PRO AM

Final Ranking for 2018
POS PLAYER PLAYER CTRY EARNING PLAYED ROUND STROKE AVG
1 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA ฿1,091,175.00 6 20 69.65
2 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA ฿907,925.00 5 17 68.88
3 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA ฿858,762.50 8 28 69.21
4 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA ฿827,958.33 8 29 69.10
5 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA ฿750,000.00 1 4 67.50
6 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA ฿696,000.00 4 16 69.06
7 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA ฿670,550.00 3 12 68.75
8 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA ฿664,125.00 5 19 68.53
9 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA ฿559,150.00 9 36 69.89
10 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA ฿523,537.50 8 31 69.71
11 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA ฿417,233.33 8 27 69.96
12 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA ฿405,450.00 7 23 70.70
13 Joohyung KIM Joohyung KIM KOR ฿382,033.33 6 21 69.52
14 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA ฿324,425.00 3 12 69.75
15 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA ฿319,950.00 2 7 68.29
16 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA ฿301,950.00 4 14 69.64
17 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA ฿300,000.00 3 7 69.86
18 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA ฿268,358.33 10 37 70.97
19 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA ฿268,200.00 3 10 69.50
20 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA ฿250,466.67 5 17 69.71
21 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA ฿247,933.33 5 19 70.16
22 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA ฿246,341.67 5 19 70.26
23 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA ฿244,750.00 5 18 70.06
24 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA ฿243,087.50 9 31 71.32
25 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA ฿241,791.67 7 24 70.83
26 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA ฿239,140.00 8 31 70.84
27 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA ฿237,625.00 6 20 70.80
28 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA ฿234,000.00 10 29 72.03
29 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA ฿229,400.00 10 33 71.18
30 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA ฿224,562.50 8 31 71.29
31 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA ฿219,741.67 7 25 70.88
32 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA ฿219,458.33 7 24 70.42
33 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA ฿217,037.50 7 27 70.78
34 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA ฿214,308.33 9 31 71.26
35 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA ฿213,558.33 7 24 70.88
36 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA ฿213,550.00 6 20 71.05
37 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA ฿208,625.00 5 14 70.50
38 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA ฿207,387.50 10 32 72.53
39 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA ฿201,675.00 5 16 70.00
40 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA ฿197,341.67 5 17 69.94
41 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA ฿187,300.00 8 24 71.50
42 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA ฿184,425.00 10 29 71.62
43 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA ฿177,866.67 9 25 71.60
44 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA ฿177,525.00 6 21 71.71
45 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA ฿177,050.00 6 20 70.00
46 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA ฿176,825.00 10 32 71.81
47 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANACH THA ฿175,950.00 8 28 71.18
48 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA ฿174,075.00 8 29 71.72
49 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA ฿172,658.33 10 33 71.94
50 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA ฿172,491.67 10 35 71.94
51 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA ฿169,312.50 9 29 72.41
52 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA ฿167,641.67 6 19 71.05
53 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA ฿167,442.86 9 27 71.70
54 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA ฿166,195.00 10 31 71.94
55 Simon YATES Simon YATES SCO ฿164,475.00 3 12 70.25
56 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA ฿164,075.00 7 23 70.61
57 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA ฿159,750.00 3 9 70.78
58 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA ฿159,295.83 9 31 71.87
59 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA ฿150,950.00 10 28 71.68
60 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA ฿135,225.00 7 22 71.23
61 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA ฿133,892.86 10 32 72.53
62 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA ฿133,325.00 10 30 72.23
63 John Michael O'TOOLE John Michael O'TOOLE USA ฿127,955.00 4 14 69.86
64 อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA ฿126,000.00 1 4 68.00
65 ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA ฿124,800.00 7 25 71.44
66 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA ฿123,575.00 2 8 70.00
67 ธนาธิป เผือกเทศ Thanathip PUAKTES THA ฿113,729.17 10 26 72.73
68 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA ฿111,750.00 9 24 72.63
69 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA ฿107,025.00 6 17 71.47
70 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA ฿105,720.00 8 25 71.84
71 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA ฿103,875.00 10 30 72.20
72 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA ฿99,890.00 9 26 71.81
73 Hein SITHU Hein SITHU MYA ฿93,800.00 3 12 70.08
74 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA ฿93,537.50 5 17 71.65
75 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA ฿92,675.00 6 17 71.53
