PRO AM

POS PLAYER PLAYER CTRY EARNING PLAYED ROUND STROKE AVG
1 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA ฿1,446,800.00 7 26 68.04
2 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA ฿1,443,600.00 11 42 68.55
3 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA ฿1,358,000.00 10 36 69.67
4 อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA ฿1,022,450.60 8 32 68.34
5 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA ฿963,855.00 10 40 69.23
6 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA ฿775,650.00 6 24 67.79
7 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA ฿743,925.00 6 24 68.29
8 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA ฿727,116.67 12 48 69.15
9 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA ฿722,225.00 10 36 69.08
10 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA ฿691,350.00 7 26 69.15
11 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA ฿629,754.17 11 38 69.45
12 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA ฿579,435.00 8 32 69.63
13 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA ฿568,035.00 12 44 69.48
14 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA ฿533,616.67 12 40 70.53
15 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA ฿533,288.10 12 42 69.60
16 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA ฿519,383.33 7 26 69.42
17 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom  SAKSANSIN THA ฿519,267.26 7 28 68.32
18 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA ฿510,450.00 12 48 70.23
19 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA ฿508,550.00 10 31 70.10
20 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA ฿499,591.67 8 30 69.10
21 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA ฿483,550.00 2 8 69.63
22 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA ฿466,290.00 12 42 70.48
23 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA ฿463,558.33 7 26 69.81
24 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA ฿460,129.17 6 22 70.14
25 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA ฿448,871.43 5 18 68.89
26 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA ฿441,125.00 5 20 67.95
27 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA ฿387,140.00 9 30 70.13
28 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA ฿376,225.00 12 42 70.12
29 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA ฿372,050.00 12 36 70.69
30 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA ฿289,200.00 9 28 70.75
31 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA ฿273,608.33 10 34 70.03
32 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA ฿257,968.33 9 29 70.62
33 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN ฿255,908.33 8 28 70.46
34 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA ฿255,490.00 12 42 70.62
35 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA ฿249,090.00 11 38 70.45
36 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA ฿245,162.50 12 42 71.05
37 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA ฿241,350.00 12 36 71.39
38 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA ฿216,125.00 9 30 71.00
39 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA ฿209,475.00 7 26 70.69
40 Janne KASKE Janne KASKE FIN ฿207,421.43 7 24 70.67
41 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYN ฿207,390.00 11 38 71.29
42 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA ฿205,425.00 11 34 72.09
43 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA ฿200,858.33 4 16 69.81
44 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA ฿200,275.00 10 32 71.13
45 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA ฿194,383.33 12 31 71.23
46 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA ฿190,975.00 6 22 70.64
47 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA ฿184,500.00 12 37 71.46
48 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA ฿183,886.43 5 18 69.89
49 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA ฿169,325.00 12 34 71.29
