธัช ดลรวีธนากิจ Kant DONRAWEETHANAKIT THA
9:42 10 อรังศวุธ วุฒิกรณ์ Arangsawut WUTTHIKORN THA
9:42 10 ศิกวัส ทองจีน Sikkawat TONGJEEN THA
9:42 10 มานิตย์ ตันตะราวงศา (Am) Manit TANTARAVONGSA (Am) THA
22 9:54 10 ทศธรรม สุทนต์ Tossatam SUTHON THA
9:54 10 กฤษฎา ปัญญาสุ Kritsada PANYASU THA
9:54 10 J H YANG J H YANG KOR
9:54 10 สาริน เจริญกุล (Am) Sarin CHAROENKUN (Am) THA
23 10:06 10 ชาญกฤษณ์ ภักดีมี Chankrit PAKDEEMEE THA
10:06 10 ชานนท์ อิ่มโอษฐ์ Chanon IM-OAT THA
10:06 10 กฤตธัช ศศิวิมลวิทย์ Kittathat SASIVIMOLVIT THA
10:06 10 ชยพล เกติวงษ์ (Am) Chayaphol KATIWONG (Am) THA