NEWS

All Thailand Golf Tour Ranking for 2021 Asian Tour Tournaments Blue Canyon & Laguna Phuket Championship 2021

BY N ON November Sun, 2021 16:25

All Thailand Golf Tour Ranking Thailand Open Prize Money excluded for 2021 Asian Tour Tournaments Blue Canyon Phuket Championship 2021 & Laguna Phuket Championship 2021

POS PLAYER PLAYER CTRY EARNING
1 สดมภ์  แก้วกาญจนา Sadom  KAEWKANJANA THA ฿1,182,100.00
2 พชร  คงวัดใหม่ Phachara  KHONGWATMAI THA ฿900,000.00
3 เศรษฐี  ประคองเวช Settee  PRAKONGVECH THA ฿786,650.00
4 ภูมิ  ภัทโรพงศ์ Poom  PATTAROPONG THA ฿600,000.00
5 ถิรวัฒน์  แก้วศิริบัณฑิต Tirawat  KAEWSIRIBANDIT THA ฿560,950.00
6 จณัตว์  สกุลพลไพศาล Chanat  SAKULPOLPHAISAN THA ฿428,100.00
7 อติรุจ  วินัยเจริญชัย Atiruj  WINAICHAROENCHAI THA ฿402,616.67
8 ภูสิทธิ์  ทรัพย์อัประไมย Poosit  SUPUPRAMAI THA ฿390,891.67
9 เด่นวิทย์ เดวิด  บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David  BORIBOONSUB THA ฿308,162.50
10 โคสุเก  ฮามาโมโต้ Kosuke  HAMAMOTO THA ฿287,966.67
11 ชนะโชค  เดชภิรัตนมงคล Chanachok  DEJPIRATANAMONGKOL THA ฿284,175.00
12 สุธีพัทธ์  ประทีปเธียรชัย Suteepat  PRATEEPTIENCHAI THA ฿279,100.00
13 ศรัณย์  ศิริธร Sarun  SIRITHON THA ฿261,780.00
14 Wolmer  MURILLO Wolmer  MURILLO VEN ฿246,608.33
15 นิรันดร์  แซ่อึ้ง Nirun  SAE-UENG THA ฿245,350.00
16 พรหม  มีสวัสดิ์ Prom  MEESAWAT THA ฿237,200.00
17 ฉ่างไท้  สุดโสม Charng-Tai  SUDSOM THA ฿234,800.00
18 ปิยะ  สว่างอรุณพร Piya  SAWANGARUNPORN THA ฿221,283.33
19 วิชญภัทร  สินสร้าง Witchayapat  SINSRANG THA ฿203,512.50
20 พีรดนย์  ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol  PANYATHANASEDH THA ฿193,250.00
21 รฐนน  วรรณศรีจันทร์ Rattanon  WANNASRICHAN THA ฿187,350.00
22 วรัญญู  รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu  RATTANAPHIBOONKIJ THA ฿182,775.00
23 จักรพันธุ์  เปรมสิริกรณ์ Jakraphan  PREMSIRIGORN THA ฿179,471.67
24 ณัฐวัฒน์  สุวจนกรณ์ Nattawat  SUVAJANAKORN THA ฿177,825.00
25 สาริศ  สุวรรณรัตน์ Sarit  SUWANNARUT THA ฿170,912.50
26 ภาณุพล  พิทยารัฐ Panuphol  PITTAYARAT THA ฿163,791.67
27 เนติพงศ์  ศรีทอง Natipong  SRITHONG THA ฿157,416.67
28 พล  เขมรัตน์ Pol  KEMARAT THA ฿155,730.00
29 ขวัญชัย  แท่นนิล Kwanchai  TANNIN THA ฿153,291.67
30 สุทธิเจตน์  คูห์รัตนพิศาล Suttijet  KOORATANAPISAN THA ฿151,187.50
31 กฤติน  สุนทรนนท์ Krittin  SUNTHORNNON THA ฿139,516.67
32 วรุณ  เอี่ยมแก้ว Warun  IEAMGAEW THA ฿136,050.00
33 วงศกร  พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn  PIKUNSAWAT THA ฿128,975.00
34 จาตุรนต์  ดวงไพชุม Jaturon  DUANGPHAICHOOM THA ฿126,450.00
35 ชัพชัย  นิราช Chapchai  NIRAT THA ฿124,575.00
36 ชยุตพล  กิตติรัตนไพบูลย์ Smart  KITTIRATTANAPAIBOON THA ฿119,883.33
37 สัตยา  ทรัพย์อัประไมย Sattaya  SUPUPRAMAI THA ฿118,725.00
38 ภาณุวิชญ์  อ่อนจู Phanuvich  ONCHU THA ฿117,300.00
