Singha Laguna Phuket Open 2019

16-19May. 2019
QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

ADT
Cat 1 - OOM WINNERS
1 Miguel CARBALLO Miguel CARBALLO ARG
2 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA
Cat 2 - TOURNAMENT WINNERS
3 Seung PARK Seung PARK KOR
4 Naoki SEKITO Naoki SEKITO JPN
5 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA
6 Shinichi MIZUNO Shinichi MIZUNO JPN
7 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
8 Sam GILLIS Sam GILLIS USA
9 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA
10 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA
11 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA
12 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
13 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN
14 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
15 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA
16 Brett MUNSON Brett MUNSON USA
Cat 3 - TOP 20 FROM ADT 2018 FINAL OOM
17 Janne KASKE Janne KASKE FIN
18 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA
19 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA
Cat 4a - TOP 5 FROM CURRENT ORDER OF MERIT (as at 25 Apr)
20 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA
Cat 4b - TOP 5 AND TIES FROM OB GOLF INVITATIONAL
21 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA
22 Rory HIE Rory HIE INA
Cat 5 - 4 PLAYERS FR CAT. 9 OF THE 2019 ASIAN TOUR STARTING CRITERIA
23 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
24 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA
25 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA
26 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA
Cat 6 - TOP 35 FR. 2019 ASIAN TOUR FINAL Q-SCHOOL
27 Teemu PUTKONEN Teemu PUTKONEN FIN
28 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
29 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
30 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
31 Jeremy WENDELKEN Jeremy WENDELKEN USA
Cat 8 - TOP 40 ASIAN TOUR CUMMULATIVE CAREER MONEY LIST (AS AT 31 DEC 2018)
32 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
Cat 11 - PGA COUNTRY MEMBERS EXEMPTIONS
33 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
34 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
35 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
36 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
37 Danny MASRIN Danny MASRIN INA
38 Amir NAZRIN Amir NAZRIN MAS
39 Wilson CHOO Wilson CHOO MAS
40 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
41 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG
Cat 13 - 42ND - 148TH 2019 AT FINAL STAGE Q-SCHOOL
42 Joohyung KIM Joohyung KIM KOR
43 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
44 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
45 Andreas GRONKVIST Andreas GRONKVIST SWE
46 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA
47 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
48 Choo Tze Huang Choo Tze Huang SGP
49 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE
50 Brian JUNG Brian JUNG CAN
51 Masaaki KATO Masaaki KATO JPN
52 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
53 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
54 Sebastian LOPEZ Sebastian LOPEZ COL
55 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
56 Jack MURDOCH Jack MURDOCH AUS
INVITES
1 Lindsay RENOLDS Lindsay RENOLDS CAN
2 Tarik CAN Tarik CAN USA
3 Nari GAMMA Nari GAMMA JPN
4 Ollie ROBERTS Ollie ROBERTS ENG
ATGT
Category 4 - The winner of Singha Thailand Masters or All Thailand Championship shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won either title (“3‐Year Exemption”)
1 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA
Category 6 - The winner of any tournament shall be able to compete in any tournament for two (2) years after the season when the golfer won such title (“2‐Year Exemption”)
2 สดมภ์ แก้วกาญจนา Sadom KAEWKANJANA THA
3 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
Category 7 - Players based on special exemptions
4 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
5 ธนกร ตอสี (Am) Thanakorn TORSEE (Am) THA
6 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
7 พิชยุตม์ สิมะอารีย์ (Am) Bhitchayoot SIMA-AREE (Am) THA
8 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
9 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG
10 Hakeem JEFRI Hakeem JEFRI BRU
11 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
12 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODPACK THA
13 ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ Yanapat CHAROENPATTANASATIT THA
14 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
15 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA
16 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
17 Darren ROBSON Darren ROBSON ENG
18 ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA
19 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
Category 8 - The top players from each tournament’s Monday qualifying round
20 Mateo GOMEZ VILLEGAS Mateo GOMEZ VILLEGAS COL
21 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
22 Matthew RICHARDSON Matthew RICHARDSON ENG
23 ชญานนท์ ขำพงศ์ Chayanon KHAMPHONG THA
24 Daiki TSURUMI Daiki TSURUMI JPN
25 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
26 พชร สกุลยง Pachara SAKULYONG THA
27 ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง Paiboon PHUMKLIANG THA
Category 9 - The top sixty (60) players of the previous year of the ATGT’s Order of Merit
28 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
29 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
30 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA
31 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA
32 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA
33 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA
34 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
35 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
36 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA
37 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
38 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA
39 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
40 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA
41 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
42 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
43 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
44 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA
Category 15 - Top 35 players and ties from 2019 Final Qualifying Stage
45 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
46 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA
47 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
48 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
49 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart(Chayutpol) KITTIRATTANAPAIBOON THA
50 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA
51 Kai-Jen TSAI Kai-Jen TSAI TPE
52 Matt LUTZ Matt LUTZ USA
53 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA
54 ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ Napat PARAMACHAROENROJ THA
55 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
56 ณัฐดนัย รัตนประภา Tim RATTANAPRAPHA THA
57 ฐิติพัฒก์ ผาธรรม Thitipat PHATAM THA
58 คริส ชินพงศ์ Chris CHINNAPONGSE THA
59 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
60 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
61 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA
62 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
63 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
64 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN
65 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
Category 16 - The sixty-first (61st) to eightieth (80th) players of the previous year’s ATGT’s Order of Merit
66 ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA
67 ธนาธิป เผือกเทศ Thanathip PUAKTES THA
68 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
69 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
70 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
71 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
72 Hein Sithu Hein Sithu MYA
73 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA
Category 17 - Players finishing in thirty-sixth (36th) to eightieth (80th) and ties from the 2019 Final Qualifying Stage
74 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA
75 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
76 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA
77 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
78 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA
79 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA
80 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA
81 พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ Pongthep JAEWCHAMNANCHAO THA
82 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA
83 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA
84 Troix Noppasin TONKHAM Troix Noppasin TONKHAM USA
Reserves
Reserves - Category 17 - Players finishing in thirty-sixth (36th) to eightieth (80th) and ties from the 2019 Final Qualifying Stage
Reserves - 1 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
Reserves - 2 ปรัญชัย รุประมาณ Paranchai RUPAMARN THA
Reserves - 3 อมต คนชาญ Ammata KONCHAN THA
Reserves - 4 Hoyeong KIM Hoyeong KIM KOR
Reserves - 5 สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA
Reserves - 6 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
Reserves - Category 18 - The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the previous year’s ATGT’s Order of Merit
Reserves - 7 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
Reserves - 8 กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา Kornpong ONGTHONGKAMTHANA THA
Reserves - Category 19 - Players missing the cut at the 2019 Final Qualifying Stage
Reserves - 9 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
Reserves - 10 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
Reserves - Category 22 - First Qualifying Stage players
Reserves - 11 ชัยพิสิทธิ์ เสือนาค Chaipisit SUEANAK THA
Reserves - 12 Jacob FLECK Jacob FLECK USA
Reserves - 13 Marc PEROTTI Marc PEROTTI MON
Reserves - 14 ศิกวัส ทองจีน Sikkawat TONGJEEN THA
Reserves - 15 ภูเบศ เมตตาประเสริฐ Phubeth METTAPRASERT THA
Reserves - 16 Arjun CHADHA Arjun CHADHA AUS