24th Singha Thailand Masters

23-26Nov. 2023
TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 3. The winners of All Thailand Golf Tour Order of Merit who have a valid 5-Year Exemption.
1 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 2017
Category 4. All former winners of Singha Thailand Masters.
2 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 2020
3 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA 2019,99
Category 5. The winners of All Thailand Golf Tour Championships who have a valid 3-Year Exemption.
4 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 2019
Category 7. The winners of any Tournament who have a valid 2-Year Exemption.
5 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA 2023
6 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 2023
7 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 2023
8 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 2023
9 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA 2023
10 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS 2023
11 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA 2022
12 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 2022
13 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 2021
Covid-19 exemptions.
14 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA
Category 8. Players based on special exemptions.
15 นุพันธ์ มาประณีต Nuphan MARPRANEET THA
16 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA
17 คอนลาร์ด ชาญ ราฟเฟอร์ตี้ Conrad Chan RAFFERTY THA
18 ธีรวุฒิ บุญสีออ (Am) Teerawut BOONSEEOR (Am) THA
19 จิรเดช เชาวรัตน์ (Am) Jiradech CHAOWARAT (Am) THA
20 กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ (Am) Kobsak PHISITBUNTOON (Am) THA
21 ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) Prama IMANOTAI (Am) THA
22 พลกฤต ผาวิชัย (Am) Polakrit PAWICHAI (Am) THA
Category 9. The top ninety (90) players of the current year Order of Merit as of entry deadline.
23 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 8
24 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 10
25 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 16
26 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 17
27 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 19
28 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 21
29 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 25
30 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 27
31 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 28
32 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 29
33 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 30
34 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 31
35 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 32
36 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA 34
37 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 36
38 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 37
39 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 38
40 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 40
41 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 41
42 Paul HARRIS Paul HARRIS USA 42
43 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 43
44 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 44
45 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO 45
46 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA 48
47 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 49
48 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA 51
49 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 52
50 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 53
51 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 54
52 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR 57
53 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 58
54 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA 59
55 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 60
56 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 61
57 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 62
58 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA 63
59 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 64
60 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA 68
61 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA 69
62 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA 70
63 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA 71
64 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 73
65 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 74
66 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 76
67 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 77
68 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 78
69 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 80
70 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 81
71 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA 82
72 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA 84
73 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 86
74 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG 87
75 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA 88
76 James Ryan LAM James Ryan LAM PHI 90
Category 10. The leading four (4) amateurs based on current year’s Amateur Ranking Points as of entry deadline.
77 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส (Am) Pasit IAMPONGSAI (Am) THA 1
78 รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ (Am) Ratchanon CHANTANANUWAT (Am) THA 3
Category 11. Next available players of the current year ATGT Order of Merit as of entry deadline.
79 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA 91
80 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA 92
81 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA 94
82 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA 95
83 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA 96
84 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 97
85 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA 99
86 Thiha Htay Thiha Htay MYA 100
87 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA 101
88 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA 102
89 ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA 105
90 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 106
91 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE 108
92 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 110
93 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 111
94 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 113
95 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA 115
96 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 116
97 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA 117
98 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 118
99 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA 119
100 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 120
101 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA 121
102 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 122
103 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA 123
104 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA 124
105 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA 127
106 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 128
107 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA 129
108 ณัฐพร เวียงชนก Natthaporn WIANGCHANOK THA 135
109 ณฐนนท ธนูรัตน์ Natanon THANOORAT THA 136
110 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA 137
111 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 138
112 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA 139
113 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA 141
114 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 142
115 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA 144
116 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA 146
117 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 148
118 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA 149
119 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA 150
120 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 152
121 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA 153
122 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA 156
123 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 159
124 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA 160
125 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 161
126 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA 163