39 กษิดิศ  เล็บครุฑ Kasidit  LEPKURTE THA ฿116,983.33
40 ภวินท์  อิงคะประดิษฐ์ Pawin  INGKHAPRADIT THA ฿114,408.33
41 ฐิติพรรษ์  ภาช่วยประคอง Thitipan  PACHUAYPRAKONG THA ฿113,883.33
42 ชโยดม  จันทร์จารุพงศ์ Chayodom  CHANJARUPHONG THA ฿113,775.00
43 ธยาน์  ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya  LIMPIPOLPAIBUL THA ฿110,733.33
44 ชลทิตย์  ชื่นบุญงาม Chonlatit  CHUENBOONNGAM THA ฿105,325.00
45 แดนไท  บุญมา Danthai  BOONMA THA ฿104,041.67
46 ธนภัทร  พิชัยกุล Tanapat  PICHAIKOOL THA ฿102,155.00
47 นิวพอร์ต  ลาภาโรจน์กิจ Newport  LAPAROJKIT THA ฿101,025.00
48 รัชพล  จันทวารา Ratchapol  JANTAVARA THA ฿100,305.00
49 รัฐธีร์  ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee  SIRITHANAKUNSAK THA ฿99,975.00
50 ฐิติพัศ  เล็ม Thitipat  LEM THA ฿98,025.00
51 พิจิตร  เพ็ชรเกษม Pijit  PETCHKASEM THA ฿90,700.00
52 เทพบดินทร์  อัมรนันทน์ Thepbodin  AMARANAN THA ฿90,230.00
53 นพรัฐ  พานิชผล Nopparat  PANICHPHOL THA ฿88,680.00
54 นิติธร  ทิพย์พงษ์ Nitithorn  THIPPONG THA ฿86,400.00
55 บวร  ชัยศรี Borworn  CHAISRI THA ฿85,775.00
56 แสงชัย  แก้วเจริญ Sangchai  KAEWCHAROEN THA ฿85,125.00
57 ชัยพัชร์  คูณมาก Chaiphat  KOONMARK THA ฿84,450.00
58 กัญจน์  เจริญกุล Gunn  CHAROENKUL THA ฿83,800.00
58 ถาวร  วิรัตน์จันทร์ Thaworn  WIRATCHANT THA ฿83,800.00
58 ธันยากร  ครองผา Thanyakon  KHRONGPHA THA ฿83,800.00
61 ธาวิท  พลไทย Tawit  POLTHAI THA ฿83,075.00
62 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา Sakchai  SIRIMAYA THA ฿79,900.00
63 อมรินทร์  กรัยวิเชียร Amarin  KRAIVIXIEN THA ฿78,400.00
64 ปภังกร  อิทธิรัตน์ชัย Paphangkorn  ITTHIRATCHAI THA ฿76,275.00
65 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล Nutdanai  NUANGJAKNIN THA ฿74,975.00
66 สุประวีณ์  ผาธรรม Supravee  PHATAM THA ฿74,325.00
67 วาริษ  มั่นธรณ์ Waris  MANTHORN THA ฿73,575.00
68 อานน  ว่องวานิช Arnond  VONGVANIJ THA ฿71,355.00
69 ตะวัน  พงศ์พันธุ์ Tawan  PHONGPHUN THA ฿69,200.00
70 วิชยานนท์  โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon  CHOTHIRUNRUNGRUENG THA ฿68,105.00
71 Matt  KILLEN Matt  KILLEN ENG ฿67,775.00
72 ณัฐพงษ์  พุทธา Nattapong  PUTTA THA ฿66,300.00
73 ธนรัชต์  ศรีสถาพร Thanarat  SRISATHAPORN THA ฿64,650.00
74 วันชัย  หลวงนิติกุล Vanchai  LUANGNITIKUL THA ฿62,925.00
75 วรสรณ์  สุวรรณพนัง Worrasorn  SUWANPANANG THA ฿61,200.00
76 กิตติพร  ชวนะพงศ์ Kittiporn  JAVANAPONG THA ฿59,375.00
77 สุรดิษ  ยงค์เจริญชัย Suradit  YONGCHAROENCHAI THA ฿58,200.00
78 วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ Wanich  PETCHARIT THA ฿57,300.00
79 วรเดช  แจ้งพันธุ์ Woradech  JANGPAN THA ฿55,833.33
80 ภูริณัฐ  ทรงไพบูลย์ Bhurinat  SONGPAIBOON THA ฿54,575.00
81 Janne  KASKE Janne  KASKE FIN ฿48,600.00
82 พิสิฐชัย  ทิพย์พงษ์ Pisitchai  THIPPONG THA ฿48,225.00
83 ลีนวัฒน์  นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat  NUMPITUCKCHAIKUL THA ฿46,500.00
