Singha Championship 2024

04-07Apr. 2024
QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 3: The winner of the ATGT Order of Merit shall be able to compete in any tournament for five (5) years after the season when the golfer won this title (“5‐Year Exemption”).
1 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
2 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
3 สดมภ์ แก้วกาญจนา Sadom KAEWKANJANA THA
4 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA
5 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA
6 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA
Category 4: The winner of Singha Thailand Masters or All Thailand Championship shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won either title (“3‐Year Exemption”).
7 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA
8 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA
9 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA
Category 5: The winner of two or more tournaments within a period of one year shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won such titles (“3‐Year Exemption”).
10 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA
Category 6: The winner of any tournament shall be able to compete in any tournament for two (2) years after the season when the golfer won such title (“2‐Year Exemption”).
11 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
12 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA
13 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA
14 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
15 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA
16 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
17 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA
18 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA
19 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS
20 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA
21 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
Category 7: Players based on special exemptions.
22 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
23 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA
24 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA
25 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA
26 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
27 นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ (Am) Narurit PANGSRIVINIJ (Am) THA
28 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
29 ภราดร ศรีชาพันธุ์ Paradorn SRICHAPHAN THA
30 Yen-hung LIU Yen-hung LIU TPE
31 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
32 คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA
33 ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) Prama IMANOTAI (Am) THA
34 นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ (Am) Nithidpong SRICHATPHIRUN (Am) THA
35 Joo Hyung KIM Joo Hyung KIM KOR
36 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
37 จิรัฏฐ์ มากสมบูรณ์ (Am) Jirath MAKSOMBOON (Am) THA
38 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
39 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
Category 8: The top players from each Monday Qualifying Tournament.
40 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA
41 เทพนคร ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn FAISOON THA
42 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
43 Brett MUNSON Brett MUNSON USA
44 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
45 U Minn WOON U Minn WOON MAS
46 Thammalack BOUAHOM Thammalack BOUAHOM LAO
47 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
48 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG
49 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
50 วริศ บุญรอด Warit BOONROD THA
51 Soo Bin LEE Soo Bin LEE USA
Category 9: The top sixty (60) players of the 2023 ATGT Order of Merit.
52 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
53 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA
54 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
55 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
56 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
57 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
58 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA
59 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA
60 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA
61 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA
62 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA
63 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
64 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE
65 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
66 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
67 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
68 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA
69 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA
70 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
71 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
72 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA
73 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
74 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
75 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
76 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA
77 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
78 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
79 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA
80 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
81 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA
82 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO
83 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
84 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
85 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA
86 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
87 Paul HARRIS Paul HARRIS USA
Category 12: The leading 4 amateurs in the top ten (10) from the 2024 ATGT Amateur Ranking Points, as of the application closing date, who are not otherwise exempt (applied to the next eligible tournament).
88 กฤติพงศ์ กำลังคลี่ (Am) Kittipong KAMLANGKLEE (Am) THA
Category 13: ATGT Legendary and Honorary Members.
89 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
Category 15: Top 40 players and ties from the 2024 ATGT Final Qualifying Stage.
90 Isaac LAM Isaac LAM HKG
91 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ Sarut VONGCHAISIT THA
92 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA
93 อธิคม สุขวารี Aticom SOOKVAREE THA
94 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ Warut WONGRUNGROJ THA
95 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
96 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA
97 Jake VINCENT Jake VINCENT USA
98 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA
99 Ruperto Carreon ZARAGOSA Ruperto Carreon ZARAGOSA PHI
100 Casper Wei Kin Loh Casper Wei Kin Loh MAS
101 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
102 Kheng Hwai KHOR Kheng Hwai KHOR MAS
103 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
104 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA
105 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA
106 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
107 Sean Jean RAMOS Sean Jean RAMOS PHI
108 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
109 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA
110 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
111 ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล Chatchawas SUPAPRUTSAKUL THA
112 Nor Heikal Nor Hadi Nor Heikal Nor Hadi MAS
113 ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA
114 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
115 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA
116 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA
117 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA
118 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA
119 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
120 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
121 ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย Saravit KERDSINCHAI THA
122 Hyukchul SHIN Hyukchul SHIN KOR
123 Gregory FOO Gregory FOO SGP
124 Fakhrul Akmal Fakhrul Akmal MAS
125 Leon D’SOUZA Leon D’SOUZA HKG
126 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA
Category 16: The sixty-first (61st) to eightieth (80th) players of the 2023 ATGT’s Order of Merit.
127 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
128 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
129 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
130 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA
131 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA
132 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA
133 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA
134 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
135 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
136 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
137 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
138 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
139 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA
140 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
141 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
142 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA
143 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
Category 18: Players finishing in forty-first (41st) to eightieth (80th) and ties from the 2024 ATGT Final Qualifying Stage.
144 วนิพันธุ์ มีสมอรรถ Wanipun MEESOM-US THA
Reserves
Reserves - Category 18: Players finishing in forty-first (41st) to eightieth (80th) and ties from the 2024 ATGT Final Qualifying Stage.
