ATTRACTIONS

Singha all Thailand Premier Championship 2022

ท่องเที่ยววิถีไทยไปกับ สิงห์ ออลไทยแลนด์ พรีเมียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2022 - พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย @นครปฐม

BY N ON June Tue, 2022 11:22

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

ตำบล: ศาลายา, อำเภอ: พุทธมณฑล, จังหวัด: นครปฐม

 

ข้อมูลสถานที่

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย THAI FILM MUSEUM เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นที่เก็บรวบรวมวัตถุที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจำแนกเป็นภาพยนตร์ข่าวโทรทัศน์ประมาณ 50,000 เรื่อง ภาพยนตร์สารคดีประมาณ 8,000 เรื่อง ภาพยนตร์ไทยประมาณ 2,000 เรื่อง และวีดิทัศน์ประมาณ 100,000 เรื่อง และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ เช่น บทภาพยนตร์ รูปนิ่ง ใบปิดหรือโปสเตอร์ หนังแผ่นหรือโชว์การ์ด สูจิบัตรภาพยนตร์ แผ่นเสียง รวมถึงอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ กล้องถ่ายภาพยนตร์ ฯลฯ สิ่งของดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคนในวงการภาพยนตร์ไทยและประชาชนทั่วไป

 

ลักษณะเด่น

-อาคารภาพยนตร์เสียงศรีกรุง สีเหลืองเด่น -รูปปั้น -โรงหนังศรีศาลายาสำหรับฉายภาพยนตร์เก่า -ลานดารา ซึ่งเป็นลานที่ให้ดาราไทยที่มีชื่อเสียงประทับรอยมือเอาไว้

 

ประวัติ

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย THAI FILM MUSEUM เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นที่เก็บรวบรวมวัตถุที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจำแนกเป็นภาพยนตร์ข่าวโทรทัศน์ประมาณ 50,000 เรื่อง ภาพยนตร์สารคดีประมาณ 8,000 เรื่อง ภาพยนตร์ไทยประมาณ 2,000 เรื่อง และวีดิทัศน์ประมาณ 100,000 เรื่อง และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ เช่น บทภาพยนตร์ รูปนิ่ง ใบปิดหรือโปสเตอร์ หนังแผ่นหรือโชว์การ์ด สูจิบัตรภาพยนตร์ แผ่นเสียง รวมถึงอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ กล้องถ่ายภาพยนตร์ ฯลฯ สิ่งของดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคนในวงการภาพยนตร์ไทยและประชาชนทั่วไป

LIVE REPORT