ATTRACTIONS

Singha all Thailand Championship 2023

เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ไปกับ สิงห์ ออลไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2023 - องค์พระปฐมเจดีย์ @นครปฐม

BY N ON August Wed, 2023 14:31

เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ไปกับ สิงห์ ออลไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2023 - องค์พระปฐมเจดีย์ @นครปฐม

 

องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จังหวัดนครปฐมได้ใช้พระปฐมเจดีย์เป็นตราประจำจังหวัด พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นองค์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2396 โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิมซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีฐานแบบโอคว่ำและมียอดปรางค์อยู่ข้างบน สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 4

 

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ภายในวัดประดิษฐานองค์พระปฐมเจดีย์ สันนิษฐานว่าสร้างสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย เป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน สร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยขณะทรงผนวช ได้เสด็จธุดงค์มานมัสการพระเจดีย์องค์เดิม ซึ่งมียอดปรางค์สูง 84 เมตร และมีฐานแบบโอคว่ำ เมื่อทรงลาผนวช และเสวยราชสมบัติราวปี พ.ศ. 2396 โปรดฯ ให้ก่อพระเจดีย์ใหม่หุ้มองค์เดิมไว้ พร้อมสร้างวิหารคดและระเบียงโดยรอบ แต่งานก่อสร้างไม่ทันแล้วเสร็จก็เสด็จสวรรคต การก่อสร้างพระเจดีย์ครอบองค์ใหม่แล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2413 รวมเวลาก่อสร้าง 17 ปี พระเจดีย์องค์ใหม่เป็นทรงระฆังคว่ำแบบลังกา มีความสูงจากพื้นดินถึงยอดมงกุฎ 120.5 เมตร ฐานเจดีย์วัดโดยรอบ 233 เมตร ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงบูรณะวัดให้สง่างามมากขึ้น มีการเขียนภาพพระเจดีย์องค์เดิมและภาพต่าง ๆ ไว้ที่ผนังของพระวิหารหลวง และรื้อมุขวิหารด้านทิศเหนือให้เป็นที่ประดิษฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ และถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พระร่วงโรจนฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย ประดิษฐานในซุ้มวิหารทางทิศเหนือหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยได้พระเศียร พระหัตถ์ และพระบาท มาจากเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ อยู่ด้านทิศตะวันออกตรงข้ามพระอุโบสถ ภายในเก็บโบราณวัตถุที่ขุดพบได้จากสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐม ทั้งสมัยบ้านเชียง สมัยทวารวดี เช่น พระพุทธรูป ธรรมจักรหิน หินบดยา ลูกประคำดินเผา กำไลข้อมือ เงินโบราณ ฯลฯ และเป็นที่เก็บหีบศพของย่าเหล และโต๊ะหมู่บูชาที่ใช้ในพิธีศพของย่าเหล นอกจากนี้ ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึง วันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 (ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี) มีการจัดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ องค์พระปฐมเจดีย์ เปิดให้เข้าสักการะทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00 – 19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-20.00 น. ค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 60 บาท พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์-อังคาร) เวลา 08.00-16.30 น. สอบถามข้อมูล สำนักงานจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ โทร. 0 3424 2143

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

 

https://thai.tourismthailand.org/Attraction/วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

LIVE REPORT