Reserves - 1 Taesoo KIM Taesoo KIM KOR
Reserves - 2 Dongchan OH Dongchan OH KOR
Reserves - 3 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA
Reserves - 4 กอบเดช รอดรัต Kobdech RODRAT THA
Reserves - 5 Thiha Htay Thiha Htay MYA
Reserves - 6 ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA
Reserves - 7 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA
Reserves - 8 วิชญ์ ปิติพัฒน์ Wit PITIPAT THA
Reserves - 9 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
Reserves - 10 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA
Reserves - 11 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA
Reserves - 12 Hayato SAKUMA Hayato SAKUMA JPN
Reserves - 13 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
Reserves - 14 Peter WILSON Peter WILSON AUS
Reserves - 15 Yan Myo Aye Yan Myo Aye MYA
Reserves - 16 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA
Reserves - 17 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
Reserves - 18 Taisuke TANIGAWA Taisuke TANIGAWA JPN
Reserves - 19 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA
Reserves - 20 นนนที แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee SANGSURIYAPORN THA
Reserves - 21 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA
Reserves - 22 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA
Reserves - 23 Yong Sherng HUI Yong Sherng HUI MAS
Reserves - 24 Dongyoon OH Dongyoon OH KOR
Reserves - 25 Spencer ALEXANDER Spencer ALEXANDER USA
Reserves - 26 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
Reserves - 27 George OUNSTEAD George OUNSTEAD ENG
Reserves - 28 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
Reserves - Category 19: The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the 2023 ATGT Order of Merit.
Reserves - 29 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
Reserves - 30 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
Reserves - 31 Galven GREEN Galven GREEN MAS
Reserves - 32 ณัฐพร เวียงชนก Natthaphon WIANGCHANOK THA
Reserves - 33 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
Reserves - 34 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
Reserves - 35 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
Reserves - 36 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
Reserves - 37 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
Reserves - 38 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA
Reserves - Category 20: Players missing the cut at the 2024 ATGT Final Qualifying Stage.
Reserves - 39 Bryan Wiyang TEOH Bryan Wiyang TEOH MAS
Reserves - 40 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA
Reserves - 41 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA
Reserves - Category 21: The one-hundred-fifty-first (151st) players and below of the 2023 ATGT Order of Merit.
Reserves - 42 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
Reserves - Category 23: The 2024 ATGT First Qualifying Stage players.
Reserves - 43 นาวา ประสพสันติ์ Nawa PRASOBSANT THA
Reserves - 44 ภูริพน น้ำค้าง Phuripon NAMKANG THA
Reserves - 45 ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL THA
Reserves - 46 Gampoong PARK Gampoong PARK KOR
Reserves - 47 พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ Pongpanich PHUWATHANAWAT THA
Reserves - 48 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG
Reserves - 49 ฐิติพันธุ์ กุดั่น Thitiphan KUDAN THA
Reserves - 50 พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ Peeradon SEANGSRISIN THA
Reserves - 51 นิธิพล ตวงทอง Nithipol TUANGTHONG THA
Reserves - 52 Pone Pyae Chan Han Pone Pyae Chan Han MYA
Reserves - 53 พีชญ์ บรรณบดี Peech BUNNABODEE THA
Reserves - 54 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA
Reserves - 55 Ye Lwin Oo Ye Lwin Oo MYA
Reserves - 56 กรภัทร์ ธันวารชร Korapat DHANVARJOR THA
Reserves - 57 Joh TAKEUCHI Joh TAKEUCHI JPN
Reserves - 58 อริยวัตร จูปราง Ariyawat JUPRANG THA
Reserves - 59 Scott ADAMS Scott ADAMS NZL
Reserves - 60 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
Reserves - 61 รัฐศาสตร์ พรมเสน Ratthasat PROMSEN THA
Reserves - 62 ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย Natthawat JINDAYOY THA
Reserves - 63 Zaeem Jafri Zaeem Jafri MAS
Reserves - 64 ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ Nathan JUIVARAMIT THA
Reserves - 65 เจเรมี จันทร์หอม Jeremy CHANHOM THA
Reserves - 66 กรภพ ฉลาดแพทย์ Kornpob CHALADPAD THA
Reserves - 67 อริญชย์ ศุภวรางกูล Arin SUPAWARANGKUL THA
Reserves - 68 กฤตภาส รัตน์ประสาทพร Kritapas RATANAPRASARTPORN THA
Reserves - 69 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
Reserves - 70 นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี Norasead THAOCHALEE THA
Reserves - 71 Kishen Ganason Kishen Ganason MAS
Reserves - 72 จิรพัฒน์ เจริญจิตร Jirapat CHAROENJITR THA
Reserves - 73 นรายุ วงศ์จันทร์เรือง Narayu WONGCHANRUANG THA
Reserves - 74 วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร Wonchaichana PHASITWASAN THA
Reserves - 75 ณัฐรัชต์ ชื่นตา Nuttarut CHUENTA THA