Singha Championship 2019

22-25Aug. 2019
QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 5 - The winner of two or more tournaments within a period of one year shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won such titles (“3‐Year Exemption”)
1 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
2 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA
Category 6 - The winner of any tournament shall be able to compete in any tournament for two (2) years after the season when the golfer won such title (“2‐Year Exemption”)
3 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
4 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA
5 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA
6 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
7 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
8 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
Category 7 - Players based on special exemptions
9 พงศภัค เหล่าภักดี (Am) Pongsapak LAOPAKDEE (Am) THA
10 ธนกร ตอสี (Am) Thanakorn TORSEE (Am) THA
11 เดชาวัต เพชรประยูร (Am) Daechawat PHETPRAYOON (Am) THA
12 วิชญ์ ปิติพัฒน์ (Am) Wit PITIPAT (Am) THA
13 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
14 ณัฐพงค์ รัชธร (Am) Natthaphong RATCHATORN (Am) THA
15 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODPACK THA
16 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
17 ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ Pattarapon LOSTAPORNPIPIT THA
18 ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ (Am) Chaiyasit CHAIYACHOT (Am) THA
19 ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล (Am) Tirawat JIRAYUSAKAMON (Am) THA
20 คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA
21 มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ (Am) Marudit SRIWANICHPOOM (Am) THA
Category 8 - The top players from each tournament’s Monday qualifying round
22 ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ (Am) Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN (Am) THA
23 ภูภัฏ จันทนวล (Am) Poohpat CHANTHANUAN (Am) THA
24 ปาณัท โพธิทัต (Am) Panat BODHIDATTA (Am) THA
25 ชนาดล ดนตรี (Am) Chanadol DONTREE (Am) THA
26 เอกปริษฐ์ หวู่ (Am) Ekpharit WU (Am) THA
Category 9 - The top sixty (60) players of the previous year of the ATGT’s Order of Merit
27 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
28 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
29 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
30 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
31 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
32 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
33 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
34 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA
35 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
36 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA
37 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA
38 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA
39 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
40 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA
41 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
42 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA
43 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
44 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
45 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
46 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA
47 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
48 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
49 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
50 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA
Category 10 - The top four (4) amateurs based on the previous year of the ATGT’s Amateur Ranking Points
51 นพรัฐ พานิชผล (Am) Nopparat PANICHPHOL (Am) THA
52 วนิพันธุ์ มีสมอรรถ (Am) Wanipun MEESOM-US (Am) THA
Category 12 - The leading 4 amateurs in the top twenty (20) from the current Amateur Ranking Points
53 ธนภัทร พิชัยกุล (Am) Tanapat PICHAIKOOL (Am) THA
Category 14 - Members in categories 15 and 16 shall be re-ranked according to their positions in the current ATGT’s Order of Merit at designated times in the year which shall be determined by the Tournament Committee.
54 Hein Sithu Hein Sithu MYA
55 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
56 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
57 ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA
58 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
59 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
60 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
61 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
62 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
63 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
64 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
65 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart KITTIRATTANAPAIBOON THA
66 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
67 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
68 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA
69 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
70 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
71 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
72 ธนาธิป เผือกเทศ Thanathip PUAKTES THA
73 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA
Category 15 - Top 35 players and ties from 2019 Final Qualifying Stage
74 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
75 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA
76 ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ Napat PARAMACHAROENROJ THA
77 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA
78 คริส ชินพงศ์ Chris CHINNAPONGSE THA
Category 17 - Players finishing in thirty-sixth (36th) to eightieth (80th) and ties from the 2019 Final Qualifying Stage
79 ธีรภัทร์ พวงลำใย Teerapat PUNGLAMYAI THA
80 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG
81 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA
82 จิรสิน ลิ้มวิชัย Jirasin LIMVICHAI THA
83 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
84 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
85 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
86 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
87 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA
88 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA
89 พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ Pongthep JAEWCHAMNANCHAO THA
90 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA
91 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
92 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA
93 เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA
94 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
95 Troix Noppasin TONKHAM Troix Noppasin TONKHAM THA
96 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
97 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
98 พันธมิตร วนานุภัณฑ์ Phantamit WANANUPAN THA
99 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
100 ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ Yanapat CHAROENPATTANASATIT THA
101 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
102 ณภัทร บุญมา Naphat BOONMA THA
103 ปรัญชัย รุประมาณ Paranchai RUPAMARN THA
104 อรัณย์ พีรภูมิ Aran PIRAPHUM THA
105 Hoyeong KIM Hoyeong KIM KOR
106 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA
107 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA
108 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA
109 สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA
110 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
111 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
112 ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย Natthawat JINDAYOY THA
113 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
114 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
115 ภัคคพงศ์ โพงาม Pakkapong PHOENGAM THA
Category 18 - The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the previous year’s ATGT’s Order of Merit
116 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
117 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA
118 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA
119 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
120 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
121 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA
122 วรพล นุ่มเออ Woraphon NUMER THA
123 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
124 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
125 ธนกฤต ชัยศิลปิน Thanakrit CHAISINLAPIN THA
126 กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา Kornpong ONGTHONGKAMTHANA THA
Category 19 - Players missing the cut at the 2019 Final Qualifying Stage
127 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
128 ก้องนภา สุพรรณ Kongnapa SUPUN THA
129 ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง Paiboon PHUMKLIANG THA
130 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
131 นนทนันท์ มารศรี Nonthanan MARASRI THA
132 Calum JUNIPER Calum JUNIPER AUS
133 ณภัทร แซ่ลิ่ม Napat LIM THA
134 ศิระ บุญเกื้อ Sira BOONGUER THA
135 Kyle LUCAS Kyle LUCAS RSA
136 อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ Arthitayapong SRIPATRAPRASIT THA
137 Nelson COGELS Nelson COGELS BEL
Category 20 - The one-hundred-fifty-first (151st) players and below of the previous year’s ATGT’s Order of Merit
138 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
Category 22 - First Qualifying Stage players
139 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA
140 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA
141 ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ Pathompon FUENGSAWAT THA
142 คเณศ นิ่มเจริญวรรณ Kaneat NIMCHAROENWAN THA
143 นันทพัทธ์ มณีนิธินันทน์ Nunthapat MANEENITINUN THA
144 ชัยพิสิทธิ์ เสือนาค Chaipisit SUEANAK THA
Reserves
Reserves - Category 22 - First Qualifying Stage players
Reserves - 1 ศุภจักร ศุภภิญโญ Supajak SUPAPINYO THA
Reserves - 2 พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ Peeradon SANGESRISIN THA
Reserves - 3 Jamie STURLEY Jamie STURLEY THA
Reserves - 4 ณฐ ศรีจันทรนนท์ Nott SRICHANNON THA
Reserves - 5 Marc PEROTTI Marc PEROTTI MON
Reserves - 6 ศิกวัส ทองจีน Sikkawat TONGJEEN THA
Reserves - 7 ภูเบศ เมตตาประเสริฐ Phubeth METTAPRASERT THA
Reserves - 8 เตชินท์ ศิริบุญญะสุข Te-Chin SIRIBOONYASUK THA