Singha Classic 2021

11-14Nov. 2021
QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 3: The winner of the ATGT’s Order of Merit shall be able to compete in any tournament for five (5) years after the season when the golfer won this title (“5‐Year Exemption”).
1 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA
2 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA
3 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA
Category 4: The winner of Singha Thailand Masters or All Thailand Championship shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won either title (“3‐Year Exemption”).
4 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
5 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
6 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA
7 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA
Category 5: The winner of two or more tournaments within a period of one year shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won such titles (“3‐Year Exemption”).
8 สดมภ์ แก้วกาญจนา Sadom KAEWKANJANA THA
9 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA
Category 6: The winner of any tournament shall be able to compete in any tournament for two (2) years after the season when the golfer won such title (“2‐Year Exemption”).
10 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
11 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
12 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA
13 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
Category 7: Players based on special exemptions.
14 เอกรัฐ เล็กสุวรรณ Ekkarat LEKSUWAN THA
15 ฉัตรเพชร บางเพ็ชร Chartpetch BANGPETCH THA
16 ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ Saranyapong TEERANON THA
17 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
18 ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ Yanapat CHAROENPATTANASATIT THA
19 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA
20 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
21 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA
22 พลกฤต ผาวิชัย (Am) Polakrit PAWICHAI (Am) THA
23 ชนาดล ดนตรี (Am) Chanadol DONTREE (Am) THA
24 วีรวิชญ์ นาคประชา (Am) Weerawish NARKPRACHAR (Am) THA
25 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
26 กิตธาดา โกสะรุทธะ (Am) Kittada KOSALUTTA (Am) THA
27 ภัคคพงศ์ โพงาม Pakkapong PHOENGAM THA
28 ธีรติ ลูวินส์ Teerati LEWINS THA
29 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA
30 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA
Category 8: The top players from each Monday Qualifying Tournament.
31 อาศิษฐ์ อารีพันธ์ (Am) Arsit AREEPHUN (Am) THA
32 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
33 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart KITTIRATTANAPAIBOON THA
34 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA
35 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA
Category 9: The top sixty (60) players of the 2019 of the ATGT’s Order of Merit.
36 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA
37 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
38 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA
39 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
40 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA
41 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
42 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
43 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
44 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
45 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA
46 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
47 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
48 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
49 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA
50 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
51 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
52 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
53 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
54 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
55 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA
56 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
Category 14: Members in categories 15 and 16 shall be re-ranked according to their positions in the 2021 ATGT’s Order of Merit at designated times in the year which shall be determined by the Tournament Committee.
57 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA
58 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
59 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA
60 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
61 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
62 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
63 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
64 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA
65 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
66 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
67 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
68 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG
69 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
70 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
71 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA
72 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
73 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA
74 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA
75 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
76 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
77 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
78 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
79 วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA
80 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA
81 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
82 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
83 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA
84 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
85 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
Category 15: Top 40 players and ties from 2020 Final Qualifying Stage and not more than 5 players from the 2021 Special Q-School of All Thailand Golf Tour.
86 จักรภัทร ฮ้อแสงชัย Jakkapat HORSANGCHAI THA
87 มหาสมุทร ไสยสมบัติ Mahasamuth SAIYASOMBAT THA
88 กิตติคุณ ปูติสานนท์ Kittikun PUTISANON THA
89 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
90 พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA
91 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA
92 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA
Category 16: The sixty-first (61st) to eightieth (80th) players of the 2019 ATGT’s Order of Merit.
93 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
94 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
Category 17: Members in categories 18 to 22 shall be re-ranked according to their positions in the 2021 ATGT’s Order of Merit at designated times in the year which shall be determined by the Tournament Committee.
95 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
96 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
97 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
98 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA
99 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
100 สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA
101 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA
102 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
Category 18: Players finishing in forty-first (41st) to eightieth (80th) and ties from the 2020 Final Qualifying Stage.
103 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
104 คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA
105 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
106 สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA
107 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA
108 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
Category 19: The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the 2019 ATGT’s Order of Merit.
109 ทรอยส์ นภสินธุ์ ต้นแขม Troix Noppasin TONKHAM THA
110 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODPACK THA
111 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
Category 20: Players missing the cut at the 2020 Final Qualifying Stage.
112 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
113 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
114 Julian HOOD Julian HOOD SCO
115 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
116 ชัยพร อุ๋ยตระกูล Chaiporn OUITRAGOOL THA
117 อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ Arthitayapong SRIPATRPRASITE THA
118 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี Sukrit SUWANSRI THA
Category 23: 2020 First Qualifying Stage players and players who did not qualify from 2021 Special Q-School of All Thailand Golf Tour.
119 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA
120 ชินาธิป แสงมณีโชติ Chinathip SAENGMANEECHOT THA
121 Ryan HOOD Ryan HOOD SCO
122 ณพล บุญบูชาไชย Napol BUNBUCHACHAI THA
123 พชร สกุลยง Pachara SAKULYONG THA
124 ณฐ ศรีจันทรนนท์ Nott SRICHANNON THA
125 ภาณุวิชญ อำนวยพล Panuwit AMNUEYPOL THA
126 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA
127 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA
128 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA
129 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA
130 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA
131 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA
132 ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย Paphangkorn ITTHIRATCHAI THA
133 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
134 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA
135 รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ Ratchavin TANAKASEMPIPAT THA
136 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA
137 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA
138 เอกชัย แช่มสุขขี   Aekachai CHAMSUKKEE THA
139 อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ Assadet SRIUTHAISIRIWONG THA
140 ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA
141 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA
142 ณัฐรัชต์ ชื่นตา Nuttarut CHUENTA THA
143 วทัญญู พนายิ่งไพศาล Watanyou PANAYINGPAISAN THA
Alternate from Monday Qulifying Round
144 ศุภภณ อมรชัยชาญ (Am) Supapon AMORNCHAICHAN (Am) THA
Reserves
Reserves - Alternate from Monday Qulifying Round
Reserves - 1 ณัฐพงค์ รัชธร (Am) Natthaphong RATCHATORN (Am) THA
Reserves - 2 Galven GREEN Galven GREEN MAS
Reserves - 3 พรภัทร์ ฤชุทัศน์สกุล (Am) Pornphat LUCHUTASKUL (Am) THA
Reserves - 4 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA
Reserves - 5 ปภังกร หนู​ประชุม (Am)​ Papangkorn ​NOOPRACHUM (Am) THA
Reserves - 6 สุภกรณ์ อภิสนธิ์ (Am) Supakron APISON (Am) THA
Reserves - 7 เตวิช ขาวประเสริฐ (Am) Tavich KHAOWPRASERT (Am) THA
Reserves - 8 พีท​ คงวัฒนะ (Am) Pete KONGWATANA (Am) THA
Reserves - 9 ภูษณะ พุทธชนาธิป (Am) Phusana PHUTACHANATIB (Am) THA
Reserves - 10 เสฏฐวุฒิ โตพิบูล (Am) Setthawut TOBHIBUL (Am) THA