10th Boonchu Ruangkit Championship

25-28Jan. 2024
TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Top ten (10) players from the 2023 Thailand PGA Tour Order of Merit.
1 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
2 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
3 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
4 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA
5 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
6 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA
7 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
8 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
9 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
10 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA
Category 3: The winner of the ATGT Order of Merit shall be able to compete in any tournament for five (5) years after the season when the golfer won this title (“5‐Year Exemption”).
11 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
12 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
13 สดมภ์ แก้วกาญจนา Sadom KAEWKANJANA THA
14 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA
15 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA
16 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA
Category 4: The winner of Singha Thailand Masters or All Thailand Championship shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won either title (“3‐Year Exemption”).
17 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA
18 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA
Category 5: The winner of two or more tournaments within a period of one year shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won such titles (“3‐Year Exemption”).
19 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA
Category 6: The winner of any tournament shall be able to compete in any tournament for two (2) years after the season when the golfer won such title (“2‐Year Exemption”).
20 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA
21 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA
22 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
23 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA
24 Naraajie RAMADHAN PUTRA Naraajie RAMADHAN PUTRA INA
25 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA
26 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS
27 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA
28 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
29 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA
30 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
Category 7: Players based on special exemptions.
31 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
32 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA
33 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA
34 วิชญ์ ปิติพัฒน์ Wit PITIPAT THA
35 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
36 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
37 ประวีร์ วิศาลกิจ Pravee VISALKIT THA
38 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
39 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
40 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
41 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA
42 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
43 ภราดร ศรีชาพันธุ์ Paradorn SRICHAPHAN THA
44 ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ Natthakritta VONGTAVEELAP THA
45 Henry Sin Juan CHIEW Henry Sin Juan CHIEW MAS
46 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
47 สิริภัสสร พัฒน์ชนะ Siripatsorn PATCHANA THA
48 กีรัตริยา ฟูเจริญ Keerattriya FOOCHAROEN THA
49 รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ (Am) Ratchanon CHANTANANUWAT (Am) THA
50 Zaw Moe Zaw Moe MYA
51 Frankie MINOZA Frankie MINOZA PHI
52 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA
53 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA
54 Seiichiro KANEMARU Seiichiro KANEMARU JPN
55 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
56 ณพล บุญบูชาไชย Napol BUNBUCHACHAI THA
57 ฐิติธัช ใจดี (Am) Bank JAIDEE (Am) THA
58 Bryan Wiyang TEOH Bryan Wiyang TEOH MAS
59 Mardan MAMAT Mardan MAMAT SGP
60 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA
61 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
62 รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ Rattawich SIRITHANAKUNSAK THA
63 อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ (Am) Achiraya SRIWONG (Am) THA
64 กฤติพงศ์ กำลังคลี่ (Am) Kittipong KAMLANGKLEE (Am) THA
65 ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) Prama IMANOTAI (Am) THA
66 อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ (Am) Alisa INPRASIT (Am) THA
67 แอลล่า แกลิทสกีย์ (Am) Eila GALITSKY (Am) THA
68 นวพร สุนทรียภาส (Am) Navaporn SOONTREEYAPAS (Am) THA
69 นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ (Am) Nithidpong SRICHATPHIRUN (Am) THA
70 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
71 Jonathan MIKANDA (Am) Jonathan MIKANDA (Am) USA
72 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
73 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA
74 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA
75 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
76 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
77 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
78 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
79 Keeshaun TAN (Am) Keeshaun TAN (Am) SGP
80 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
81 John CATLIN John CATLIN USA
82 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA
83 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
84 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
85 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA
Category 9: The top sixty (60) players of the 2023 ATGT Order of Merit.
86 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA
87 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
88 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA
89 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
90 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA
91 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA
92 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA
93 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA
94 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA
95 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
96 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
97 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE
98 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
99 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
100 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
101 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA
102 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR
103 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA
104 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
105 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
106 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
107 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
108 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA
109 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
110 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
111 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA
112 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO
113 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
114 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
115 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA
116 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
117 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
118 Paul HARRIS Paul HARRIS USA
Category 10: The top four (4) amateurs based on the 2023 of the ATGT Amateur Ranking Points.
