51st Thailand Open

07-10Dec. 2023
QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

2. Past winners of Thailand Open.
1 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
2 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA
3. The winner of the ATGT’s Order of Merit (2016-2021).
3 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA
4. The winner of Singha Thailand Masters (2019-2022) or All Thailand Championship (2019-2022).
4 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA
5 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
5. The winner of two or more ATGT tournaments within a period of one year (2019-2023).
6 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA
6. The winner of any ATGT tournament (2020-2023).
7 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA
8 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
9 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
10 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA
11 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
12 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
13 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA
14 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA
15 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS
16 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA
17 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
18 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA
7. 20 Amateurs from TGA.
19 ภูธเนษฐ์ กังวล (Am) Phuthanate KANGWOL (Am) THA
20 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส (Am) Pasit IAMPONGSAI (Am) THA
21 ธนวินท์ ลี (Am) Thanawin LEE (Am) THA
22 ธีรวุฒิ บุญสีออ (Am) Teerawut BOONSEEOR (Am) THA
23 ศุภณัฏฐ์ รุ่งลิขิตเจริญ (Am) Supanat RUNGLIKHITCHAROEN (Am) THA
24 ปรินทร์ สารสมุทร (Am) Parin SARASMUT (Am) THA
25 จิรัฏฐ์ มากสมบูรณ์ (Am) Jirath MAKSOMBOON (Am) THA
8. Professionals in Top 10 and ties not otherwise exempt from Thailand Open 2022.
26 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA
27 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
28 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
29 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
30 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA
9. The leading 5 players not otherwise exempt within the top 20 of the 2023 Thailand PGA Tour’s Order of Merit
31 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
32 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
33 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA
34 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
35 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
10. The leading 10 players not otherwise exempt within the top 30 of the 2023 All Thailand Golf Tour’s Order of Merit after Singha Thailand Masters 2023.
36 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
37 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA
38 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
39 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
40 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
41 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
42 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA
43 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
11. Thailand Open - Open Qualifier.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
12. Players based on special exemptions.
54 John CATLIN John CATLIN USA
55 รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ Runchanapong YOUPRAYONG THA
56 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA
57 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA
58 นุพันธ์ มาประณีต Nuphan MARPRANEET THA
59 ภราดร ศรีชาพันธุ์ Paradorn SRICHAPHAN THA
60 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA
61 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
62 ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ (Am) Praratakorn PRATHUMSIT (Am) THA
63 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA
64 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
65 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
66 Naraajie RAMADHAN PUTRA Naraajie RAMADHAN PUTRA INA
67 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
68
69
Category 9: The top sixty (60) players of the 2022 ATGT Order of Merit.
70 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA
71 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
72 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
73 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA
74 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
75 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
76 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
77 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA
78 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
79 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
80 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
81 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
82 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA
83 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA
84 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
85 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
86 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA
87 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
88 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
89 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
90 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA
Category 9: (b) Medical or Military Service Exemption.
91 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA
Category 13: ATGT Legendary and Honorary Members.
92 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA
Category 14: Members in categories 15 and 16 shall be re-ranked according to their positions in the 2023 ATGT Order of Merit at designated times in the year, which the Tournament Committee shall determine.
93 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA
94 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA
95 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA
96 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA
97 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
98 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR
99 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
100 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
101 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA
102 Paul HARRIS Paul HARRIS USA
103 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
104 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
105 James Ryan LAM James Ryan LAM PHI
106 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA
107 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
108 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA
109 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA
110 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA
111 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
112 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA
113 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
114 Dongchan OH Dongchan OH KOR
115 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA
116 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
117 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA
118 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA
119 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
120 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
121 Thomas McLENDON Thomas McLENDON USA
122 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA
123 ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA
124 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
125 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
126 Thiha Htay Thiha Htay MYA
Category 15: Top 40 players and ties from the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
127 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA
128 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA
129 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
130 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA
131 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA
132 ณัฐพร เวียงชนก Natthaphon WIANGCHANOK THA
133 Nor Heikal Nor Hadi Nor Heikal Nor Hadi MAS
134 อธิคม สุขวารี Aticom SOOKVAREE THA
135 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA
136 ปรมินทร์ อินรักษา Poramin INRAKSA THA
137 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA
Category 16: The sixty-first (61st) to eightieth (80th) players of the 2022 ATGT’s Order of Merit.
