Singha E-San Open 2024

15-18Feb. 2024
QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 4: The winner of Singha Thailand Masters or All Thailand Championship shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won either title (“3‐Year Exemption”).
1 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA
2 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA
Category 6: The winner of any tournament shall be able to compete in any tournament for two (2) years after the season when the golfer won such title (“2‐Year Exemption”).
3 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
4 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA
5 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
6 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
7 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA
8 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA
9 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
Category 7: Players based on special exemptions.
10 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
11 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA
12 Hyun Seo PARK Hyun Seo PARK KOR
13 ภราดร ศรีชาพันธุ์ Paradorn SRICHAPHAN THA
14 Taiki KIMURA (Am) Taiki KIMURA (Am) JPN
15 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA
16 Jonathan MIKANDA (Am) Jonathan MIKANDA (Am) USA
17 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
18 Junmin SEONG Junmin SEONG KOR
19 Sanghyun KIM Sanghyun KIM KOR
20 นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ (Am) Nithidpong SRICHATPHIRUN (Am) THA
21 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
22 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
23 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
24 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
25 ธีรวุฒิ บุญสีออ (Am) Teerawut BOONSEEOR (Am) THA
26 ไตรธันวา ทองสุข (Am) Traithunwa THONGSUK (Am) THA
27 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
28 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
Category 8: The top players from each Monday Qualifying Tournament.
29 Bryan Wiyang TEOH Bryan Wiyang TEOH MAS
30 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG
31 รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ Runchanapong YOUPRAYONG THA
32 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA
33 พชร สกุลยง Pachara SAKULYONG THA
34 Baekseon JUNG Baekseon JUNG KOR
35 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA
36 Taewon GO Taewon GO KOR
37 รัฐศาสตร์ พรมเสน Ratthasat PROMSEN THA
38 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
39 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA
40 ราชศักดิ์ สุระสัจจะ (Am) Ratchasak SURASUJJA (Am) THA
Category 9: The top sixty (60) players of the 2023 ATGT Order of Merit.
41 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
42 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA
43 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
44 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
45 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA
46 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA
47 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA
48 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
49 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE
50 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
51 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
52 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
53 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA
54 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR
55 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA
56 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
57 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
58 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
59 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
60 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA
61 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
62 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
63 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
64 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA
65 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO
66 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
67 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
68 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA
69 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
70 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
71 Paul HARRIS Paul HARRIS USA
Category 12: The leading 4 amateurs in the top ten (10) from the 2024 ATGT Amateur Ranking Points, as of the application closing date, who are not otherwise exempt (applied to the next eligible tournament).
72 กฤติพงศ์ กำลังคลี่ (Am) Kittipong KAMLANGKLEE (Am) THA
Category 13: ATGT Legendary and Honorary Members.
73 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
Category 15: Top 40 players and ties from the 2024 ATGT Final Qualifying Stage.
74 Isaac LAM Isaac LAM HKG
75 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ Sarut VONGCHAISIT THA
76 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA
77 อธิคม สุขวารี Aticom SOOKVAREE THA
78 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA
79 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ Warut WONGRUNGROJ THA
80 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
81 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA
82 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA
83 Ruperto Carreon ZARAGOSA Ruperto Carreon ZARAGOSA PHI
84 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
85 Gabriel MANOTOC Gabriel MANOTOC PHI
86 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
87 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA
88 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
89 Sean Jean RAMOS Sean Jean RAMOS PHI
90 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
91 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA
92 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
93 ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล Chatchawas SUPAPRUTSAKUL THA
94 ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA
95 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
96 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA
97 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA
98 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA
99 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
100 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
101 ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย Saravit KERDSINCHAI THA
102 Gregory FOO Gregory FOO SGP
103 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA
104 Fakhrul Akmal Fakhrul Akmal MAS
105 Leon D’SOUZA Leon D’SOUZA HKG
106 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA
Category 16: The sixty-first (61st) to eightieth (80th) players of the 2023 ATGT’s Order of Merit.
107 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
108 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
109 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
110 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA
111 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA
112 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA
113 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
114 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
115 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
116 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
117 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
118 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA
119 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
120 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
121 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA
122 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
123 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA
Category 18: Players finishing in forty-first (41st) to eightieth (80th) and ties from the 2024 ATGT Final Qualifying Stage.
