Singha Pattaya Open 2019

10-13Oct. 2019
QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 3 - The winner of the ATGT’s Order of Merit shall be able to compete in any tournament for five (5) years after the season when the golfer won this title (“5‐Year Exemption”)
1 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA
Category 4 - The winner of Singha Thailand Masters or All Thailand Championship shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won either title (“3‐Year Exemption”)
2 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA
Category 5 - The winner of two or more tournaments within a period of one year shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won such titles (“3‐Year Exemption”)
3 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
4 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA
Category 6 - The winner of any tournament shall be able to compete in any tournament for two (2) years after the season when the golfer won such title (“2‐Year Exemption”)
5 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
6 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA
7 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA
8 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
9 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
10 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA
11 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
12 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA
13 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
14 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
Category 7 - Players based on special exemptions
15 Seuk Hyun BAEK Seuk Hyun BAEK KOR
16 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
17 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
18 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ (Am) Denwit David BORIBOONSUB (Am) THA
19 วาริษ มั่นธรณ์ (Am) Waris MANTHORN (Am) THA
20 ณฐนนท์ ธนูรัตน์ (Am) Natanon THANOORAT (Am) THA
21 เดชาวัต เพชรประยูร (Am) Dechawat PHETPRAYOON (Am) THA
22 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
23 วรพล นุ่มเออ Woraphon NUMER THA
24 ณภัทร วรสารพิสุทธิ์ (Am) Napat VORRASANPISUT (Am) THA
25 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
26 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODPACK THA
27 อุกฤษฏ์ เอี่ยมสะอาด Ukrit IAMSA-ARD THA
28 วิชญ์ ปิติพัฒน์ (Am) Wit PITIPAT (Am) THA
Category 8 - The top players from each tournament’s Monday qualifying round
29 ธนกฤต ชัยศิลปิน Thanakrit CHAISINLAPIN THA
30 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
31 ภูภัฏ จันทนวล (Am) Poohpat CHANTHANUAN (Am) THA
32 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
33 กฤฏิธี สุนทรนนท์ Krittitee SUNTHORNNON THA
34 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA
35 ชัยพิสิทธิ์ เสือนาค Chaipisit SUEANAK THA
36 นนทนันท์ มารศรี Nonthanan MARASRI THA
Category 9 - The top sixty (60) players of the previous year of the ATGT’s Order of Merit
37 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
38 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
39 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
40 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
41 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
42 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA
43 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
44 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
45 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
46 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
47 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
48 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA
49 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
50 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
51 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA
52 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA
53 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA
54 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
55 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
56 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
57 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA
58 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
59 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
60 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
61 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
62 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA
63 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA
64 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
65 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
66 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
67 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
68 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA
Category 10 - The top four (4) amateurs based on the previous year of the ATGT’s Amateur Ranking Points
69 วนิพันธุ์ มีสมอรรถ (Am) Wanipun MEESOM-US (Am) THA
Category 11 - The leading player within the top 5 of the current ATGT’s Order of Merit who is not otherwise exempt (applied to the next immediate event)
70 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA
Category 12 - The leading 4 amateurs in the top twenty (20) from the current Amateur Ranking Points
71 ธนกร ตอสี (Am) Thanakorn TORSEE (Am) THA
72 เอกปริษฐ์ หวู่ (Am) Ekpharit WU (Am) THA
Category 14 - Members in categories 15 and 16 shall be re-ranked according to their positions in the current ATGT’s Order of Merit at designated times in the year which shall be determined by the Tournament Committee.
73 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
74 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA
75 Hein Sithu Hein Sithu MYA
76 Janne KASKE Janne KASKE FIN
77 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN
78 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA
79 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA
80 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
81 Teemu PUTKONEN Teemu PUTKONEN FIN
82 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
83 ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA
84 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
85 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
86 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
87 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
88 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
89 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
90 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
91 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart KITTIRATTANAPAIBOON THA
92 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
93 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
94 Hao-Chuan FAN CHIANG Hao-Chuan FAN CHIANG TPE
95 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA
96 กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ Kantapawich PHANTHARAK THA
97 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
98 Matt LUTZ Matt LUTZ USA
99 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
100 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN
101 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
102 ธนาธิป เผือกเทศ Thanathip PUAKTES THA
103 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA
Category 15 - Top 35 players and ties from 2019 Final Qualifying Stage
104 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA
105 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
106 Kai-Jen TSAI Kai-Jen TSAI TPE
107 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA
108 ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ Napat PARAMACHAROENROJ THA
109 Jianwen LIN Jianwen LIN SGP
110 คริส ชินพงศ์ Chris CHINNAPONGSE THA
Category 17 - Players finishing in thirty-sixth (36th) to eightieth (80th) and ties from the 2019 Final Qualifying Stage
111 ธีรภัทร์ พวงลำใย Teerapat PUNGLAMYAI THA
112 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG
113 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA
114 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
115 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA
116 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
117 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA
118 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA
119 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA
120 พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ Pongthep JAEWCHAMNANCHAO THA
121 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA
122 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
123 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA
124 เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA
125 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
126 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
127 Troix Noppasin TONKHAM Troix Noppasin TONKHAM THA
128 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
129 พันธมิตร วนานุภัณฑ์ Phantamit WANANUPAN THA
130 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
131 ชญานนท์ ขำพงศ์ Chayanon KHAMPHONG THA
132 ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ Yanapat CHAROENPATTANASATIT THA
133 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
134 ปรัญชัย รุประมาณ Paranchai RUPAMARN THA
135 อรัณย์ พีรภูมิ Aran PIRAPHUM THA
136 Hoyeong KIM Hoyeong KIM KOR
137 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA
138 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA
139 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA
140 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
141 ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย Natthawat JINDAYOY THA
142 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
Category 18 - The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the previous year’s ATGT’s Order of Merit
143 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA
144 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
Reserves
Reserves - Category 18 - The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the previous year’s ATGT’s Order of Merit
Reserves - 1 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
Reserves - 2 กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา Kornpong ONGTHONGKAMTHANA THA
Reserves - Category 19 - Players missing the cut at the 2019 Final Qualifying Stage
Reserves - 3 เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ Ekthumrong LUANGANURUK THA
Reserves - 4 ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง Paiboon PHUMKLIANG THA
Reserves - 5 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
Reserves - 6 Kyle LUCAS Kyle LUCAS RSA
Reserves - 7 อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ Arthitayapong SRIPATRAPRASIT THA
Reserves - Category 22 - First Qualifying Stage players
Reserves - 8 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
Reserves - 9 คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA
Reserves - 10 พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ Peeradon SANGESRISIN THA
Reserves - 11 มนตรี เจริญสุข Montree CHAROENSUK THA
Reserves - 12 Jamie STURLEY Jamie STURLEY THA
Reserves - 13 Atsushi NAKAMURA Atsushi NAKAMURA JPN
Reserves - 14 ณฐ ศรีจันทรนนท์ Nott SRICHANNON THA
Reserves - 15 จตุทิส เอี่ยมสอาด Jatutis IAMSA-ARD THA
Reserves - 16 Marc PEROTTI Marc PEROTTI MON
Reserves - 17 ภูเบศ เมตตาประเสริฐ Phubeth METTAPRASERT THA
Reserves - 18 เตชินท์ ศิริบุญญะสุข Te-Chin SIRIBOONYASUK THA