Singha Chiang Mai Open 2017

24-27Aug. 2017
ROUND PRE-Q ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Qualifying Round

Scores last updated at 21/08/2017 17:36:12

Group Time Tee Name Name Nat
1 7:00 1 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA
7:00 1 มหิธร นิ่มอ่อนน้อม Mahitorn NIMONNOM THA
7:00 1 ธเนศ แสงสุย Tanet SANGSUI THA
2 7:10 1 กัณฐนนท์ คชพงษ์ Kantanon KODCHAPHONG THA
7:10 1 ประชา ลิ้มมณีวิจิตร Alex LIMMANEEVIJIT THA
7:10 1 นิธิศ วัฒนภาคย์ Nitith WATTANAPHAK THA
3 7:20 1 ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
7:20 1 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
7:20 1 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร (Am) Gun LIMMANEEVIJIT (Am) THA
4 7:30 1 คิดดี วัฒนสินพาณิช Kiddee WATTANASINPANICH THA
7:30 1 Jacob FLECK Jacob FLECK USA
7:30 1 ทักทาย สุทนต์ Thakthay SUTHON THA
5 7:40 1 วิทวัส อ่ำสว่าง Witthawat AMSAWANG THA
7:40 1 ธนกฤต ชัยศิลปิน Thanakrit CHAISINLAPIN THA
7:40 1 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ (Am) Panuwat BULSOMBATH (Am) THA
6 7:50 1 Si Thu Ye YINT Si Thu Ye YINT MYA
7:50 1 กฤตชัย ทองไทย Krittachai THONGTHAI THA
7:50 1 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล (Am) Chanjiti KANOKSAKSAKUL (Am) THA
7 8:00 1 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
8:00 1 ณัฐพงศ์ เครือแปง Natthaphong KHRUEPANG THA
8:00 1 พีรภพ พงศ์ธนารักษ์ (Am) Perapop PHONGTHANARAK (Am) THA
8 8:10 1 โชคชัย สุนทรศารทูล Chokchai SUNTORNSARATOOL THA
8:10 1 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Itthisart DUMLERT THA
8:10 1 พงศกร ปัญญาสุ (Am) Pongsakorn PANYASU (Am) THA
9 8:20 1 ก้องนภา สุพรรณ Kongnapa SUPUN THA
8:20 1 ทศธรรม สุทนต์ Tossatam SUTHON THA
8:20 1 วรพล อินมี (Am) Woraphon INMEE (Am) THA
10 8:30 1 ชัยวิทย์ มณีรัตนาพัฒน์ Chaivit MANEERATANAPAT THA
8:30 1 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
8:30 1 ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) Thanarat SRISATHAPORN (Am) THA
11 8:40 1 เสฐียรพงศ์ ตันตะราวงศา Sathienrapong TUNTARAWONGSA THA
8:40 1 ธธัช ดลรวีธนากิจ Kant DONRAWEETHANAKIT THA
8:40 1 วรภพ ชัยพิพรรธ (Am) Vorapop CHAIPIPAT (Am) THA
12 7:05 10 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
7:05 10 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
7:05 10 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
13 7:15 10 ชินพัฒน์ ตั้งตรงวัฒนา Chinnapat TANGTRONGWATTANA THA
7:15 10 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA
7:15 10 พงษ์สุพรรณ กันธิมา Phongsupun KUNTHIMA THA
14 7:25 10 กตัญญู วารินศิริรักษ์ Katanyu WARINSIRIRAK THA
7:25 10 บุญมี ต่อพันธ์ Boonmee TOPAN THA
7:25 10 ธนกร ตอสี (Am) Thanakorn TORSEE (Am) THA
15 7:35 10 Thein Zaw MYINT Thein Zaw MYINT MYA
7:35 10 สรวุฒิ จิรันดร Sorawut JIRUNDORN THA
7:35 10 เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง (Am) Kiettikun PHEWKLEANG (Am) THA
16 7:45 10 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN
7:45 10 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA
7:45 10 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ (Am) Kullakit SITHPRASERT (Am) THA
17 7:55 10 พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA
7:55 10 ศุภรัสมิ์ เลไทยสงค์ Supharas LETHAISONG THA
7:55 10 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA
18 8:05 10 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
8:05 10 ปฐวีกานต์ คำมนตรี Pataweekarn KUMMONTREE THA
8:05 10 รัฐศาสตร์ พรมเสน (Am) Rattasat PROMSEN (Am) THA
19 8:15 10 วชิรวิทย์ สุริยวงศ์ Wachirawit SURIYAWONG THA
8:15 10 Nick REDFERN Nick REDFERN ENG
8:15 10 เด่นเทพ เสลานนท์ Denthep SELANON THA
20 8:25 10 วิทวัส พรรค์พิบูลย์ Witthawat PUCKPIBOOL THA
8:25 10 ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง Paiboon PHUMKLIANG THA
8:25 10 พัชกร จันตาเวียง (Am) Patchakorn CHANTAWIANG (Am) THA
21 8:35 10 ภวิศ ปัณทะรส Pawit PANTAROS THA
8:35 10 ทัพปราการ ยิ้มทองสุข Thapprakarn YIMTHONGSUK THA
8:35 10 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ (Am) Chayodom CHANJARUPHONG (Am) THA
22 8:45 10 ชานนท์ อิ่มโอษฐ์ Chanon IM-OAT THA
8:45 10 ธเนตร ศรีสวัสดิ์ Thanet SRISAWAT THA
8:45 10 Woo Beum SONG Woo Beum SONG KOR