go back to allthailandgolftour.com

TH / EN

การแข่งขันรอบคัดเลือกของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ประจำปี 2562

  • การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบแรก วันแข่งขัน 4-7 ธันวาคม 2561สถานที่จัดการแข่งขัน วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด 80 คนและเสมอ เพื่อผ่านเข้าแข่งขันใน 2 รอบสุดท้าย ถ้าจำนวนผู้สมัครแข่งขันน้อยกว่า 100 คน การตัดผู้แข่งขันให้เหลือ 2 ใน 3 ของจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด
  • การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย วันแข่งขัน 11-14 ธันวาคม 2561สถานที่จัดการแข่งขัน วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ผู้ที่ทำคะแนนดีที่สุด 35 คนและเสมอจะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกประเภทที่ 15 ของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ประจำปี 2562
  • วันที่ปิดรับการสมัคร 31 ตุลาคม 2561 (17:00 น. เวลาประเทศไทย)

ติดต่อสอบถาม

ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์

ชั้น 7 อาคารสุพรีมคอมเพล็กซ์ 1024 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300, ประเทศไทย

โทร. (662) 667-4250