Singha Hua Hin Open 2017

20-23Jul. 2017
ROUND PRE-Q ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Pre-Qualifying Round

Scores last updated at 15/07/2017 23:36:04

Group Time Tee Name Name Nat.
1 7:00 1 ศุภกิตติ์ ศรีธรรม Supakit SRITUM THA
7:00 1 ศิริพงษ์ พรหมโณ Siripong PROMANO THA
7:00 1 กรภัทร์ ธันวารชร (Am) Korapat DHANVARJOR (Am) THA
7:00 1 รักษ์พงษ์ เภรีพงษ์ (Am) Rakpong PEREEPONG (Am) THA
2 7:10 1 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
7:10 1 Joseph PETTERSON Joseph PETTERSON USA
7:10 1 ศุภโชค ละเอียด (Am) Suphachok LA-IED (Am) THA
7:10 1 ชัยพร อุ๋ยตระกูล (Am) Chaiporn OUITRAGOOL (Am) THA
3 7:20 1 ยุทธศักดิ์ ภูริภัทรพันธุ์ Yutthasak PURIPATTARAPUN THA
7:20 1 ธัญญพล ใหญ่อยู่ Thanyapol YAI-YOO THA
7:20 1 พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ (Am) Peeravit SRITHANRATTANA (Am) THA
7:20 1 อธิศ ตันฤดี (Am) Atids TANRUDEE (Am) THA
4 7:30 1 ธนกฤต เสกจินดา Tanakrid SEKJINDA THA
7:30 1 เด่นเทพ เสลานนท์ Denthep SELANON THA
7:30 1 มนัสวี แสงศรีศิลป์ Manutswe SAENGSRISIN THA
7:30 1 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร (Am) Poopirat KLINKESORN (Am) THA
5 7:40 1 อภิภู เทียนไชย Apiphou TIENCHAI THA
7:40 1 ธนันชัย ประเสริฐแก้ว Thananchai PRASERTKAEW THA
7:40 1 Si Thu Ye Yint Si Thu Ye Yint MYA
7:40 1 สาริศ พานิชชีวะ (Am) Sarist PANICHEWA (Am) THA
6 7:50 1 อัสนีย์ ยืนยั่ง Atsanee YUANYANG THA
7:50 1 ศุภวัฒน์ เรืองเอี่ยม Supavat RUANGEAUM THA
7:50 1 Jacob FLECK Jacob FLECK USA
7:50 1 ปิติลักษณ์ พนมชัย (Am) Pitilak PHANOMCHAI (Am) THA
7 8:00 1 จิรสิน อิสสระวาณิชย์ Jirasin ISSARAVANICH THA
8:00 1 ณฐสิทธิ์ ชิตวิเศษ Natasit CHITWISET THA
8:00 1 Jose ROLZ Jose ROLZ GUA
8:00 1 เบ็นซ์ เพศประสริฐ (Am) Benz PETPRASERT (Am) THA
8 8:10 1 อารันต์ วัชรคม Alan VACHARAKOM THA
8:10 1 สุรวิญญ์ สุวรรโณดม Surawin SUWANNODOM THA
8:10 1 วัชรพงษ์ ประเสริฐ Watcharapong PRASERTH THA
8:10 1 เอื้ออารีย์ บุญบางยาง (Am) Ueaaree BOONBANGYANG (Am) THA
9 8:20 1 ธเนศ แสงสุย Tanet SANGSUI THA
8:20 1 พรเทพ จงไพบูลย์กิจ Pornthep JONGPAIBOONKIT THA
8:20 1 สิทธิโชค ชินนุรัตน์ Sitthichok CHINNURAT THA
8:20 1 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย (Am) Winthai WIWATSANITCHAI (Am) THA
10 8:30 1 กัณฐนนท์ คชพงษ์ Kantanon KODCHAPHONG THA
8:30 1 โชคชัย สุนทรศารทูล Chokchai SUNTORNSARATOOL THA
8:30 1 ธานินทร์ นิ่มโอษฐ Tanin NIM-AUTH THA
8:30 1 ประสพโชค ไชยยันต์บูรณ์ (Am) Prasopchok CHAIYANBOON (Am) THA
11 8:40 1 มรกต โอ่เอี่ยม Morakot O-IAM THA
8:40 1 ปริญญ์ ซอ Prin SOW THA
8:40 1 วศิน กลีบเมฆ Wasin KLEEBMEK THA
8:40 1 วัฒนา อาดัมเจริญ (Am) Wattana ADAMCHAROEN (Am) THA
12 8:50 1 ทัพปราการ ยิ้มทองสุข Thapprakarn YIMTHONGSUK THA
8:50 1 ศุภจักร ศุภภิญโญ Supajak SUPAPINYO THA
8:50 1 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
8:50 1 ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย (Am) Saravit KERDSINCHAI (Am) THA
13 9:00 1 วรุตมาศ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา Varutmas SUKHASVASTI NA AYUDHYA THA
9:00 1 พลาธร พิทักษ์คูสุวรรณ Paladhorn PITUXCOOSUVARN THA
9:00 1 ทศธรรม สุทนต์ Tossatam SUTHON THA
9:00 1 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร (Am) Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN (Am) THA
14 9:10 1 ณัฐนัย คชเสนี Nattanai GAJASENI THA
9:10 1 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA
9:10 1 ธาดา ประทุมมา Tada PRATHUMMA THA
9:10 1 Brendan MADIGAN (Am) Brendan MADIGAN (Am) USA
15 9:20 1 ปรัสถา ภัทรศิริน Prasatha PATTARASIRIN THA
9:20 1 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
