Singha Classic 2022

28 Apr-01 May2022
QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 3: (a) The winner of the ATGT’s Order of Merit shall be able to compete in any tournament for five (5) years after the season when the golfer won this title (“5‐Year Exemption”).
1 สดมภ์ แก้วกาญจนา Sadom KAEWKANJANA THA
2 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA
Category 4: (a) The winner of Singha Thailand Masters or All Thailand Championship shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won either title (“3‐Year Exemption”).
3 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
4 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
5 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA
Category 6: (a) The winner of any tournament shall be able to compete in any tournament for two (2) years after the season when the golfer won such title (“2‐Year Exemption”).
6 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA
7 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
8 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
9 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
10 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA
11 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA
Category 7: Players based on special exemptions.
12 Adriaan HERMAN Adriaan HERMAN RSA
13 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA
14 ภัทรภูมิ ปาจารย์ Poom PACHARN THA
15 กิตธาดา โกสะรุทธะ (Am) Kittada KOSALUTTA (Am) THA
16 นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ (Am) Nithidpong SRICHATPHIRUN (Am) THA
17 Choo Tze Huang Choo Tze Huang SGP
18 ปรินทร์ สารสมุทร (Am) Parin SARASMUT (Am) THA
19 จาตุพล พุ่มสำเภา Jatupon PUMSAMPAO THA
20 เข้มข้น ลิมพะสุต KK LIMBHASUT THA
21 ธนบดี สุจริตชัย Tanabordee SUJARITCHAI THA
22 ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ Yanapat CHAROENPATTANASATIT THA
23 ภูธเนษฐ์ กังวล (Am) Phuthanate KANGWOL (Am) THA
24 ธัญพัฒน์ สุขเกิด (Am) Tunyapat SUKKOED (Am) THA
25 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ (Am) Krittalak RADARONG (Am) THA
26 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA
Category 8: The top players from each Monday Qualifying Tournament.
27 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
28 วิศรุต ปริปุณณะ Visarut PARIPUNNA THA
29 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA
30 ณฐนนท ธนูรัตน์ (Am) Natanon THANOORAT (Am) THA
31 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA
32 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA
33 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
34 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA
35 พรหมพจน์ ทรงกรด (Am) Phompot SONGKLOD (Am) THA
36 พชร สกุลยง Pachara SAKULYONG THA
37 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA
Category 9: (a) The top sixty (60) players of the 2021 of the ATGT’s Order of Merit.
38 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA
39 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
40 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA
41 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
42 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
43 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA
44 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
45 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
46 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA
47 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
48 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA
49 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA
50 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN
51 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
52 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
53 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
54 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
55 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
56 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
57 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
58 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
59 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
60 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
61 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
62 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
63 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA
64 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA
65 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
66 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
67 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
68 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA
69 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
70 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA
71 พิพัฒน์พง ศิริธนากุลศักดิ์ Pipatpong SIRITHANAKUNSAK THA
72 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
Category 9 (c) Members who requested the COVID-19 Membership Exemption 2021.
73 Janne KASKE Janne KASKE FIN
Category 10: The top four (4) amateurs based on the 2021 of the ATGT’s Amateur Ranking Points.
74 สิรภพ ยะปาละ (Am) Sirapob YAPALA (Am) THA
Category 12: The leading 4 amateurs in the top twenty (20) from the 2022 ATGT’s Amateur Ranking Points as of the application closing date who is not otherwise exempt (applied to the next eligible tournament).
75 พลกฤต ผาวิชัย (Am) Polakrit PAWICHAI (Am) THA
Category 13: ATGT Legend and Honorary Members.
76 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
Category 15: (a) COVID-19 Membership Exemption 2021 - Substitute Playing Privilege.
77 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO
78 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE
79 Lindsay RENOLDS Lindsay RENOLDS CAN
Category 15: (b) Top 20 Players and ties from ATGT Special Q-School 2022.
80 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
81 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
82 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
83 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
84 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA
85 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
86 ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ Chutiphon JANYASAWAT THA
87 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
88 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
89 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA
90 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
91 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA
92 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
93 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA
94 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
95 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
96 พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA
97 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA
Category 16: (b) The sixty-first (61st) to eightieth (80th) players of the 2021 ATGT’s Order of Merit.
