ATTRACTIONS

WHAT’S NEW

 • Singha E-San Open 2022

  ท่องเที่ยววิถีไทยไปกับ สิงห์อีสานโอเพ่น - สวนสนดงลาน ขอนแก่น @ขอนแก่น

  สวนสนดงลาน ขอนแก่น ​เป็นแปลงงานวิจัยของสำนักวิจัยและนักพัฒนาป่าไม้​ของกรมป่าไม้​ ที่ทดลอง​ปลูก​จนกลายเป็น​ป่าสนอันสวยงามบนผืนหญ้าสีเขียว อันร่มรื่น  

  VIEW
 • Singha E-San Open 2022

  ท่องเที่ยววิถีไทยไปกับ สิงห์อีสานโอเพ่น - อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน @ขอนแก่น

  อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เรียกตามชื่อของภูเขาเทือกหนึ่งทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติที่มีหน้าผาสูงชันคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มองดูเหมือนกับผ้าม่านผืนใหญ่ อยู่ในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีเนื้อที่ประมาณ 350 ตารางกิโลเมตร หรือ 218,750 ไร่  

  VIEW
 • 22nd Singha Thailand Masters 2021

  ท่องเที่ยววิถีไทยไปกับ สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส - วัดพระแก้ว @ เชียงราย

  เป็นวัดที่ค้นพบพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ปัจจุบันวัดพระแก้วเชียงรายเป็นที่ประดิษฐานพระหยก  

  VIEW
 • 22nd Singha Thailand Masters 2021

  ท่องเที่ยววิถีไทยไปกับ สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส - ดอยผาตั้ง @ เชียงราย

  เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น ซึ่งเป็นเทือกเขาแนวพรมแดนไทย-ลาว สูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ดอยผาตั้งถือเป็นเป็นจุดชมวิวไทย-ลาว  

  VIEW
LIVE REPORT