RULES

กฎ 1.2 มาตรฐานการปฏิบัติของผู้เล่น

BY N ON February Tue, 2020 13:30

 

กฎ 1.2

กฎ 1.2 มาตรฐานการปฏิบัติของผู้เล่น

คาดหวังว่าผู้เล่นทุกคนจะเล่นด้วยจิตสำนึกของเกมกอล์ฟ โดย:

 การกระทำด้วยความซื่อสัตย์ เช่น ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ใช้การปรับโทษทั้งหมด และมีความซื่อตรงในการเล่นทุกเรื่อง

 แสดงความนึกถึงผู้อื่น เช่น การเล่นโดยไม่ล่าช้า ดูความปลอดภัยของผู้อื่น และไม่รบกวนการเล่นของผู้อื่น

 ดูแลรักษาสนามให้เรียบร้อย เช่น กลบรอยดิวอท เกลี่ยทรายในบังเกอร์ ซ่อมรอยลูกตก และไม่ทำสนามเสียหาย

จะไม่มีโทษปรับภายใต้กฎนี้หากไม่ปฏิบัติตาม ยกเว้น คณะกรรมการอาจตัดสิทธิ์การเล่นของผู้เล่นที่ไม่มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎและพบว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานการปฏิบัติของผู้เล่นอย่างร้ายแรง

บทลงโทษอื่นที่นอกเหนือจากการตัดสิทธิ์การเล่น สามารถกำหนดได้โดยมีการกำหนดบทลงโทษไว้ในระเบียบมาตรฐานการปฏิบัติของผู้เล่น ตามกฎ 1.2b

 

กฎ 1.2a คำอธิบาย

1.2a/1 ความหมายของคำว่า ปฏิบัติผิดมาตรฐานการปฏิบัติของผู้เล่นอย่างร้ายแรง

ประโยคคำว่า ปฏิบัติผิดมาตรฐานการปฏิบัติของผู้เล่นอย่างร้ายแรง ตามกฎ 1.2a มีความมุ่งหมายที่จะครอบคลุมถึงการตัดสิทธิ์ผู้เล่นให้ออกจากการแข่งขันอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึง ความไม่ซื่อตรง ตั้งใจรบกวนสิทธิ์ของผู้เล่นอื่น หรือทำให้ผู้เล่นอื่นเกิดอันตราย

คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างครบถ้วนให้ชัดเจนว่า ผู้เล่นได้ปฏิบัติผิดมาตรฐานการปฏิบัติของผู้เล่นอย่างร้ายแรงหรือไม่ และถึงแม้ว่าจะพิจารณาว่า ผู้เล่นได้ปฏิบัติผิดมาตรฐานการปฏิบัติของผู้เล่นอย่างร้ายแรง อาจจะเหมาะสมกว่า โดยการเตือนผู้เล่นว่าหากมีการปฏิบัติซ้ำอีก จะมีการตัดสิทธิ์การเล่น แทนที่จะมีการตัดสิทธิ์ผู้เล่นของการปฏิบัติผิดในครั้งแรก

ตัวอย่างของการปฏิบัติของผู้เล่นที่ถือว่า ปฏิบัติผิดมาตรฐานการปฏิบัติของผู้เล่นอย่างร้ายแรง ได้แก่

•  ตั้งใจทำให้กรีนมีสภาพเสียหายมาก

•  ไม่เห็นด้วยกับการเตรียมสนาม และตนเองได้ไปเคลื่อนย้ายหมุดทีหรือหลักเขตสนาม

•  ขว้างไม้กอล์ฟเข้าหาผู้เล่นอื่นหรือผู้ชม

•  ตั้งใจรบกวนผู้เล่นอื่นในขณะที่กำลังตีลูก

•  เคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเมนท์ หรือสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายได้ ทำให้ผู้เล่นอื่นเสียเปรียบ หลังจากที่ผู้เล่นนั้นได้มีการขอให้ไม่เคลื่อนย้าย

•  ปฏิเสธมากกว่า 1 ครั้ง ที่จะหยิบลูกขึ้น เมื่อลูกรบกวนการเล่นผู้เล่นอื่นในการเล่นแบบ สโตรค เพลย์

