NEWS

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ “ป้าอ้อย”

BY N ON April Sun, 2021 10:57

 ในนามของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์และพนักงานทุกคนขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งกับการจากไปของ “คุณป้าอ้อย” รศ. อิราวัณณ์ ผาณิตวงศ์ ผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการกอล์ฟมายาวนาว “คุณป้าอ้อย” เคยเป็นกรรมการและเลขานุการสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย, กรรมการผู้จัดการสนามเดอะไพน์กอล์ฟ, กรรมการและเหรัญญิก สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และ อุปนายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย กำหนดการ ณ วัดเทพศิรินทร์ ศาลา 7 - วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 16:00 น. รดน้ำ 17:00 น. บรรจุศพ 18:00 น. สวดพระอภิธรรม - สวดพระอภิธรรมวันอาทิตย์ที่ 18 ถึงวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 - ฌาปณกิจวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

LIVE REPORT