Singha all Thailand Memorial 2023

16-19Mar. 2023
QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 4: The winner of Singha Thailand Masters or All Thailand Championship shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won either title (“3‐Year Exemption”).
1 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
2 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
Category 6: The winner of any tournament shall be able to compete in any tournament for two (2) years after the season when the golfer won such title (“2‐Year Exemption”).
3 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA
4 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS
5 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
6 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
7 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
Covid-19 exemptions.
8 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA
Category 7: Players based on special exemptions.
9 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
10 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA
11 กิตธาดา โกสะรุทธะ (Am) Kittada KOSALUTTA (Am) THA
12 Fadhli R. SOETARSO Fadhli R. SOETARSO INA
13 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA
14 เข้มข้น ลิมพะสุต KK LIMBHASUT THA
15 Christoph GUENTHER Christoph GUENTHER GER
16 Sung Hun PARK Sung Hun PARK KOR
17 ปรินทร์ สารสมุทร (Am) Parin SARASMUT (Am) THA
18 ศิรเดช จันทร์หา (Am) Siradech CHANHA (Am) THA
19 ศุภณัฏฐ์ รุ่งลิขิตเจริญ (Am) Supanat RUNGLIKHITCHAROEN (Am) THA
20 ฐิติกร เลิศวีรพรกุล Thitikorn LERTVEERAPHORNKUL THA
21 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
22 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
23 ธนบดี สุจริตชัย Tanabordee SUJARITCHAI THA
24 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
25 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
26 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
27 Nor Heikal Nor Hadi Nor Heikal Nor Hadi MAS
28 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
Category 8: The top players from each Monday Qualifying Tournament.
29 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO
30 เอกภาพ คเชนทร์ไชย Ekaparb KACHENCHAI THA
31 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
32 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
33 Ferdinand MUELLER Ferdinand MUELLER GER
34 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA
35 ศิวกร ตวงภัทรพร Sivakorn TUNGPATARAPORN THA
36 Jack AINSCOUGH Jack AINSCOUGH ENG
37 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
38 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Mo LIM  THA
39 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR
Category 9: The top sixty (60) players of the 2022 ATGT Order of Merit.
40 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA
41 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA
42 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
43 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
44 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA
45 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
46 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
47 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
48 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA
49 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
50 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA
51 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
52 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
53 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA
54 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
55 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
56 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
57 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
58 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
59 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
60 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
61 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
62 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA
63 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
64 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
65 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
66 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA
67 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
68 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
69 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
70 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
71 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA
72 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
Category 9: (b) Medical or Military Service Exemption.
73 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA
Category 15: Top 40 players and ties from the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
74 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA
75 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA
76 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA
77 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA
78 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA
79 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA
80 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA
81 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
82 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
83 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA
84 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA
85 ณัฐพร เวียงชนก Natthaporn WIANGCHANOK THA
86 Paul HARRIS Paul HARRIS USA
87 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA
88 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
89 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA
90 Thiha Htay Thiha Htay MYA
91 ปรมินทร์ อินรักษา Poramin INRAKSA THA
92 เอกรัฐ เล็กสุวรรณ Ekkarat LEKSUWAN THA
93 James Ryan LAM James Ryan LAM PHI
94 Thomas McLENDON Thomas McLENDON USA
95 Leon D’SOUZA Leon D’SOUZA HKG
96 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
97 Corey ROHM Corey ROHM USA
98 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
99 Sebastian ROA Sebastian ROA COL
100 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA
101 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
102 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA
103 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA
104 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
105 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA
106 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA
107 ภัทรภูมิ ปาจารย์ Poom PACHARN THA
108 Dongchan OH Dongchan OH KOR
109 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
110 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA
Category 16: The sixty-first (61st) to eightieth (80th) players of the 2022 ATGT’s Order of Merit.
111 ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA
112 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
113 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
114 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
115 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
116 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA
117 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
118 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
119 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA
120 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
121 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
122 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA
123 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
124 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
125 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA
126 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
Category 18: Players finishing in forty-first (41st) to eightieth (80th) and ties from the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
127 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
128 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA
129 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA
130 George OUNSTEAD George OUNSTEAD ENG
131 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
132 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
133 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA
134 Terrence NG Terrence NG HKG
135 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
136 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA
137 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA
138 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
139 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA
140 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA
141 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
142 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA
143 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
144 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA