Singha E-San Open 2020

06-09Feb. 2020
QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

QUALIFYING ROUND

Amateurs from 2020 ATGT Qualifying School.
1 ชินาธิป แสงมณีโชติ (Am) Chinathip SAENGMANEECHOT (Am) THA
2 ณภัทร พันธ์วงค์ (Am) Napat PUNWONG (Am) THA
Amateurs from first come, first served (Maximum handicap of 5 under a recognized handicapping scheme)
3 เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ (Am) Prampiti KAIWANNAROD (Am) THA
Sponsor Exemption
4 รชต สุนทรธนากุล (Am) Ratchata SUNTHORNTHANAKUL (Am) THA
5 ภาณพ นรสิงห์ (Am) Panop NORASING (Am) THA
6 Jiho YANG Jiho YANG KOR
7 Moojin CHO (Am) Moojin CHO (Am) KOR
8 Junseong PARK (Am) Junseong PARK (Am) KOR
9 Taewon GO Taewon GO KOR
10 Backjun AN Backjun AN KOR
11 Sangin JEONG Sangin JEONG KOR
12 พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ Peeradon SANGESRISIN THA
13 Sam GILLIS Sam GILLIS USA
14 นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี (Am) Norasead THAOCHALEE (Am) THA
15 ภาณุพงศ์ พอล วิทนอลล์ (Am) Phanuphong Paul WHITNALL (Am) THA
16 สุโชค พรรณนา (Am) Suchok PHANNA (Am) THA
17 กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ (Am) Gorrawit YEAMSIRI (Am) THA
18 สุขสันต์ ไขแสง (Am) Suksan KHAISAENG (Am) THA
19 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ (Am) Krittalak RADARONG (Am) THA
Category 18 - Players finishing in forty-first (41st) to eightieth (80th) and ties from the 2020 Final Qualifying Stage.
20 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
21 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG
22 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
23 เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA
24 ธนกฤต ชัยศิลปิน Thanakrit CHAISINLAPIN THA
25 ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง Paiboon PHUMKLIANG THA
26 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
27 เอกปริษฐ์ หวู่ Ekpharit WU THA
28 คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA
29 อรัณย์ พีรภูมิ Aran PIRAPHUM THA
30 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
31 สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA
32 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
33 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA
34 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
35 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
36 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA
37 โฆษิต คุณวงค์ Kosit KOONWONG THA
38 Kyle LUCAS Kyle LUCAS RSA
39 ศรัณยู อวิหิงสานนท์ Sarunyu AVIHINGSANON THA
Category 19 - The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the previous year’s ATGT’s Order of Merit.
40 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
41 ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA
42 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart KITTIRATTANAPAIBOON THA
43 Troix Noppasin TONKHAM Troix Noppasin TONKHAM THA
44 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
Category 20 - Players missing the cut at the 2020 Final Qualifying Stage.
45 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
46 เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง Kiattikun PHEWKLEANG THA
47 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
48 เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ Ekthumrong LUANGANURUK THA
49 Julian HOOD Julian HOOD SCO
50 กฤตชัย ทองไทย Krittachai THONGTHAI THA
51 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
52 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
53 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
54 อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ Arthitayapong SRIPATRPRASITE THA
55 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี Sukrit SUWANSRI THA
56 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
Category 23 - First Qualifying Stage players.
57 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA
58 มนตรี เจริญสุข Montree CHAROENSUK THA
59 นนทนันท์ มารศรี Nonthanan MARASRI THA
60 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA
61 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA
62 ภูเบศ เมตตาประเสริฐ Phubeth METTAPRASERT THA
63 Ryan HOOD Ryan HOOD SCO
64 ชัยพิสิทธิ์ เสือนาค Chaipisit SUEANAK THA
65 วนิพันธุ์ มีสมอรรถ Wanipun MEESOM-US THA
66 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisat DAMLERT THA
67 ณฐ ศรีจันทรนนท์ Nott SRICHANNON THA
68 ภาณุวิชญ อำนวยพล Panuwit AMNUEYPOL THA
69 ปริญญ์ ซอ Prin SOW THA
70 ณัฐนัย คชเสนี Nattanai GAJASENI THA
71 อัคคะเมศฐ์ สงวนสันติกุล George SANGUANSANTIGUL THA
72 ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ Saranyapong TEERANON THA
73 ณัฐชนนท์ วิวัฒน์ธนาฒย์ Nutchanon WIVATTANAT THA