9:20 1 ภาสกร จันทะชุม Pasakorn CHANTACHUME THA
9:20 1 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) Sahaswat ARIYACHATWAYKIN (Am) THA
16 7:00 10 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
7:00 10 สิทธิพร ไวดาบ Sittiporn WAIDAB THA
7:00 10 นิติพัฒน์ วงศ์ฉัตรทอง (Am) Nitipath WONGCHATTONG (Am) THA
7:00 10 ทีฆทัศน์ อินทเนตร (Am) Teekathat INTANATE (Am) THA
17 7:10 10 ณัฐ มณีสุวรรณ Nutt MANEESUWAN THA
7:10 10 Naoyoshi MINOHARA Naoyoshi MINOHARA JPN
7:10 10 ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) Thanarat SRISATHAPORN (Am) THA
7:10 10 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ (Am) Kullakit SITHPRASERT (Am) THA
18 7:20 10 ณัฐพากย์ ช้างหัวหน้า Nattapak CHANGHUANA THA
7:20 10 ธนกฤต ชัยศิลปิน Thanakrit CHAISINLAPIN THA
7:20 10 กฤติเดช บุญชัชวาล (Am) Krittidet BOONCHATCHAWAL (Am) THA
7:20 10 สรวิชญ์ อภิญญานันท์ (Am) Sorawit APINYANUNT (Am) THA
19 7:30 10 รัตนฉัตร โกมลวาจ Rattanachat KOMOLVAT THA
7:30 10 ชัยกร รัตนพันธ์ Chaikorn RATTANAPAN THA
7:30 10 ปฐมฤกษ์ วงษ์เนียม Parthomlerk VONGNIUM THA
7:30 10 ปิติภัทร สุขกันตะ (Am) Pitipat SUKKANTA (Am) THA
20 7:40 10 อาวุธ จันทร์สว่าง Arwut CHANSAWANG THA
7:40 10 พีรพล ศรีธัญรัตน์ Peerapon SRITHANRATTANA THA
7:40 10 Seungjae MAENG Seungjae MAENG USA
7:40 10 พัชรพล แซ่ตั้ง (Am) Patcharapol Sae-tang (Am) THA
21 7:50 10 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA
7:50 10 ชาญกฤษณ์ ภักดีมี Chankrit PAKDEEMEE THA
7:50 10 Marco SCOPETTA Marco SCOPETTA SUI
7:50 10 ภาณุวิชญ์ อำนวยพล (Am) Panuwit AMNUEYPOL (Am) THA
22 8:00 10 ชัยพิสิทธิ์ เสือนาค Chaipisit SUEANAK THA
8:00 10 พงศ์พลิน ลาภวิสุทธิสิน Pongpalin LAPVISUTTISIN THA
8:00 10 Marc PEROTTI Marc PEROTTI MCO
8:00 10 ภัทรภูมิ ปาจารย์ (Am) Pattarapoom PACHARN (Am) THA
23 8:10 10 พชร บุญเหมาะ Patchara BOONMOUR THA
8:10 10 ประชา ลิ้มมณีวิจิตร Pracha LIMMANEEVIJIT THA
8:10 10 ศิระพงศ์ ไมตรียืนยง Sirapong MAITREEYUENYONG THA
8:10 10 ทำเนาว์ แก้วปิง (Am) Thamnao KAEWPING (Am) THA
24 8:20 10 คิว วิมลศิลปิน Q VIMALASILPIN THA
8:20 10 วิทวัส อ่ำสว่าง Witthawat AMSAWANG THA
8:20 10 พชรพล ประเสริฐ Patcharapon PRASERTH THA
8:20 10 นทีธร เตชะเรืองจิต (Am) Natheethorn TEACHARUANGCHIT (Am) THA
25 8:30 10 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
8:30 10 ปิยณัติ จุติเวช Piyanat JUTIWET THA
8:30 10 ชาคริต จิตต์รัตนธรรม Chakrit CHITRATANATHAM THA
8:30 10 จิรายุ จำเริญวัฒนา (Am) Jirayu JUMROENWATTANA (Am) THA
26 8:40 10 ปิยะภัทร มากแสง Piyaphat MARKSAENG THA
8:40 10 คณิน นิ่มเจริญวรรณ Kanin NIMCHAROENWAN THA
8:40 10 ศุภรัสมิ์ เลไทยสงค์ Supharas LETHAISONG THA
8:40 10 ศุภณัฐ สุวรรณขำ (Am) Supanut SUWANKHAM (Am) THA
27 8:50 10 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
8:50 10 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN
8:50 10 ธนกร ต๊ะปินตา Thanagorn TAPINTA THA
8:50 10 ปรม ชันซื่อ (Am) Parama CHANSUE (Am) THA
28 9:00 10 วชิรวิทย์ สุริยวงศ์ Wachirawit SURIYAWONG THA
9:00 10 Chris SMITH Chris SMITH ENG
9:00 10 ปฐวีกานต์ คำมนตรี Pataweekarn KUMMONTREE THA
9:00 10 พีรภพ พงศ์ธนารักษ์ (Am) Perapop PHONGTHANARAK (Am) THA
29 9:10 10 มหิธร นิ่มอ่อนน้อม Mahitorn NIMONNOM THA
9:10 10 วรพล นุ่มเออ Woraphon NUMER THA
9:10 10 ธนินท์ธร คงครบ Thaninthorn KONGKROB THA
9:10 10 จักรภัทร ฮ้อแสงชัย (Am) Jakkapat HORSANGCHAI (Am) THA
30 9:20 10 ณัฐวัฒน์ มีเสมา Nattawat MEESEMA THA
9:20 10 ปีเตอร์ เชเรียน Peter CHERIAN IND
9:20 10 อุดมชัย คงเกษม Udomchai KONGKASEM THA
9:20 10 อธิคม สุขวารี (Am) Aticom SOOKVAREE (Am) THA