124 วนิพันธุ์ มีสมอรรถ Wanipun MEESOM-US THA
125 Dongchan OH Dongchan OH KOR
126 อนุยุต ปิ่นประยูร Anuyut PINPRAYOON THA
127 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA
128 Thammalack BOUAHOM Thammalack BOUAHOM LAO
129 กอบเดช รอดรัต Kobdech RODRAT THA
130 ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA
131 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
132 Anthony TRUONG Anthony TRUONG VIE
133 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA
134 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
135 วิชญ์ ปิติพัฒน์ Wit PITIPAT THA
136 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
137 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA
138 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA
139 Peter WILSON Peter WILSON AUS
140 วรุต ขจรกิตติสกุล Varuth KJONKITTISKUL THA
141 Yan Myo Aye Yan Myo Aye MYA
142 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA
143 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
144 Taisuke TANIGAWA Taisuke TANIGAWA JPN
Reserves
Reserves - Category 18: Players finishing in forty-first (41st) to eightieth (80th) and ties from the 2024 ATGT Final Qualifying Stage.
Reserves - 1 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ Krittalak RADARONG THA
Reserves - 2 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA
Reserves - 3 นนนที แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee SANGSURIYAPORN THA
Reserves - 4 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA
Reserves - 5 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA
Reserves - 6 Dongyoon OH Dongyoon OH KOR
Reserves - 7 สาริน เจริญกุล Sarin CHAROENKUN THA
Reserves - 8 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
Reserves - 9 George OUNSTEAD George OUNSTEAD ENG
Reserves - Category 19: The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the 2023 ATGT Order of Merit.
Reserves - 10 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
Reserves - 11 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
Reserves - 12
Reserves - 13 Galven GREEN Galven GREEN MAS
Reserves - 14 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA
Reserves - 15 ณัฐพร เวียงชนก Natthaphon WIANGCHANOK THA
Reserves - 16 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
Reserves - 17 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA
Reserves - 18 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
Reserves - 19 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
Reserves - 20 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA
Reserves - 21 ณฐนนท ธนูรัตน์ Natanon THANOORAT THA
Reserves - 22 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
Reserves - Category 20: Players missing the cut at the 2024 ATGT Final Qualifying Stage.
Reserves - 23 Nhat Long NGUYEN Nhat Long NGUYEN VIE
Reserves - 24 วริศ บุญรอด Warit BOONROD THA
Reserves - Category 21: The one-hundred-fifty-first (151st) players and below of the 2023 ATGT Order of Merit.
Reserves - 25 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
Reserves - Category 23: The 2024 ATGT First Qualifying Stage players.
Reserves - 26 ชัยพร อุ๋ยตระกูล Chaiporn OUITRAGOOL THA
Reserves - 27 สุนันทรักษ์ เวชกามา Sunantarak WETKAMA THA
Reserves - 28 John STEMBRIDGE John STEMBRIDGE USA
Reserves - 29 กวินท์ วชนะ Kevin WATCHANA THA
Reserves - 30 Christoph GUENTHER Christoph GUENTHER GER
Reserves - 31 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี Sukrit SUWANSRI THA
Reserves - 32 ภูริพน น้ำค้าง Phuripon NAMKANG THA
Reserves - 33 Jongwoong PARK Jongwoong PARK KOR
Reserves - 34 Gampoong PARK Gampoong PARK KOR
Reserves - 35 Joshua Yap Joshua Yap SGP
Reserves - 36 Yangill KIM Yangill KIM KOR
Reserves - 37 พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ Pongpanich PHUWATHANAWAT THA
Reserves - 38 นัททัน วชนะ Nathan WATCHANA THA
Reserves - 39 สุโชค พรรณา Suchok PHANNA THA
Reserves - 40 ปรมินทร์ อินรักษา Poramin INRAKSA THA
Reserves - 41 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
Reserves - 42 พีชญ์ บรรณบดี Peech BUNNABODEE THA
Reserves - 43 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA
Reserves - 44 Joh TAKEUCHI Joh TAKEUCHI JPN
Reserves - 45 ณฐ ศรีจันทรนนท์ Nott SRICHANNON THA
Reserves - 46 Scott ADAMS Scott ADAMS NZL
Reserves - 47 มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ Marudit SRIWANICHPOOM THA
Reserves - 48 ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ Prin PHOKAN THA
Reserves - 49 Victor PARK Victor PARK KOR
Reserves - 50 อริญชย์ ศุภวรางกูล Arin SUPAWARANGKUL THA
Reserves - 51 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
Reserves - 52 นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี Norasead THAOCHALEE THA
Reserves - 53 Sihwan AHN Sihwan AHN KOR
Reserves - 54 ณัฐพล อุดมรัตน์ Nattapol UDOMRAT THA
Reserves - 55 นรายุ วงศ์จันทร์เรือง Narayu WONGCHANRUANG THA
Reserves - 56 วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร Wonchaichana PHASITWASAN THA
Reserves - 57 Will GOOD Will GOOD ENG