ATTRACTIONS

Singha Laguna Phuket Open 2024 *

เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ไปกับ สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2024 – ย่านเมืองเก่าภูเก็ต @ภูเก็ต

BY N ON May Sat, 2024 10:38

เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ไปกับ สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2024 – ย่านเมืองเก่าภูเก็ต @ภูเก็ต

 

กิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างหนึ่งเมื่อมาภูเก็ต คือ การมาเดินชมย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ในอดีตจะมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ได้แก่ จีน อินเดีย ยุโรป มุสลิม เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ประกอบอาชีพค้าขาย และได้สร้างบ้านเป็นตึกแถว มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบ “ชิโน-ยูโรเปียน” ซึ่งจะเห็นอยู่ทั้งสองฟากฝั่งถนน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเจริญรุ่งเรือง

 

พื้นที่เมืองเก่าครอบคลุมบริเวณถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนพังงา ถนนเยาวราช ถนนกระบี่ และซอยรมณีย์ ปัจจุบันบางอาคารได้รับการอนุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์ เช่น พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ บางอาคารได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋ ๆ ที่พัก นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิถีชีวิตของผู้คน วัฒนธรรมการแต่งกายแบบบ้าบ๋าย่าหยา ลองลิ้มอาหารถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ แวะถ่ายรูปกับ Street Art ที่มีมากกว่ายี่สิบแห่ง และทุก ๆ วันอาทิตย์จะมีตลาดนัดเรียกว่า “ถนนคนเดินหลาดใหญ่” ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวและรับประทานอาหารท้องถิ่น จัดขึ้นในทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. บนถนนถลางในย่านเมืองเก่าภูเก็ต เป็นถนนคนเดินที่สามารถสัมผัสกลิ่นอายความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมของภูเก็ตได้เป็นอย่างดี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://thai.tourismthailand.org/Attraction/ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

LIVE REPORT