Singha Championship 2023

05-08Oct. 2023
QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 4: The winner of Singha Thailand Masters or All Thailand Championship shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won either title (“3‐Year Exemption”).
1 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
Category 6: The winner of any tournament shall be able to compete in any tournament for two (2) years after the season when the golfer won such title (“2‐Year Exemption”).
2 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
3 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
4 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA
5 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA
Category 7: Players based on special exemptions.
6 กอบเดช รอดรัต Kobdech RODRAT THA
7 ร็อคโค เจฟเฟอร์สัน มิทิกา (Am) Rocco Jefferson MITTICA (Am) THA
8 อัคคะเมศฐ์ สงวนสันติกุล Akkamet SANGUANSANTIGUL THA
9 อชิร ชุมชัยเวทย์ (Am) Achira CHUMCHAIVATE (Am) THA
10 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA
11 ธนบดี สุจริตชัย Tanabordee SUJARITCHAI THA
12 ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ Chaiyasit CHAIYACHOT THA
13 กันตพงศ์ ขวัญจังหวัด Kantapong KWANCHANGWAD THA
14 ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) Prama IMANOTAI (Am) THA
15 ประสบโชค ไชยยันต์บูรณ์ Prasopchok CHAIYANBOON THA
16 นุพันธ์ มาประณีต Nuphan MARPRANEET THA
Category 8: The top players from each Monday Qualifying Tournament.
17 Chankyu PARK Chankyu PARK KOR
18 พลกฤต ผาวิชัย (Am) Polakrit PAWICHAI (Am) THA
19 นัททัน วชนะ Nathan WATCHANA THA
20 วนิพันธุ์ มีสมอรรถ Wanipun MEESOM-US THA
21 พชร สกุลยง Pachara SAKULYONG THA
22 มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ Marudit SRIWANICHPOOM THA
23 พีชญ์ บรรณบดี Peech BUNNABODEE THA
24 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ (Am) Warut WONGRUNGROJ (Am) THA
25 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA
26 เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ Phetsukon PHONPRADITTHANON THA
Category 9: The top sixty (60) players of the 2022 ATGT Order of Merit.
27 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
28 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
29 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA
30 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
31 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA
32 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
33 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
34 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
35 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
36 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
37 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
38 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
39 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
40 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
41 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA
42 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
43 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
44 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
45 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA
46 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
Category 9: (b) Medical or Military Service Exemption.
47 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA
Category 14: Members in categories 15 and 16 shall be re-ranked according to their positions in the 2023 ATGT Order of Merit at designated times in the year, which the Tournament Committee shall determine.
48 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA
49 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
50 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
51 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
52 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA
53 Paul HARRIS Paul HARRIS USA
54 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
55 James Ryan LAM James Ryan LAM PHI
56 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA
57 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
58 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA
59 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA
60 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA
61 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
62 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA
63 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
64 Dongchan OH Dongchan OH KOR
65 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
66 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA
67 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA
68 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
69 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA
70 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
71 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
72 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA
73 ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA
74 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
75 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
76 Thiha Htay Thiha Htay MYA
77 Sebastian ROA Sebastian ROA COL
Category 15: Top 40 players and ties from the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
78 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA
79 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
80 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA
81 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA
82 ณัฐพร เวียงชนก Natthaporn WIANGCHANOK THA
83 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA
84 ปรมินทร์ อินรักษา Poramin INRAKSA THA
85 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA
Category 16: The sixty-first (61st) to eightieth (80th) players of the 2022 ATGT’s Order of Merit.
86 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
87 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
88 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
Category 17: Members in categories 18 to 23 shall be re-ranked according to their positions in the 2023 ATGT Order of Merit at designated times in the year, which the Tournament Committee shall determine.
89 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
90 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
91 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
92 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA
93 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA
94 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
95 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
96 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
97 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA
98 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
99 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA
100 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA
101 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
102 รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ Rattawich SIRITHANAKUNSAK THA
Category 18: Players finishing in forty-first (41st) to eightieth (80th) and ties from the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
103 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA
104 George OUNSTEAD George OUNSTEAD ENG
105 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
106 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
107 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA
108 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA
109 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA
110 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA
111 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
112 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA
113 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA
114 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA
115 ณฐนนท ธนูรัตน์ Natanon THANOORAT THA
116 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
117 Soo Bin LEE Soo Bin LEE USA
118 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ Krittalak RADARONG THA
119 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA
120 Dongyoon OH Dongyoon OH KOR
Category 19: The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the 2022 ATGT Order of Merit.
121 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
122 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
123 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
124 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA
125 สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA
126 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA
127 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
128 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA
129 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
Category 20: Players missing the cut at the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
130 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
131 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA
132 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
133 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
134 นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี Norasead THAOCHALEE THA
135 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
Category 23: The 2023 ATGT First Qualifying Stage players.
136 ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย Natthawat JINDAYOY THA
137 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
138 กฤตภาส มณีมาศ Krittapas MANEEMAS THA
139 ประวิณ เอียดเอื้อ Pravin IAD-OUA THA
140 ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA
141 กวินท์ วชนะ Kevin WATCHANA THA
142 ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ Nathan JUIVARAMIT THA
143 วีรโชติ เจิมดี Wirachot JERMDEE THA
144 ณัฐรัชต์ ชื่นตา Nuttarut CHUENTA THA
Reserves
Reserves - Category 23: The 2023 ATGT First Qualifying Stage players.
1 ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN THA
2 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG
3 Joh TAKEUCHI Joh TAKEUCHI JPN
4 นนนที แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee SANGSURIYAPORN THA
5 Ryan HOOD Ryan HOOD SCO
6 สุนันทรักษ์ เวชกามา Sunantarak WETKAMA THA
7 Gampoong PARK Gampoong PARK KOR
8 กรภัทร์ ธันวารชร Korapat DHANVARJOR THA
9 วสุธา เพ็ชรช้าง Wasutha PETCHANG THA
10 Victor PARK Victor PARK KOR
11 วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร Wonchaichana PHASITWASAN THA
12 สิรภัทร ใจใหญ่ Sirapat JAIYAI THA