119 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส (Am) Pasit IAMPONGSAI (Am) THA
120 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) Sahasawat ARIYACHATVAKIN (Am) THA
Category 13: ATGT Legendary and Honorary Members.
121 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA
122 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA
123 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
Category 15: Top 40 players and ties from the 2024 ATGT Final Qualifying Stage.
124 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ Sarut VONGCHAISIT THA
125 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA
126 อธิคม สุขวารี Aticom SOOKVAREE THA
127 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA
128 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ Warut WONGRUNGROJ THA
129 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
130 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA
131 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA
132 Casper Wei Kin Loh Casper Wei Kin Loh MAS
133 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
134 Kheng Hwai KHOR Kheng Hwai KHOR MAS
135 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
136 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA
137 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA
138 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
139 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
140 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA
141 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
142 ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล Chatchawas SUPAPRUTSAKUL THA
143 Nor Heikal Nor Hadi Nor Heikal Nor Hadi MAS
144 ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA
145 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
146 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA
147 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA
148 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA
149 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA
150 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
151 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
152 ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย Saravit KERDSINCHAI THA
153 Hyukchul SHIN Hyukchul SHIN KOR
154 Gregory FOO Gregory FOO SGP
155 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA
156 Fakhrul Akmal Fakhrul Akmal MAS
Reserves
Reserves - Category 15: Top 40 players and ties from the 2024 ATGT Final Qualifying Stage.
Reserves - 1 Thein Naing Soe Thein Naing Soe MYA
Reserves - Category 16: The sixty-first (61st) to eightieth (80th) players of the 2023 ATGT’s Order of Merit.
Reserves - 2 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
Reserves - 3 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
Reserves - 4 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA
Reserves - 5 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA
Reserves - 6 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
Reserves - 7 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
Reserves - 8 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
Reserves - 9 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA
Reserves - Category 18: Players finishing in forty-first (41st) to eightieth (80th) and ties from the 2024 ATGT Final Qualifying Stage.
Reserves - 10 วนิพันธุ์ มีสมอรรถ Wanipun MEESOM-US THA
Reserves - 11 Taesoo KIM Taesoo KIM KOR
Reserves - 12 Dongchan OH Dongchan OH KOR
Reserves - 13 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA
Reserves - 14 Thiha Htay Thiha Htay MYA
Reserves - 15 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
Reserves - 16 Anthony TRUONG Anthony TRUONG VIE
Reserves - 17 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA
Reserves - 18 Taisuke TANIGAWA Taisuke TANIGAWA JPN
Reserves - 19 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA
Reserves - 20 นนนที แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee SANGSURIYAPORN THA
Reserves - 21 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA
Reserves - 22 Dongyoon OH Dongyoon OH KOR
Reserves - Category 19: The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the 2023 ATGT Order of Merit.
Reserves - 23 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
Reserves - 24 Galven GREEN Galven GREEN MAS
Reserves - 25 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA
Reserves - 26 ณัฐพร เวียงชนก Natthaphon WIANGCHANOK THA
Reserves - 27 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
Reserves - 28 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA
Reserves - 29 ณฐนนท ธนูรัตน์ Natanon THANOORAT THA
Reserves - 30 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
Reserves - Category 20: Players missing the cut at the 2024 ATGT Final Qualifying Stage.
Reserves - 31 Malcolm TING Malcolm TING MAS
Reserves - Category 21: The one-hundred-fifty-first (151st) players and below of the 2023 ATGT Order of Merit.
Reserves - 32 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
Reserves - 33 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
Reserves - Category 23: The 2024 ATGT First Qualifying Stage players.
Reserves - 34 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA
Reserves - 35 Gampoong PARK Gampoong PARK KOR
Reserves - 36 พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ Pongpanich PHUWATHANAWAT THA
Reserves - 37 วิศรุต ปริปุณณะ Visarut PARIPUNNA THA
Reserves - 38 Scott ADAMS Scott ADAMS NZL
Reserves - 39 Hyeonseop LEE Hyeonseop LEE KOR
Reserves - 40 นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี Norasead THAOCHALEE THA
Reserves - 41 Will GOOD Will GOOD ENG