Singha Pattaya Open 2017

12-15Oct. 2017
ROUND PRE-Q ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 2

Scores last updated at 13/10/2017 11:38:43

Group Time Tee Score Name Name Ctry
1 6:50 1 73(+3) กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA
6:50 1 77(+7) อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
6:50 1 76(+6) เอกดนัย ผ่องหทัยกุล (Am) Akedanai PONGHATHAIKUL (Am) THA
2 7:00 1 74(+4) อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA
7:00 1 77(+7) ภิญโญ ภิรมย์รื่น Pinyo PIROMREUN THA
7:00 1 77(+7) ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
3 7:10 1 78(+8) ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA
7:10 1 75(+5) วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA
7:10 1 72(+2) สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
4 7:20 1 74(+4) แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODSPACK THA
7:20 1 77(+7) ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA
7:20 1 75(+5) จาตุรนต์ พุ่มสำเภา Jaturon PUMSAMPAO THA
5 7:30 1 WD ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
7:30 1 78(+8) เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANUCH THA
7:30 1 76(+6) เสฐียรพงศ์ ตันตะราวงศา Sathienrapong TUNTARAWONGSA THA
6 7:40 1 72(+2) ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA
7:40 1 69( -1) รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
7:40 1 72(+2) สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ (Am) Sajawat SRIPRASIT (Am) THA
7 7:50 1 73(+3) พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA
7:50 1 71(+1) สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA
7:50 1 74(+4) ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA
8 8:00 1 73(+3) ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA
8:00 1 72(+2) อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA
8:00 1 74(+4) จิโรจ จันทร์อินทร์ Jirod JANIN THA
9 8:10 1 74(+4) นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
8:10 1 69( -1) กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA
8:10 1 76(+6) ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA
10 8:20 1 75(+5) วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
8:20 1 71(+1) Tatsuya MIYAKI Tatsuya MIYAKI JPN
8:20 1 77(+7) กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา Kornpong ONGTHONGKAMTHANA THA
11 6:50 10 69 ( -1) ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
6:50 10 82 (+12) วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA
6:50 10 73 (+3) Roberto GALLETTI Roberto GALLETTI USA
12 7:00 10 75 (+5) น่านฟ้า สมนึก Nanfa SOMNUEK THA
7:00 10 RTD เจษฎากร เอียการนา Jadsadagorn IAKANNA THA
7:00 10 74 (+4) วรพล นุ่มเออ Woraphon NUMER THA
13 7:10 10 80 (+10) ปริญญ์ พานิชศาส์น Prinn PHANISHSARN THA
7:10 10 74 (+4) ชยกร เหรียญทองคำ Chayakorn REANTONGKOME THA
7:10 10 73 (+3) มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA
14 7:20 10 74 (+4) ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
7:20 10 73 (+3) พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
7:20 10 70(Par) ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
15 7:30 10 69 ( -1) นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA
7:30 10 67 ( -3) อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA
7:30 10 70(Par) ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA
16 7:40 10 69 ( -1) รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA
7:40 10 72 (+2) อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA
7:40 10 70(Par) ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
17 7:50 10 75 (+5) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA
7:50 10 66 ( -4) เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
7:50 10 66 ( -4) สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA
18 8:00 10 67 ( -3) ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA
8:00 10 71 (+1) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
8:00 10 74 (+4) อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA
19 8:10 10 73 (+3) บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA
8:10 10 75 (+5) ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA
8:10 10 70(Par) วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
20 8:20 10 69 ( -1) กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
8:20 10 76 (+6) ฐานันดา แก้วคำรบ Tananda KAEWKAMROP THA
8:20 10 74 (+4) Hironori YOSHIDA Hironori YOSHIDA JPN