50 มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA ฿161,341.67 12 37 72.19
51 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA ฿155,166.67 8 26 71.15
52 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA ฿153,550.00 8 28 71.18
53 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA ฿153,300.00 7 24 71.04
54 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA ฿152,490.00 11 34 71.41
55 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA ฿149,808.33 9 30 71.40
56 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA ฿139,750.00 7 20 71.15
57 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA ฿136,300.00 8 26 71.04
58 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA ฿132,290.00 8 26 71.35
59 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA ฿130,925.00 11 30 70.93
60 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA ฿128,475.00 9 28 71.50
61 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANACH THA ฿120,000.00 12 32 71.78
62 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA ฿116,400.00 11 28 71.75
63 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA ฿112,500.00 12 34 72.24
64 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA ฿111,610.00 9 26 71.62
65 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA ฿110,975.00 6 20 70.85
66 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA ฿104,450.00 10 30 72.37
67 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA ฿104,222.50 9 25 73.60
68 James BOWEN James BOWEN USA ฿102,775.00 8 22 72.09
69 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA ฿101,100.00 7 20 72.05
70 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA ฿100,560.00 11 30 72.03
71 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA ฿100,400.00 9 24 71.21
72 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA ฿99,250.00 11 29 72.79
73 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA ฿98,350.00 10 29 72.48
74 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA ฿96,500.00 7 22 70.32
75 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA ฿92,310.00 11 29 72.03
76 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA ฿89,133.33 11 27 72.74
77 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA ฿86,815.00 11 29 73.07
78 ธนัทชาญ เผือกเทศ Tanutchan PUAKTES THA ฿86,090.00 8 22 73.05
79 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA ฿85,960.00 12 28 72.79
80 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA ฿82,250.00 2 8 68.00
81 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA ฿77,800.00 8 22 72.64
82 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA ฿76,950.00 4 14 72.00
83 สมเกียรติ ศรีสง่า Somkiat SRISA-NGA THA ฿72,625.00 5 15 71.80
84 นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล Narinrit TANTRAKUL THA ฿72,525.00 7 22 72.18
85 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA ฿68,700.00 6 18 71.67
86 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA ฿65,633.33 7 19 73.21
87 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA ฿65,000.00 9 22 72.36
88 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA ฿64,000.00 8 22 73.45
89 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA ฿63,625.00 12 28 73.57
90 อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA ฿62,450.00 12 30 72.17
91 จิโรจ จันทร์อินทร์ Jirod JANIN THA ฿62,100.00 8 22 71.86
92 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA ฿61,300.00 8 18 72.44
93 ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA ฿60,250.00 8 22 72.32
94 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA ฿58,050.00 11 26 73.42
95 วรเมธ อัศรัสกร Voramate AUSSARASSAKORN THA ฿56,200.00 7 18 71.67
96 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA ฿55,183.33 10 26 72.50
97 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA ฿54,375.00 9 21 73.38
98 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA ฿53,850.00 6 18 72.33
99 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA ฿52,600.00 8 19 73.42
