18th Singha Masters

06-09Apr. 2017
PRE - Q (PRO) PRE - Q (AM) QUALIFYING ROUND (PRO) QUALIFYING ROUND (AM) TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Updated 2 April 2017 @ 18:00
3. Winners of the last Five (5) All Thailand Golf Tour Order of Merit (2012-2016)
1 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 2016
2 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA 2013, 14, 15
4. All former winners of Singha Masters.
3 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA 2014
4 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 2001, 02, 05, 08
5 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA 2007
6 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA 1999
5. Winners of the last Three (3) All Thailand Golf Tour Championships (2014-2016)
7 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 2016
8 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 2015
6. Winners of multiple All Thailand Golf Tour Tournaments within a period of one year, in the preceding three (3) calendar years (2014-2016) and during the current year up to Singha Masters
9 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 2014
7. Winners of All Thailand Golf Tour Tournaments, in the preceding Two (2) calendar years (2015-2016) and during the current year up to Singha Masters
10 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 2017
11 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA 2016, 17
12 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA 2016
13 อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA 2016
14 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA 2015, 16
15 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 2015
16 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA 2015
17 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 2015
8. Players based on the special exemptions in accordance with the list defined in Tournament Field.
18 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA 1
19 Mardan MAMAT Mardan MAMAT SGP 2
20 LIN Keng-wei LIN Keng-wei TPE 3
21 LIU Yen-hung LIU Yen-hung TPE 4
22 LIN Wen-hong LIN Wen-hong TPE 5
23 เลิศพิสิฐ สุวรรณจันลา Leodpisit SUWANCHANLA THA 6
24 ดิเรก ศักดิ์แสน Dirak SAKSAEN THA 7
25 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA 8
26 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA 9
27 พรสกล ทิพย์สนิท Pornsakon TIPSANIT THA 10
28 อรรถกร รอดแรงค้า Atthakorn RODRANGKA THA 11
29 ธนวินท์ สมศรี Tanawin SOMSRI THA 12
9. The top sixty (60) players of All Thailand Golf Tour Order of Merit in the previous year.
30 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 6
31 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA 7
32 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 11
33 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 12
34 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 14
35 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 16
36 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA 17
37 ธรรมนูญ คูณมาก Thummanoon KOONMARK THA 18
38 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA 19
39 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA 21
40 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN 22
41 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 24
42 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA 25
43 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 26
44 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 27
45 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 28
46 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA 29
47 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 30
48 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA 31
49 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 33
50 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA 34
51 เลอพงศ์ สิทธิวงศ์ Lerpong SITHIWONG THA 36
52 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA 37
53 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 38
54 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 39
55 สมชัย ผ่องแผ้ว Somchai PONGPAEW THA 40
56 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 41
57 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 42
58 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 43
59 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 44
60 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 45
61 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 47
62 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 48
63 ภูริลาภ เอื้อมมงคล Purilarp EUAMMONGKOL THA 49
64 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 51
65 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 52
66 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 53
67 Janne KASKE Janne KASKE FIN 54
68 อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA 55
69 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA 56
70 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 57
71 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA 58
72 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA 60
11. First three (3) available professional golfers in the top floor of thirty (30) from All Thailand Premier Championship in the previous year who are not otherwise exempt.
73 เตชินท์ ศิริบุญญะสุข Te-Chin SIRIBOONYASUK THA
74 ธนัทชาญ เผือกเทศ Tanutchan PUAKTES THA
75 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
13. Next available players of All Thailand Golf Tour Order of Merit in the previous year
76 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 61
77 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA 62
78 สมเกียรติ ศรีสง่า Somkiat SRISA-NGA THA 64
79 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 66
80 ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA 67
81 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA 68
82 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 69
83 Roberto GALLETTI Roberto GALLETTI USA 70
84 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun EIAMGAEW THA 71
85 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA 72
86 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA 76
87 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 77
88 วรกิตติ์ ศรีทา Worakit SREETA THA 78
89 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 79
90 มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA 81
91 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 82
92 นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล Narinrit TANTRAKUL THA 83
93 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANUCH THA 84
94 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA 87
95 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPETCHARAPORN THA 89
96 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA 91
97 ศิลป์ พรมุณีสุนทร Silpa PORNMUNEESUNTORN THA 92
98 ชยกร เหรียญทองคำ Chayakorn RIEANTONGKOME THA 95
99 กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก Koravit Pakhim KWOK THA 97
100 Nadeem INYAT Nadeem INYAT PAK 99
101 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 100
102 ชยุตม์ ตั้งรมยวิลัย Chayut TUNGROMYAVILAI THA 101
103 ภิญโญ ภิรมย์รื่น Pinyo PIROMREUN THA 102
104 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA 103
105 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA 105
106 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 106
107 กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA 108
108 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 110
109 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA 112
110 พีร์ หิรัญวิวัฒน์ Pree HIRUNWIWAT THA 120
111 เศรษฐพงศ์ ไทรเล็กทิม Seattapong TSAILEXTHIM THA 121
112 ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA 122
113 กันต์ รื่นพันธ์ Gun REUNPHANT THA 124
114 วรัณ อิศรภักดี Varan ISRABHAKDI THA 125
115 ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด Pasamet POGAMNERD THA 126
116 จักรพงษ์ คำใสแสง Jakkrapong KAMSAISAENG THA 128
117 เสฏฐวุฒิ โศภนกุลเกียรติ์ Settawut SOPHONKULLAKIET THA 129
118 ธรรศ แจ้งกิจ Trass JAENGKIT THA 130
119 นชา พัฒน์ชนะ Nacha PATCHANA THA 132
120 เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ Ekthumrong LUANGANURUK THA 134
Reserves(สำรอง)
1 สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA 137
2 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 138
3 บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA 139
4 อภิสิทธิ์ ขำเกษม Apisit KUMKASAME THA 140
5 กิตติ์ดนัย ศุภสิริเศรษฐ์ Kitdanai SUPHASIRISES THA 141
6 ธนกร ต๊ะปินตา Thanagorn TAPINTA THA 142
7 คงพัฒน์ บัวศิริ Khongpat BUASIRI THA 143
8 พุทธิภูมิ พงษ์ธรประทาน Bhuddhibhumi PONGTHORNPRATHAN THA 145
9 โกมล นิ่งกลาง Komol NINGLANG THA 146
10 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 147
11 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 148