ATTRACTIONS

WHAT’S NEW

 • 22nd Singha Thailand Masters 2021

  ท่องเที่ยววิถีไทยไปกับ สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส - ดอยผาตั้ง @ เชียงราย

  เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น ซึ่งเป็นเทือกเขาแนวพรมแดนไทย-ลาว สูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ดอยผาตั้งถือเป็นเป็นจุดชมวิวไทย-ลาว  

  VIEW
 • 22nd Singha Thailand Masters 2021

  ท่องเที่ยววิถีไทยไปกับ สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส - วัดพระแก้ว @ เชียงราย

  เป็นวัดที่ค้นพบพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ปัจจุบันวัดพระแก้วเชียงรายเป็นที่ประดิษฐานพระหยก  

  VIEW
 • Singha all Thailand Championship 2021

  ท่องเที่ยววิถีไทยไปกับ สิงห์ออลไทยแลนด์แชมเปี้่ยนชิพ - แหลมพรหมเทพ @ ภูเก็ต

   

  VIEW
 • Singha all Thailand Championship 2021

  ท่องเที่ยววิถีไทยไปกับ สิงห์ออลไทยแลนด์แชมเปี้่ยนชิพ - เดินชิล ชิมอาหาร ย่านเมืองเก่า @ ภูเก็ต

   

  VIEW
LIVE REPORT