84 ปิติภัทร  ปิติมานะอารี Pitipat  PITIMANA-AREE THA ฿46,350.00
85 กุลกิตติ์  สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit  SITHPRASERT THA ฿46,050.00
86 ธัญพิสิษฐ์  ออมสิน Thanpisit  OMSIN THA ฿44,475.00
87 อิทธิพัทธ์  บูรณธัญรัตน์ Itthipat  BURANATANYARAT THA ฿43,000.00
88 ปวิธ  ตั้งกมลประเสริฐ Pavit  TANGKAMOLPRASERT THA ฿43,000.00
89 ณัชพล  ศรีนุ่น Natchapol  SRINOON THA ฿42,675.00
90 ฟิลลิป  มาทซอน Philip  MATSSON THA ฿41,950.00
91 นภัช  ปัทมสิงห์ Napat  PATTAMASING THA ฿41,250.00
92 เดชาวัต  เพชรประยูร Dechawat  PHETPRAYOON THA ฿40,650.00
93 ธงชัย  ใจดี Thongchai  JAIDEE THA ฿39,500.00
94 รณชัย  จำนงค์ Ronnachai  JAMNONG THA ฿38,175.00
95 กฤตชยพล  สินไชย Kritchayapol  SINCHAI THA ฿36,800.00
96 นรัส  เหลืองเพชราภรณ์ Naras  LUANGPHETCHARAPORN THA ฿34,275.00
97 ปาณัท  โพธิทัต Panat  BODHIDATTA THA ฿34,275.00
98 ภันกร  อุทัยพัฒน์ Pannakorn  UTHAIPAS THA ฿32,733.33
99 ภูมิ  ศักดิ์แสนศิลป์ Poom  SAKSANSIN THA ฿32,733.33
100 จักรนาถ  อินมี Jakkanat  INMEE THA ฿30,600.00
101 ชินรัตน์  ผดุงศิลป์ Chinnarat  PHADUNGSIL THA ฿30,300.00
102 สมศักดิ์  ขาวประทุม Somsak  KAOPRATUM THA ฿29,600.00
103 ปฤณ  ศิริสมหมาย Prin  SIRISOMMAI THA ฿27,733.33
104 สรชัช  หรรษาภิบาล Sorachut  HANSAPIBAN THA ฿27,733.33
105 Seungjae  MAENG Seungjae  MAENG USA ฿27,733.33
105 ประหยัด  มากแสง Prayad  MARKSAENG THA ฿27,733.33
107 ภานุวัฒน์  บุลสมบัติ Panuwat  BULSOMBATH THA ฿26,400.00
108 ธรรมนูญ  ศรีโรจน์ Thammanoon  SRIROJ THA ฿26,025.00
109 Lindsay  RENOLDS Lindsay  RENOLDS CAN ฿25,900.00
110 อรรถพล  ศรีบุญแก้ว Atthaphon  SRIBOONKAEW THA ฿25,800.00
111 พศวีร์  เลิศวิไล Pasavee  LERTVILAI THA ฿25,500.00
112 วุฒิพงศ์  สีหพันธ์ Wutthipong  SEEHAPUNT THA ฿24,300.00
113 ธนกร  ตอสี Thanakorn  TORSEE THA ฿24,000.00
114 วีระชัย  ยืนยั่ง Weerachai  YUANYANG THA ฿23,100.00
115 กัมลาศ  นาเมืองรักษ์ Kammalas  NAMUANGRUK THA ฿22,800.00
116 สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ Sajawat  SRIPRASIT THA ฿22,530.00
117 เจษฎา  เสวีวัลลพ Jedsada  SEWEEWALLOP THA ฿22,350.00
118 วิสุทธิ์  อรรจนาวัฒน์ Wisut  ARTJANAWAT THA ฿21,900.00
119 ภีสะภัสสร์  ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass  DUANGTHIPBURAKORN THA ฿21,750.00
120 สรร  พุ่มเกลี้ยงดารา Sun  PHUMKLIANGDARA THA ฿21,600.00
121 วินธัย  วิวัฒน์สนิทชัย Winthai  WIWATSANITCHAI THA ฿21,450.00
122 กิตติธีร์  ป้อมบุญมี Kittitee  POMBUNMEE THA ฿21,225.00
123 อรรถพล  จรณะหุต Attapol  CHARANAHUT THA ฿21,225.00
124 Aung Sann  Myo Aung Sann  Myo MYA ฿20,475.00
125 ดลภัทรไชย  นิยมชน Donlaphatchai  NIYOMCHON THA ฿20,100.00
126 ภัทรพล  ขันทะชา Pattaraphol  KHANTHACHA THA ฿18,675.00
127 จาตุพล  พุ่มสำเภา Jatupon  PUMSAMPAO THA ฿18,075.00
128 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ Weerawit  SAKUNCHAROENRAT THA ฿17,100.00

LIVE REPORT