Singha Championship 2023

05-08Oct. 2023
QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 3: The winner of the ATGT Order of Merit shall be able to compete in any tournament for five (5) years after the season when the golfer won this title (“5‐Year Exemption”).
1 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA
Category 4: The winner of Singha Thailand Masters or All Thailand Championship shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won either title (“3‐Year Exemption”).
2 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
Category 6: The winner of any tournament shall be able to compete in any tournament for two (2) years after the season when the golfer won such title (“2‐Year Exemption”).
3 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
4 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
5 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA
6 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA
Category 7: Players based on special exemptions.
7 กอบเดช รอดรัต Kobdech RODRAT THA
8 ร็อคโค เจฟเฟอร์สัน มิทิกา (Am) Rocco Jeffersen MITTICA (Am) THA
9 อัคคะเมศฐ์ สงวนสันติกุล George SANGUANSANTIGUL THA
10 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA
11 กฤตภาส มณีมาศ Krittapas MANEEMAS THA
12 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
13 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Category 8: The top players from each Monday Qualifying Tournament.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Category 9: The top sixty (60) players of the 2022 ATGT Order of Merit.
39 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
40 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
41 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA
42 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
43 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA
44 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
45 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
46 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
47 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
48 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
49 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
50 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
51 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
52 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
53 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA
54 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
55 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
56 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
57 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA
58 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
Category 9: (b) Medical or Military Service Exemption.
59 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA
Category 12: The leading 4 amateurs in the top ten (10) from the 2023 ATGT Amateur Ranking Points, as of the application closing date, who are not otherwise exempt (applied to the next eligible tournament).
60 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส (Am) Pasit IAMPONGSAI (Am) THA
Category 14: Members in categories 15 and 16 shall be re-ranked according to their positions in the 2023 ATGT Order of Merit at designated times in the year, which the Tournament Committee shall determine.
61 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA
62 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA
63 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
64 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
65 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
66 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA
67 Paul HARRIS Paul HARRIS USA
68 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
69 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
70 James Ryan LAM James Ryan LAM PHI
71 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA
72 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
73 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA
74 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA
75 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA
76 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
77 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA
78 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
79 Dongchan OH Dongchan OH KOR
80 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
81 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA
82 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA
83 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
84 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA
85 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
86 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
87 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA
88 ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA
89 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
90 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
91 Thiha Htay Thiha Htay MYA
92 Sebastian ROA Sebastian ROA COL
Category 15: Top 40 players and ties from the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
93 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA
94 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
95 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA
96 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA
97 ณัฐพร เวียงชนก Natthaporn WIANGCHANOK THA
98 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA
99 ปรมินทร์ อินรักษา Poramin INRAKSA THA
100 ภัทรภูมิ ปาจารย์ Poom PACHARN THA
101 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA
Category 16: The sixty-first (61st) to eightieth (80th) players of the 2022 ATGT’s Order of Merit.
102 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
103 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
104 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
105 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
Category 17: Members in categories 18 to 23 shall be re-ranked according to their positions in the 2023 ATGT Order of Merit at designated times in the year, which the Tournament Committee shall determine.
106 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
107 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
108 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
109 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA
110 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA
111 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
112 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
113 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
114 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA
115 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
116 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA
117 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA
118 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
119 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA
Category 18: Players finishing in forty-first (41st) to eightieth (80th) and ties from the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
120 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA
121 George OUNSTEAD George OUNSTEAD ENG
122 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
123 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
124 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA
125 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA
126 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA
127 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA
128 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
129 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA
130 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA
131 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA
132 ณฐนนท ธนูรัตน์ Natanon THANOORAT THA
133 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
134 Soobin LEE Soobin LEE USA
135 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ Krittalak RADARONG THA
136 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA
137 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA
138 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA
139 Dongyoon OH Dongyoon OH KOR
Category 19: The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the 2022 ATGT Order of Merit.
140 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
141 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
142 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
143 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA
144 สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA
Reserves
Reserves - Category 19: The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the 2022 ATGT Order of Merit.
Reserves - 1 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA
Reserves - 2 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
Reserves - 3 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA
Reserves - 4 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
Reserves - Category 20: Players missing the cut at the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
Reserves - 5 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
Reserves - 6 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA
Reserves - 7 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
Reserves - 8 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
Reserves - 9 นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี Norasead THAOCHALEE THA
Reserves - 10 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
Reserves - Category 23: The 2023 ATGT First Qualifying Stage players.
Reserves - 11 ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย Natthawat JINDAYOY THA
Reserves - 12 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
Reserves - 13 กฤตภาส มณีมาศ Krittapas MANEEMAS THA
Reserves - 14 ประวิณ เอียดเอื้อ Pravin IAD-OUA THA
Reserves - 15 นัททัน วชนะ Nathan WATCHANA THA
Reserves - 16 ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA
Reserves - 17 กวินท์ วชนะ Kevin WATCHANA THA
Reserves - 18 ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ Nathan JUIVARAMIT THA
Reserves - 19 วีรโชติ เจิมดี Wirachot JERMDEE THA
Reserves - 20 มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ Marudit SRIWANICHPOOM THA
Reserves - 21 ณัฐรัชต์ ชื่นตา Nuttarut CHUENTA THA
Reserves - 22 ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN THA
Reserves - 23 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG
Reserves - 24 Joh TAKEUCHI Joh TAKEUCHI JPN
Reserves - 25 นนนที แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee SANGSURIYAPORN THA
Reserves - 26 เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ Phetsukon PHONPRADITTHANON THA
Reserves - 27 Ryan HOOD Ryan HOOD SCO
Reserves - 28 สุนันทรักษ์ เวชกามา Sunantarak WETKAMA THA
Reserves - 29 Gampoong PARK Gampoong PARK KOR
Reserves - 30 พชร สกุลยง Pachara SAKULYONG THA
Reserves - 31 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA
Reserves - 32 กรภัทร์ ธันวารชร Korapat DHANVARJOR THA
Reserves - 33 วสุธา เพ็ชรช้าง Wasutha PETCHANG THA
Reserves - 34 Victor PARK Victor PARK KOR
Reserves - 35 วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร Wonchaichana PHASITWASAN THA
Reserves - 36 สิรภัทร ใจใหญ่ Sirapat JAIYAI THA