ATTRACTIONS

WHAT’S NEW

 • Singha Laguna Phuket Open 2023

  เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ไปกับ สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2023 – เมืองเก่าภูเก็ต @ภูเก็ต

  เดินชมเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในอดีตของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ทั้ง จีน อินเดีย ยุโรป มุสลิม ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพค้าขาย  

  VIEW
 • Singha Laguna Phuket Open 2023

  เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ไปกับ สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2023 – ภูเก็ตอควาเรียม @ภูเก็ต

  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต (ภูเก็ตอควาเรียม) ตั้งอยู่บนถนนศักดิเดช อำเภอเมืองภูเก็ต นับเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต  

  VIEW
 • Singha Laguna Phuket Open 2023

  เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ไปกับ สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2023 - พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต @ภูเก็ต

  ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ผ่านพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต บนพื้นที่ทั้งหมด 400 ไร่ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของจังหวัดภูเก็ต  

  VIEW
 • Singha Laguna Phuket Open 2023

  เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ไปกับ สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2023 - วัดพระผุด (วัดพระทอง) @ภูเก็ต

  วัดพระผุด หรือ วัดพระทอง ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต  

  VIEW
LIVE REPORT