138 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
139 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
140 กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ Kantapawich PHANTHARAK THA
141 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
142 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
Category 17: Members in categories 18 to 23 shall be re-ranked according to their positions in the 2023 ATGT Order of Merit at designated times in the year, which the Tournament Committee shall determine.
143 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO
144 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
Reserves
Reserves - Category 17: Members in categories 18 to 23 shall be re-ranked according to their positions in the 2023 ATGT Order of Merit at designated times in the year, which the Tournament Committee shall determine.
Reserves - 1 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA
Reserves - 2 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE
Reserves - 3 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
Reserves - 4 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
Reserves - 5 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
Reserves - 6 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
Reserves - 7 Terrence NG Terrence NG HKG
Reserves - 8 Jack AINSCOUGH Jack AINSCOUGH ENG
Reserves - 9 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA
Reserves - 10 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA
Reserves - 11 วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA
Reserves - 12 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
Reserves - Category 18: Players finishing in forty-first (41st) to eightieth (80th) and ties from the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
Reserves - 13 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA
Reserves - 14 George OUNSTEAD George OUNSTEAD ENG
Reserves - 15 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
Reserves - 16 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
Reserves - 17 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA
Reserves - 18 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA
Reserves - 19 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA
Reserves - 20 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA
Reserves - 21 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
Reserves - 22 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA
Reserves - 23 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA
Reserves - 24 ณฐนนท ธนูรัตน์ Natanon THANOORAT THA
Reserves - 25 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
Reserves - 26 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
Reserves - 27 Soo Bin LEE Soo Bin LEE USA
Reserves - 28 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA
Reserves - 29 Dongyoon OH Dongyoon OH KOR
Reserves - Category 19: The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the 2022 ATGT Order of Merit.
Reserves - 30 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
Reserves - 31 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
Reserves - 32 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA
Reserves - 33 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
Reserves - 34 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA
Reserves - 35 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA
Reserves - 36 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA
Reserves - 37 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
Reserves - 38 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA
Reserves - 39 ณสรร เศรษฐบุตร Nasun SETABUT THA
Reserves - 40 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA
Reserves - 41 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
Reserves - Category 20: Players missing the cut at the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
Reserves - 42 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET THA
Reserves - 43 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
Reserves - 44 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA
Reserves - 45 สาริน เจริญกุล Sarin CHAROENKUN THA
Reserves - 46 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
Reserves - 47 Anthony TRUONG Anthony TRUONG VIE
Reserves - 48 Tom DINGWALL Tom DINGWALL SCO
Reserves - 49 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODPACK THA
Reserves - 50 นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี Norasead THAOCHALEE THA
Reserves - 51 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
Reserves - Category 21: The one-hundred-fifty-first (151st) players and below of the 2022 ATGT Order of Merit.
Reserves - 52 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
Reserves - Category 23: The 2023 ATGT First Qualifying Stage players.
Reserves - 53 ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย Natthawat JINDAYOY THA
Reserves - 54 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
Reserves - 55 กฤตภาส มณีมาศ Krittapas MANEEMAS THA
Reserves - 56 Julian HOOD Julian HOOD SCO
Reserves - 57 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA
Reserves - 58 ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ Nathan JUIVARAMIT THA
Reserves - 59 วีรโชติ เจิมดี Wirachot JERMDEE THA
Reserves - 60 มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ Marudit SRIWANICHPOOM THA
Reserves - 61 ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN THA
Reserves - 62 Joh TAKEUCHI Joh TAKEUCHI JPN
Reserves - 63 นนนที แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee SANGSURIYAPORN THA
Reserves - 64 จิรพัฒน์ เจริญจิตร Jirapat CHAROENJITR THA
Reserves - 65 Gampoong PARK Gampoong PARK KOR
Reserves - 66 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA
Reserves - 67 กรภัทร์ ธันวารชร Korapat DHANVARJOR THA
Reserves - 68 วสุธา เพ็ชรช้าง Wasutha PETCHANG THA
Reserves - 69 Atsushi NAKAMURA Atsushi NAKAMURA JPN
Reserves - 70 Victor PARK Victor PARK KOR
Reserves - 71 อินทรายุธ จันทรัตน์ Intrayut CHANDTARAT THA
Reserves - 72 ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ Prin PHOKAN THA
Reserves - 73 สิรภัทร ใจใหญ่ Sirapat JAIYAI THA
Reserves - 74 ศุภกร ตานะเศรษฐ Supakorn TANASETH THA