ATTRACTIONS

22nd Singha Thailand Masters 2021

ท่องเที่ยววิถีไทยไปกับ สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส - วัดพระแก้ว @ เชียงราย

BY N ON February Thu, 2022 11:36

ที่อยู่

เมืองเชียงราย, เชียงราย

 

เป็นวัดที่ค้นพบพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ปัจจุบันวัดพระแก้วเชียงรายเป็นที่ประดิษฐานพระหยก

 

วัดสำคัญประจำเมืองวัดนี้ เป็นวัดที่มีการค้นพบพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยที่ปัจจุบัน ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระแก้ว กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามประวัติการค้นพบระบุว่า เมื่อปี พ.ศ. 1897 สมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่นั้น ได้เกิดฟ้าผ่ามายังเจดีย์ร้างองค์หนึ่ง แล้วพบพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยู่ภายในเจดีย์นั้น ต่อมาเมื่อกะเทาะออกจึงได้พบว่าเป็นพระพุทธรูปสีเขียว แกะสลักขึ้นด้วยหยกทั้งองค์ที่มีความสวยงามวิจิตร จึงได้มีการสร้างวัดพระแก้วขึ้นไว้เป็นที่ประดิษฐาน แม้ปัจจุบันองค์จริงได้ย้ายไปประดิษฐานที่กรุงเทพฯ แต่ชาวเชียงรายได้ร่วมใจกันสร้างองค์จำลองขึ้นมา และทำด้วยหยกเช่นเดิม เนื่องในวโรกาสมงคลครบรอบ 90 พรรษาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 21 ต.ค. พ.ศ. 2533 และประดิษฐานอยู่ในหอพระหยก ที่มีกำแพงด้านในตกแต่งด้วยภาพวาดเล่าขานตำนานพระแก้วมรกตเรื่องราวการสร้างและการอัญเชิญพระหยกเชียงราย นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบเชียงแสน ยังมีพระประธานที่ชาวเชียงรายเรียกกันว่า พระเจ้าล้านทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริด ขนาดใหญ่ที่มีความงดงามที่สุดในประเทศไทยเป็นที่เลื่อมใสของชาวเชียงรายที่หมั่นแวะมาสักการะกันอยู่เสมอ สำหรับพระเจดีย์ที่โดนฟ้าผ่านั้นก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่โดยได้รับการบูรณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสุดท้ายสิ่งที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งที่ควรเยี่ยมชม คือ พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ที่จัดแสดงพระพุทธรูปและศิลปวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบทันสมัย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5371 1385, 0 5375 1875 เว็บไซต์ www.watphrakaew-chiangrai.com

 

LIVE REPORT