100 Sang LEE Sang LEE CAN ฿50,000.00 4 11 71.09
101 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA ฿48,750.00 5 14 73.57
102 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA ฿43,175.00 9 22 72.27
103 ธงชัย ใจดี Thongchai JAIDEE THA ฿37,600.00 1 4 69.75
104 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA ฿32,850.00 10 24 71.92
105 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA ฿32,100.00 7 18 73.00
106 ธรรศ แจ้งกิจ Trass JAENGKIT THA ฿31,200.00 5 12 73.17
107 ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA ฿31,200.00 3 5 72.80
108 บุญชู เรืองกิจ Boonchu RUANGKIT THA ฿30,800.00 1 4 72.50
109 กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA ฿29,250.00 7 18 73.83
110 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA ฿27,900.00 10 22 73.82
111 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA ฿27,833.33 9 19 74.63
112 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA ฿26,800.00 6 14 72.36
113 วรกิตติ์ ศรีทา Worakit SREETA THA ฿23,850.00 6 14 73.79
114 Sam CHIEN Sam CHIEN USA ฿23,800.00 2 6 69.50
115 พรสกล ทิพย์สนิท Pornsakon TIPSANIT THA ฿23,750.00 4 10 76.60
116 คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA ฿23,212.50 6 14 73.79
117 Tatsuya MIYAKI Tatsuya MIYAKI JPN ฿23,212.50 1 4 73.50
118 Nadeem INAYAT Nadeem INAYAT PAK ฿23,175.00 7 16 73.75
119 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA ฿22,600.00 3 8 72.38
120 บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA ฿22,050.00 10 22 73.77
121 โลณภูมิ นาวีเสถียร Lownaphum NAVISTHRIRA THA ฿22,050.00 4 9 72.11
122 กันตพงศ์ ชัยศิริวิเชียร Kantapong CHAISIRIWICHIAN THA ฿22,050.00 3 8 72.38
123 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA ฿20,550.00 7 16 73.38
124 เสฐียรพงศ์ ตันตะราวงศา Sathienrapong TUNTARAWONGSA THA ฿18,800.00 2 6 73.00
125 ภูริลาภ เอื้อมมงคล Purilarp EUAMMONGKOL THA ฿18,750.00 6 12 72.83
126 ชยกร เหรียญทองคำ Chayakorn REANTONGKOME THA ฿17,700.00 8 16 72.75
127 พศวัตธ์ วารีศิริรักษ์ Potsawat WAREESIRIRAK THA ฿15,900.00 1 4 71.00
128 ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA ฿15,750.00 4 9 72.67
129 ธนน ธีรสิทธิภัทร Tanon TEERASITIPATR THA ฿14,700.00 3 8 72.88
130 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA ฿14,500.00 10 22 73.82
131 KIM Sung-Keun KIM Sung-Keun KOR ฿14,000.00 4 10 73.50
132 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA ฿13,800.00 7 16 74.69
133 ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA ฿13,700.00 6 13 74.15
134 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA ฿13,500.00 5 10 75.40
135 ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ Pathompon FUENGSAWAT THA ฿12,500.00 3 8 74.00
136 ศิลป์ พรมุณีสุนทร Silpa PORNMUNEESUNTORN THA ฿12,000.00 6 14 76.86
นชา พัฒน์ชนะ Nacha PATCHANA THA ฿10,500.00 3 7 76.86
138 ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด Pasamet POGAMNERD THA ฿9,750.00 3 8 72.88
139 ยศพล อรรถวานิช Yossapol ATTAVANICH THA ฿8,500.00 3 8 75.88
140 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA ฿0.00 10 19 78.05
141 Roberto GALLETTI Roberto GALLETTI USA ฿0.00 9 14 73.07
142 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODSPACK THA ฿0.00 8 16 74.69
143 ฐานันท์ดา แก้วคำรบ Tananda KEAWKAMROP THA ฿0.00 7 14 77.00
144 เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ Ekthumrong LUANGANURUK THA ฿0.00 6 12 73.58
145 กันต์ รื่นพันธ์ Gun REUNPHANT THA ฿0.00 6 12 73.92
146 เตชินท์ ศิริบุญญะสุข Te-Chin SIRIBOONYASUK THA ฿0.00 6 12 75.83
147 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA ฿0.00 6 11 75.18
148 เจษฎากร เอียการนา Jadsadagorn IAKANNA THA ฿0.00 6 10 75.40
149 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA ฿0.00 5 10 74.00
150 ภิญโญ ภิรมย์รื่น Pinyo PIROMREUN THA ฿0.00 5 10 76.20
151 โรจนศักดิ์ ทองบุญชู Rojjanaasak TONGBOONCHU THA ฿0.00 5 9 75.22
152 Steve LEWTON Steve LEWTON ENG ฿0.00 4 8 72.13
153 ประชา ลิ้มมณีวิจิตร Pracha LIMMANEEVIJIT THA ฿0.00 4 7 74.57
154 กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา Kornpong ONGTHONGKAMTHANA THA ฿0.00 4 7 76.43
