ATTRACTIONS

Singha Laguna Phuket Open 2024 *

เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ไปกับ สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2024 – แหลมพรหมเทพ @ภูเก็ต

BY N ON May Sat, 2024 10:41

เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ไปกับ สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2024 – แหลมพรหมเทพ @ภูเก็ต

 

แหลมพรหมเทพ อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุด ใกล้กันเป็นที่ตั้งของ “ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ” แสงไฟจากประภาคารยามค่ำคืน สามารถมองเห็นได้ไกลถึง 39 กิโลเมตร ภายในประภาคารจัดแสดงนิทรรศการการก่อสร้างประภาคาร การรักษาเวลามาตรฐาน การคำนวณและแสดงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ซึ่งกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ได้ใช้เวลาขณะที่พระอาทิตย์ตกผ่านประภาคารเป็นเวลามาตรฐานของประเทศไทยในแต่ละวัน บริเวณแหลมพรหมเทพมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และยังมีทางเดินคอนกรีตลาดลงเนินเขา เพื่อเดินไปชมทัศนียภาพอีกมุมหนึ่งของเกาะแก้วพิสดารและหาดยะนุ้ยด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://thai.tourismthailand.org/Attraction/แหลมพรหมเทพ

LIVE REPORT