19th Singha Masters 2018

22-25Mar. 2018
TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Winners of the last Five (5) Years All Thailand Golf Tour Order of Merit (2013-2017)
1 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 2017
2 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 2016
3 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA 2013, 14, 15
All former winners of Singha Masters.
4 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA 2014
5 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 2001, 02, 05, 09
6 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA 1999
Winners of the last Three (3) Years All Thailand Golf Tour Championships (2015-2017)
7 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 2017
8 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 2017
9 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 2016
10 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 2015
Winners of All Thailand Golf Tour Tournaments, in the preceding Two (2) calendar years (2016-2017) and during the current year up to Singha Masters
11 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA 2017
12 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 2017
13 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 2017
14 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA 2016, 2017
15 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA 2016
Special Exemptions.
16 เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ Ekthumrong LUANGANURUK THA
17 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA
18 Simon YATES Simon YATES SCO
19 Johannes VEERMAN Johannes VEERMAN USA
20 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
21 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODSPACK THA
22 คริส ชินพงศ์ (Am) Chris CHINNAPONGSE (Am) THA
23 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN
24 พัฒนพงษ์ แสนบัวหลวง Pattanapong SAENBUALUANG THA
The top sixty (60) players of All Thailand Golf Tour Order of Merit in the previous year.
25 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 8
26 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 12
27 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 14
28 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 15
29 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 18
30 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 20
31 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA 22
32 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA 23
33 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 25
34 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA 26
35 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA 27
36 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 28
37 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA 31
38 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA 32
39 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA 34
40 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 35
41 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 36
42 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA 37
43 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 38
44 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 39
45 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA 41
46 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 42
47 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 44
48 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 45
49 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA 46
50 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 47
51 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA 48
52 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 49
53 มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA 50
54 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA 52
55 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 53
56 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 54
57 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 55
58 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA 56
59 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA 57
60 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA 58
61 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 59
62 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 60
First three (3) available professional golfers in the top floor of thirty (30) from All Thailand Premier Championship in the previous year who are not otherwise exempt.
63 James BOWEN James BOWEN USA
64 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA
65 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
Next available players of All Thailand Golf Tour Order of Merit in the previous year
66 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANACH THA 61
67 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA 63
68 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 64
69 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 65
70 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA 66
71 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 67
72 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 69
73 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA 70
74 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 71
75 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA 72
76 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA 73
77 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 74
78 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 75
79 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA 77
80 ธนัทชาญ เผือกเทศ Tanutchan PUAKTES THA 78
81 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 79
82 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 81
83 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 82
84 สมเกียรติ ศรีสง่า Somkiat SRISA-NGA THA 83
85 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 86
86 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 87
87 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA 88
88 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA 89
89 อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA 90
90 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 92
91 ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA 93
92 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 94
93 วรเมธ อัศรัสกร Voramate AUSSARASSAKORN THA 95
94 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA 96
95 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 97
96 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA 98
97 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 99
98 Sang LEE Sang LEE CAN 100
99 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA 101
100 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA 102
101 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 104
102 ธรรศ แจ้งกิจ Trass JAENGKIT THA 106
103 ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 107
104 กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA 109
105 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 110
106 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA 111
107 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 112
108 Sam CHIEN Sam CHIEN USA 114
109 Tatsuya MIYAKI Tatsuya MIYAKI JPN 117
110 Nadeem INAYAT Nadeem INAYAT PAK 118
111 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA 119
112 บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA 120
113 กันตพงศ์ ชัยศิริวิเชียร Kantapong CHAISIRIWICHIAN THA 122
114 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 123
115 เสฐียรพงศ์ ตันตะราวงศา Sathienrapong TUNTARAWONGSA THA 124
116 ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA 128
117 ธนน ธีรสิทธิภัทร Tanon TEERASITIPATR THA 129
118 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA 130
119 Sung-Keun KIM Sung-Keun KIM KOR 131
120 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA 132
Reserves(สำรอง)
1 ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA 133
2 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 134
3 ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ Pathompon FUENGSAWAT THA 135
4 ศิลป์ พรมุณีสุนทร Silpa PORNMUNEESUNTORN THA 136
5 นชา พัฒน์ชนะ Nacha PATCHANA THA 137
6 ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด Pasamet POGAMNERD THA 138
7 ยศพล อรรถวานิช Yossapol ATTAVANICH THA 139