155 Si Thu Ye YINT Si Thu Ye Yint MYA ฿0.00 3 6 72.67
156 Greg MOSS Greg MOSS USA ฿0.00 3 6 72.83
157 ชินพัฒน์ ตั้งตรงวัฒนา Chinnapat TANGTRONGWATTANA THA ฿0.00 3 6 73.50
158 วรัณ อิศรภักดี Varan ISRABHAKDI THA ฿0.00 3 6 73.67
159 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG ฿0.00 3 6 74.33
160 Dennis LIM Dennis LIM SGP ฿0.00 3 6 74.50
161 กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก Koravit Pakhim KWOK THA ฿0.00 3 6 74.67
162 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA ฿0.00 3 6 75.00
163 จิระพงศ์ วงศ์วรกุล Jirapong WONGVORAKUL THA ฿0.00 3 6 76.67
164 พุทธิภูมิ พงษ์ธรประทาน Bhuddhibhumi PONGTHORNPRATHAN THA ฿0.00 3 5 74.60
165 กิตติ์ดนัย ศุภสิริเศรษฐ์ Kitdanai SUPHASIRISES THA ฿0.00 2 4 72.50
166 Thein Zaw MYINT Thein Zaw MYINT MYA ฿0.00 2 4 72.75
คิดดี วัฒนสินพาณิช Kiddee WATTANASINPANICH THA ฿0.00 2 4 72.75
168 ชาคริต จิตต์รัตนธรรม Chakrit CHITRATANATHAM THA ฿0.00 2 4 73.25
อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA ฿0.00 2 4 73.25
170 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA ฿0.00 2 4 73.50
171 Jacob FLECK Jacob FLECK USA ฿0.00 2 4 74.00
สิหนาถ แก้วศิริบัณฑิต Sihanart KAEWSIRIBANDIT THA ฿0.00 2 4 74.00
173 ศุภรัสมิ์ เลไทยสงค์ Supharas LETHAISONG THA ฿0.00 2 4 74.25
174 ฐิติพัฒก์ ผาธรรม Thitipat PHATAM THA ฿0.00 2 4 74.50
175 Henry Sin Juan CHIEW Henry Sin Juan CHIEW MAS ฿0.00 2 4 74.75
ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA ฿0.00 2 4 74.75
พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ Pongthep JAEWCHAMNANCHAO THA ฿0.00 2 4 74.75
178 Matthew NEGRI Matthew NEGRI USA ฿0.00 2 4 75.25
179 Kevin TECHAKANOKBOON Kevin TECHAKANOKBOON THA ฿0.00 2 4 75.75
180 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA ฿0.00 2 4 78.25
181 เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA ฿0.00 2 3 76.00
182 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND ฿0.00 2 3 76.33
183 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA ฿0.00 1 2 71.00
ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล Pariya JUNHASAVASDIKUL THA ฿0.00 1 2 71.00
185 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN ฿0.00 1 2 71.50
พงษ์สุพรรณ กันธิมา Phongsupun KUNTHIMA THA ฿0.00 1 2 71.50
187 โกมล นิ่งกลาง Komol NINGLANG THA ฿0.00 1 2 72.00
พีร์ หิรัญวิวัฒน์ Pree HIRUNWIWAT THA ฿0.00 1 2 72.00
189 ธีรติ ลูวินส์ Teerati LEWINS THA ฿0.00 1 2 73.00
ภวิศ ปัณทะรส Pawit PANTAROS THA ฿0.00 1 2 73.00
ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA ฿0.00 1 2 73.00
อภิสิทธิ์ ขำเกษม Apisit KUMKASAME THA ฿0.00 1 2 73.00
193 ณฐสิทธิ์ ชิตวิเศษ Natasit CHITWISET THA ฿0.00 1 2 73.50
พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA ฿0.00 1 2 73.50
195 ปฐวีกานต์ คำมนตรี Pataweekarn KUMMONTREE THA ฿0.00 1 2 74.00
Clement KURNIAWAN Clement KURNIAWAN INA ฿0.00 1 2 74.00
มหิธร นิ่มอ่อนน้อม Mahitorn NIMONNOM THA ฿0.00 1 2 74.00
อุกฤษฏ์ เอี่ยมสะอาด Ukrit IAMSAARD THA ฿0.00 1 2 74.00
199 น่านฟ้า สมนึก Nanfa SOMNUEK THA ฿0.00 1 2 74.50
เศรษฐพงศ์ ไทรเล็กทิม Seattapong TSAILEXTHIM THA ฿0.00 1 2 74.50
201 จักรพงษ์ คำใสแสง Jakkrapong KAMSAISAENG THA ฿0.00 1 2 75.00
202 Elki KOW Elki KOW INA ฿0.00 1 2 75.50
พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA ฿0.00 1 2 75.50
204 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA ฿0.00 1 2 76.00
วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA ฿0.00 1 2 76.00
206 กตัญญู วารินศิริรักษ์ Katanyu WARINSIRIRAK THA ฿0.00 1 2 76.50
207 วิทวัส อ่ำสว่าง Witthawat AMSAWANG THA ฿0.00 1 2 77.00
สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA ฿0.00 1 2 77.00
209 Yan Naing PHYOE Yan Naing PHYOE MYA ฿0.00 1 2 77.50
210 ธธัช ดลรวีธนากิจ Kant DONRAWEETHANAKIT THA ฿0.00 1 2 79.00
211 เสฏฐวุฒิ โศภนกุลเกียรติ์ Settawut SOPHONKULLAKIET THA ฿0.00 1 2 80.50
212 ก้องนภา สุพรรณ Kongnapa SUPUN THA ฿0.00 1 1 75.00
ธเนศ แสงสุย Tanet SANGSUI THA ฿0.00 1 1 75.00
214 เด่นเทพ เสลานนท์ Denthep SELANON THA ฿0.00 1 1 79.00
215 ทรงธรรม อนุศาสนนันท์ Songthum ANUSASANANUN THA ฿0.00 1 1 80.00
216 อรัณย์ พีรภูมิ Aran PIRAPHUM THA ฿0.00 1 1 82.00