76 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA ฿89,900.00 5 16 71.63
77 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA ฿87,362.50 3 10 70.40
78 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA ฿83,325.00 3 11 71.45
79 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA ฿83,050.00 10 27 73.11
80 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA ฿82,950.00 10 26 71.73
81 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN ฿82,475.00 8 21 71.90
82 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN ฿79,666.67 5 15 71.73
83 Sam CHIEN Sam CHIEN USA ฿75,750.00 2 6 71.50
84 มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA ฿73,350.00 10 24 72.67
85 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA ฿72,650.00 4 14 71.00
86 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA ฿68,237.50 7 20 71.95
87 ฐิติพัฒก์ ผาธรรม Thitipat PHATAM THA ฿66,525.00 8 21 72.24
88 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA ฿65,625.00 2 7 70.71
89 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA ฿65,500.00 10 26 73.12
90 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA ฿65,133.33 8 18 72.94
91 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA ฿64,175.00 8 22 72.64
92 ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA ฿60,850.00 6 17 72.88
93 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA ฿60,566.67 2 7 71.00
94 Roberto GALLETTI Roberto GALLETTI USA ฿58,200.00 5 12 71.25
95 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA ฿57,750.00 7 18 72.06
96 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA ฿57,212.50 7 19 72.89
97 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA ฿55,925.00 5 13 71.15
98 Kevin TECHAKANOKBOON Kevin TECHAKANOKBOON THA ฿53,500.00 2 8 71.00
99 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA ฿52,033.33 7 18 74.22
100 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA ฿50,983.33 5 16 72.13
101 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA ฿50,450.00 8 22 72.68
102 James BOWEN James BOWEN USA ฿49,200.00 6 15 73.20
103 Joshua SALAH Joshua SALAH USA ฿48,000.00 2 6 70.50
104 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA ฿46,542.86 10 25 73.12
105 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA ฿44,625.00 9 21 73.43
106 บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA ฿44,550.00 9 22 73.23
107 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA ฿43,980.00 10 24 72.63
108 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA ฿43,840.00 4 12 73.00
109 ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA ฿42,616.67 8 17 73.59
110 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA ฿42,275.00 8 19 73.16
111 Blake SNYDER Blake SNYDER USA ฿40,550.00 4 10 72.40
112 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA ฿39,975.00 7 15 73.87
113 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA ฿39,150.00 5 14 72.07
114 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA ฿38,142.86 9 17 73.94
115 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA ฿37,180.00 8 19 73.00
116 อรัณย์ พีรภูมิ Aran PIRAPHUM THA ฿37,100.00 5 13 73.23
117 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA ฿36,600.00 8 19 73.26
118 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA ฿36,292.86 10 23 73.87
119 สมเกียรติ ศรีสง่า Somkiat SRISA-NGA THA ฿36,250.00 2 6 72.83
120 วรพล นุ่มเออ Woraphon NUMER THA ฿34,200.00 5 14 73.93
121 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA ฿33,050.00 7 17 72.94
122 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA ฿33,016.67 9 22 72.36
123 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA ฿32,325.00 4 9 72.67
124 Pete VILAIRATANA Pete VILAIRATANA USA ฿31,633.33 3 8 71.63
125 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA ฿31,450.00 10 22 74.27
126 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA ฿30,650.00 6 15 73.67
127 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA ฿30,050.00 8 20 73.60
128 ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA ฿29,466.67 6 15 73.20
129 Janne KASKE Janne KASKE FIN ฿26,650.00 3 8 71.50
130 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA ฿25,300.00 8 17 73.47
131 Zin Aung Min Zin Aung Min MYA ฿23,700.00 4 10 74.60
132 อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA ฿23,175.00 6 14 72.93
133 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA ฿23,000.00 8 15 73.33
134 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG USA ฿22,350.00 3 8 72.13
135 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA ฿22,300.00 9 16 74.94
136 สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA ฿21,600.00 3 7 73.57
137 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA ฿19,800.00 5 12 73.92
138 อมต คนชาญ Ammata KONCHAN THA ฿19,800.00 2 5 73.60
139 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA ฿17,700.00 3 8 74.25
140 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA ฿16,950.00 9 18 74.00
141 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA ฿16,800.00 9 18 72.83
142 ณัฐดนัย รัตนประภา Natdanai RATTANAPRAPHA THA ฿16,650.00 3 8 73.38
143 Seung Soo LEE Seung Soo LEE KOR ฿15,766.67 1 4 71.50
144 จิรสิน ลิ้มวิชัย Jirasin LIMVICHAI THA ฿15,142.86 3 8 72.25
145 Tatsuya MIYAKI Tatsuya MIYAKI JPN ฿14,500.00 7 16 75.13
146 ธรรศ แจ้งกิจ Trass JAENGKIT THA ฿13,700.00 8 17 74.71
147 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA ฿13,400.00 5 12 74.17
148 เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA ฿13,400.00 4 10 74.70
149 ธนกฤต ชัยศิลปิน Thanakrit CHAISINLAPIN THA ฿13,400.00 2 6 74.17
150 Jianwen LIN Jianwen LIN SGP ฿13,400.00 2 6 75.83
151 Paul HARRIS Paul HARRIS USA ฿13,125.00 3 8 72.50
152 Aung Sann MYO Aung Sann MYO MYA ฿11,500.00 3 8 75.38
153 Sang LEE Sang LEE CAN ฿11,000.00 3 8 74.75
154 กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา Kornpong ONGTHONGKAMTHANA THA ฿11,000.00 3 8 75.50
155 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA ฿10,500.00 9 20 75.80
156 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA ฿10,500.00 4 9 75.67
157 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA ฿10,250.00 3 8 75.50