98 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
99 ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย Paphangkorn ITTHIRATCHAI THA
100 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
101 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA
102 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA
103 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
104 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA
105 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
106 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA
107 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA
108 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
109 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
110 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA
111 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
Category 18: (a) Players ranked from 41st to 80th and ties from the 2020 All Thailand Golf Tour Final Qualifiers who applied for Covid-19 Membership Exemption 2021 - Substitute Playing Privilege.
112 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA
Category 18: (b) Players ranked from 21st to 50th and ties from the 2022 All Thailand Golf Tour Special Q-School.
113 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
114 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
115 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA
116 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
117 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG
118 อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ Arthitayapong SRIPATRPRASITE THA
119 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
120 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA
121 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
122 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
123 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
124 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
125 วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA
126 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
127 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
Category 19: (b) The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the 2021 ATGT’s Order of Merit.
128 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
129 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA
130 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
131 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA
132 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
133 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
134 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA
135 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
136 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
137 สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA
138 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
139 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
140 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA
141 จักรภัทร ฮ้อแสงชัย Jakkapat HORSANGCHAI THA
142 กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ Kantapawich PHANTHARAK THA
143 ณพล บุญบูชาไชย Napol BUNBUCHACHAI THA
144 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
Reserves
Reserves - Category 20: (b) Players ranked 51st to 80th and ties from the All Thailand Golf Tour 2022 Special Q-School.
Reserves - 1 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
Reserves - 2 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA
Reserves - 3 Tom DINGWALL Tom DINGWALL SCO
Reserves - 4 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA
Reserves - 5 ทราย มอนทาน่า โลแวน Sy LOVAN THA
Reserves - 6 ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL THA
Reserves - 7 อธิคม สุขวารี Aticom SOOKVAREE THA
Reserves - Category 23: (a) Players that participated in the 2020 All Thailand Golf Tour's first qualifying stage and players who did not qualify for the 2021 All Thailand Golf Tour Special Q-School who applied for Covid -19 Membership Exemption 2021 - Substitute Playing Privilege.
Reserves - 8 David YANG David YANG TPE
Reserves - Category 23: (b) Players who did not qualify for the 2022 All Thailand Golf Tour Special Q-School.
Reserves - 9 Thomas McLENDON Thomas McLENDON USA
Reserves - 10 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA
Reserves - 11 ณัฐรัชต์ ชื่นตา Nuttarut CHUENTA THA
Reserves - 12 นนนที แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee SANGSURIYAPORN THA
Reserves - 13 Brett MUNSON Brett MUNSON USA
Reserves - 14 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA
Reserves - 15 ภูริ บุญญากาศ Phuri BOONYAGAD THA
Reserves - 16 อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ Assadet SRIUTHAISIRIWONG THA
Reserves - 17 อนาวิญท์ เกียรติลัชชานนท์ Anawin KIATLACHCHANONT THA
Reserves - 18 ทรอยส์ นภสินธุ์ ต้นแขม Troix Noppasin TONKHAM THA
Reserves - 19 Alan DEBENEDITTIS Alan DEBENEDITTIS USA
Reserves - 20 อริยวัตร จูปราง Ariyawat JUPRANG THA
Reserves - 21 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA
Reserves - 22 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA
Reserves - 23 กวินท์ วชนะ Kevin WATCHANA THA
Reserves - 24 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA
Reserves - 25 ภูมิ พรเจริญทรัพย์ Bhum PORNCHAROENSUP THA
Reserves - 26 ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ Nathan JUIVARAMIT THA
Reserves - 27 นัททัน วชนะ Nathan WATCHANA THA
Reserves - 28 อินทรายุธ จันทรัตน์ Intrayut CHANDTARAT THA
Reserves - 29 เอกรัตน์ เกษฎา Ekarat KEDSADA THA
Reserves - Affiliated Member
Reserves - 30 ภูดิท พรหมศร Phudith PHROMSORN THA