Singha Pattaya Open 2018

18-21Oct. 2018
PRE-QUALIFYING ROUND QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 3: The Winner of All Thailand Golf Tour Order of Merit 2013 - 2017 Years
1 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 2017
2 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 2016
Category 4: The Winner of Singha Masters or All Thailand Championship 2015-2018 Years
3 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 2018
4 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 2017
5 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 2017
6 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 2015
7 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA 2015
Category 5: Multiple Tournament Winners 2015 - 2018 Years
8 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 2017
Category 6: Tournament Winners 2016 - 2018 Years
9 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 2018
10 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 2018
11 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA 2018
12 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA 2017
13 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 2017
14 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 2017
Category 7: Special Exemptions.
15 นพรัฐ พานิชผล (Am) Nopparat PANICHPHOL (Am) THA
16 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ (Am) Denwit David BORIBOONSUB (Am) THA
17 เดชาวัต เพชรประยูร (Am) Daechawat PHETPRAYOON (Am) THA
18 วนิพันธุ์ มีสมอรรถ (Am) Wanipun MEESOM-US (Am) THA
19 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA
20 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
21 ไผ่พันธ์ ทองอิ่ม Phaiphan THONG-IM THA
22 ฐิติพัฒก์ ผาธรรม Thitipat PHATAM THA
23 Hironori YOSHIDA Hironori YOSHIDA JPN
24 Yuto WATANABE (Am) Yuto WATANABE (Am) JPN
25 ฐิติธัช ใจดี (Am) Thitithuch JAIDEE (Am) THA
26 เอกชัย ศรีสุข Eakkachai SRISUK THA
27 มรกต โอ่เอี่ยม Morakot O-IAM THA
28 ศิระ บุญเกื้อ Sira BOONGUER THA
29 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA
30 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA
31 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODSPACK THA
32 ธนกฤต เผนโคกสูง (Am) Thanakrit PHENKHOKSUNG (Am) THA
Category 8: Top 50 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2017 Ranking
33 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA 9
34 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 12
35 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 15
36 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 18
37 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA 22
38 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 28
39 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 29
40 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA 30
41 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA 31
42 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN 33
43 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA 34
44 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 35
45 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 36
46 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA 37
47 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 39
48 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA 41
49 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 42
50 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 44
51 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 45
52 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA 46
53 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 47
54 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA 48
55 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 49
56 มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA 50
Category 10: Top 40 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2018 Re-ranking Ranking
57 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 9
58 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA 14
59 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA 18
60 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA 35
61 Joohyung KIM Joohyung KIM KOR 37
62 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 40
Category 12: Top 30 of The Qualifying Round Ranking
63 ณภัทร แซ่ลิ่ม Napat LIM THA 1
64 วรพล นุ่มเออ Woraphon NUMER THA 2
65 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร (Am) Poopirat KLINKESORN (Am) THA 3
66 Zin Aung Min Zin Aung Min MYA 4
67 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA 5
68 ปฐวีกานต์ คำมนตรี Pataweekarn KUMMONTREE THA 6
69 กฤฏิธี สุนทรนนท์ Krittitee SUNTHORNNON THA 7
70 ธนกร ตอสี (Am) Thanakorn TORSEE (Am) THA 8
71 อรัณย์ พีรภูมิ Aran PIRAPHUM THA 9
72 ธีรภัทร์ พวงลำใย Teerapat PUNGLAMYAI THA 10
73 ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ (Am) Napat PARAMACHAROENROJ (Am) THA 11
74 Teemu PUTKONEN Teemu PUTKONEN FIN 12
75 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA 13
76 สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA 14
77 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA 15
78 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 16
79 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 17
80 Nick REDFERN Nick REDFERN ENG 18
81 ชยกร เหรียญทองคำ Chayakorn REANTONGKOME THA 19
82 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA 20
83 ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ Saranyapong TEERANON THA 21
84 กัมปนาท วงศ์อนุ Kumpanad WONG-ANU THA 22
85 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA 23
86 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 24
87 Jacob FLECK Jacob FLECK USA 25
88 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 26
89 เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA 27
90 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 28
91 พีรภพ พงศ์ธนารักษ์ (Am) Perapop PHONGTHANARAK (Am) THA 29
92 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 30
Category 13: 51st - 90th from Order of Merit 2017 Ranking
93 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA 52
94 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 53
95 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 55
96 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA 57
97 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA 58
98 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 59
99 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 60
100 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANACH THA 61
101 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 62
102 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA 63
103 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 67
104 James BOWEN James BOWEN USA 68
105 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 69
106 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 70
107 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA 72
108 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA 73
109 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 75
110 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA 77
111 ธนาธิป เผือกเทศ Thanathip PUAKTES THA 78
112 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 79
113 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 81
114 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 82
115 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 85
116 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 86
117 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA 88
118 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA 89
Category 14: 41st - 80th from Order of Merit 2018 Re-ranking Ranking
119 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA 41
120 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA 45
121 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA 47
122 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 59
123 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 66
124 ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA 74
Category 15: 91st - 120th from Order of Merit 2017 Ranking
125 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 92
126 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 97
127 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA 98
128 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 99
129 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA 101
130 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 104
131 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA 105
132 ธรรศ แจ้งกิจ Trass JAENGKIT THA 106
133 ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 107
134 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 110
135 พรสกล ทิพย์สนิท Pornsakon TIPSANIT THA 115
136 Tatsuya MIYAKI Tatsuya MIYAKI JPN 117
137 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA 119
138 บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA 120
Category 16: 81st - 150th from Order of Merit 2018 Re-ranking Ranking
139 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 82
140 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN 88
141 ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA 98
142 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 100
143 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 104
144 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 111
Reserves(สำรอง)
Category 16: 81st - 150th from Order of Merit 2018 Re-ranking Ranking
1 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA 133
2 Aung Sann MYO Aung Sann MYO MYA 136
121st - 220th from Order of Merit 2017 Ranking
3 ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA 128
4 Sung Keun KIM Sung Keun KIM KOR 131
5 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA 140
6 ภิญโญ ภิรมย์รื่น Pinyo PIROMREUN THA 150
7 กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา Kornpong ONGTHONGKAMTHANA THA 154
8 Jianwen LIN Jianwen LIN SGP 160
9 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA 162
10 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA 168
11 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA 180
12 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND 182
13 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA 189
14 กานต์ ดลรวีธนากิจ Kant DONRAWEETHANAKIT THA 210