21 13:30 1 74(+4) ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ Pathompon FUENGSAWAT THA
13:30 1 73(+3) กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก Koravit Pakhim KWOK THA
13:30 1 78(+8) นพรัฐ พานิชผล (Am) Nopparat PANICHPHOL (Am) THA
22 13:40 1 71(+1) ธรรศ แจ้งกิจ Trass JAENGKIT THA
13:40 1 75(+5) สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA
13:40 1 76(+6) ฐิติพัฒก์ ผาธรรม Thitipat PHATAM THA
23 13:50 1 70(Par) จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA
13:50 1 77(+7) บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
13:50 1 74(+4) วิทวัส อ่ำสว่าง Witthawat AMSAWANG THA
24 14:00 1 71(+1) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
14:00 1 71(+1) สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
14:00 1 74(+4) ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ (Am) Panuwat BULSOMBATH (Am) THA
25 14:10 1 73(+3) ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
14:10 1 73(+3) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
14:10 1 74(+4) วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง (Am) Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG (Am) THA
26 14:20 1 75(+5) เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA
14:20 1 71(+1) ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
14:20 1 70(Par) ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA
27 14:30 1 73(+3) อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA
14:30 1 73(+3) รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA
14:30 1 72(+2) อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA
28 14:40 1 76(+6) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
14:40 1 71(+1) ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
14:40 1 69( -1) Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA
29 14:50 1 76(+6) วรกิตติ์ ศรีทา Worakit SREETA THA
14:50 1 80(+10) ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
14:50 1 80(+10) ณัชพล เอกเสน (Am) Natchapon EAKSEN (Am) THA
30 15:00 1 73(+3) นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA
15:00 1 72(+2) ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
15:00 1 79(+9) พรประเสริฐ กาญจนจารี (Am) Phornprasert KARNJANAJAREE (Am) THA
31 13:30 10 70(Par) ธนัทชาญ เผือกเทศ Tanutchan PUAKTES THA
13:30 10 70(Par) วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
13:30 10 75 (+5) เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ (Am) Denwit David BORIBOONSUB (Am) THA
32 13:40 10 73 (+3) ประชา ลิ้มมณีวิจิตร Pracha LIMMANEEVIJIT THA
13:40 10 72 (+2) อุกฤษฏ์ เอี่ยมสะอาด Ukrit IAMSAARD THA
13:40 10 77 (+7) วนิพันธุ์ มีสมอรรถ (Am) Wanipun MEESOM-US (Am) THA
33 13:50 10 73 (+3) วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
13:50 10 80 (+10) Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
13:50 10 73 (+3) คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA
34 14:00 10 70(Par) เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA
14:00 10 75 (+5) โรจนศักดิ์ ทองบุญชู Rojjanaasak TONGBOONCHU THA
14:00 10 73 (+3) ชาคริต จิตต์รัตนธรรม Chakrit CHITRATANATHAM THA
35 14:10 10 76 (+6) Nadeem INAYAT Nadeem INAYAT PAK
14:10 10 73 (+3) วรเมธ อัศรัสกร Voramate AUSSARASSAKORN THA
14:10 10 72 (+2) วรุต ขจรกิตติสกุล (Am) Varuth KHACHONKITTISAKUL (Am) THA
36 14:20 10 72 (+2) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
14:20 10 73 (+3) ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA
14:20 10 68 ( -2) สดมภ์ แก้วกาญจนา (Am) Sadom KAEWKANJANA (Am) THA
37 14:30 10 72 (+2) ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA
14:30 10 75 (+5) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
14:30 10 70(Par) กัมลาศ นาเมืองรักษ์ (Am) Kammalas NAMUANGRUK (Am) THA
38 14:40 10 73 (+3) วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
14:40 10 73 (+3) วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
14:40 10 80 (+10) ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA
39 14:50 10 80 (+10) วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
14:50 10 82 (+12) เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA
14:50 10 75 (+5) สุรสิทธิ์ แก้วทรัพย์ศักดิ์ (Am) Surasit KAEWSUBSAK (Am) THA
40 15:00 10 69 ( -1) ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
15:00 10 73 (+3) พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ Pongthep JAEWCHAMNANCHAO THA
15:00 10 69 ( -1) ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) Thanarat SRISATHAPORN (Am) THA