•  ตั้งใจเล่นลูกให้ห่างไปจากหลุม และหลังจากนั้นจึงเล่นลูกเข้าหาหลุม เพื่อช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ของผู้เล่น (เป็นการช่วยให้พาร์ทเนอร์ของผู้เล่น เรียนรู้ความเอียงบนกรีน)

•  ตั้งใจเล่นโดยไม่สอดคล้องกับกฎกอล์ฟ และมีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดความได้เปรียบอย่างมากมาย โดยไม่คำนึงแม้ว่าจะได้รับโทษปรับตามกฎที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่

•  ใช้ภาษาที่หยาบคายหรือก้าวร้าว มากกว่า 1 ครั้ง

•  ใช้แต้มต่อที่กำหนดขึ้นโดยมีจุดประสงค์ทำให้ได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม หรือ ใช้รอบการเล่นนั้นในการกำหนดแต้มต่อนั้น

ตัวอย่างของการปฏิบัติของผู้เล่นที่แม้ว่าผิดมาตรฐานการปฏิบัติของผู้เล่น แต่ไม่ถือว่า ปฏิบัติผิดมาตรฐานการปฏิบัติของผู้เล่นอย่างร้ายแรง ได้แก่

•  กระแทกไม้กอล์ฟลงที่พื้น ทำให้ไม้กอล์ฟเสียหายและทำให้หญ้าเสียหายไม่มาก

•  โยนไม้กอล์ฟไปที่ถุงกอล์ฟโดยไม่มีความตั้งใจให้ไม้กอล์ฟถูกผู้อื่น

•  รบกวนผู้เล่นอื่นในขณะตีลูกโดยไม่ได้ตั้งใจ

กฎ 1.2b ระเบียบการปฏิบัติตนของผู้เล่น

คณะกรรมการอาจกำหนดระเบียบมาตรฐานการปฏิบัติตนไว้เป็นกฎสนาม

•  ระเบียบดังกล่าวอาจมีการกำหนดบทลงโทษไว้ เช่น มีโทษปรับ 1 สโตรค หรือ โทษทั่วไป

•  คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การเล่นของผู้เล่นสำหรับการฝ่าฝืนระเบียบการปฏิบัติตนของผู้เล่นอย่างร้ายแรง

ดูแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ หัวข้อ 5H (อธิบายถึง มาตรฐานการปฏิบัติของผู้เล่น มีการกำหนดอย่างไร)

 

ATGT RULES CONSULTANT

Jittisak Tamprasert DOB: 06/05/1959

 

Education:

1982 : Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand

1999 : TGA Referees School.

2008 : R&A Referees School, St Andrews, Scotland (Distinction Certificate) ระดับ 3 (สูงสุด)

2010 : USGA Rules, New Jersey, USA (Highest Level Certificated) ระดับสูงสุด

2019 : R&A - TARS (Tournament Administrator and Referees Seminar, Level 3) Distinction Certificate

 

Working Experience

1984-1998 : Lawyer

1996 – Present : Member of Thailand PGA (Tournament Player)

1999 – 2002 : Referee in Thailand PGA and TGA events

2002 – 2008 : Asian Tour Referees & All Thailand Golf Tour Tournament Director

2008 - 2010 : Tournament Director – Asian Tour

2010 – Present- Director : Rules and Competitions, Asian Tour, Director – Rules of Thailand PGA, Thailand PGA Vice President

 

Referee’s Experience

The US Masters 2010 : Present

US Open 2012 : Present

The British Open Championship 2010 : Present

The USPGA Players Championship : 2014

WGC World Match Play Championship : 2012 - Present

World Golf Championship : 2008 - Present

World Cup (4 Times)

Presidents Cup (3 Times)

Olympic 2016

Asian Tour & Asian Development Tour events : 2002 - present

Invited to PGA Tour events : 2008 - Present

Co-Sanctioned with European Tour events : 2002 - Present

Co -Sanctioned with Japan Tour events : 2012 - Present

Co – Sanctioned with Sunshine Tour Event : 2017 - Present

Co – Sanctioned with Australasia Tour Events : 2016 - Present

All Thailand Golf Tour events : 2002 – Present

Thailand PGA Tour : 2008 – Present