PRO AM

Final Ranking for 2022 (75% of Thailand Open prize money amount counted towards the ATGT Order of Merit)
POS PLAYER PLAYER CTRY EARNING PLAYED ROUND STROKE AVG
1 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA ฿1,317,195.00 7 26 68.77
2 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA ฿1,268,287.50 11 44 69.43
3 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA ฿1,194,290.91 9 36 69.53
4 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA ฿1,137,950.00 9 34 68.62
5 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA ฿1,037,775.00 5 20 68.25
6 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA ฿1,024,850.00 5 20 68.10
7 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA ฿885,300.00 6 22 67.73
8 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA ฿871,362.50 11 40 69.93
9 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA ฿848,562.50 11 38 69.50
10 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA ฿779,153.41 11 40 70.03
11 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA ฿778,975.00 11 44 69.57
12 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA ฿747,687.50 11 40 69.33
13 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA ฿733,225.00 12 44 70.16
14 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA ฿716,466.07 10 34 70.00
15 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA ฿696,750.00 12 46 69.33
16 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA ฿681,162.50 12 44 70.14
17 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA ฿649,600.00 11 44 69.75
18 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA ฿638,578.57 8 29 69.31
19 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA ฿637,403.57 10 38 69.42
20 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA ฿602,237.50 11 44 69.41
21 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA ฿545,401.79 12 40 69.90
22 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA ฿520,025.00 12 42 70.88
23 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA ฿514,465.91 12 42 71.02
24 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA ฿513,100.00 9 28 69.64
25 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA ฿499,425.00 11 44 69.89
26 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA ฿492,500.00 2 8 67.13
27 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA ฿490,975.00 4 16 67.94
28 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA ฿478,257.50 9 34 69.59
29 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA ฿436,833.33 7 20 69.50
30 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA ฿434,825.00 12 41 70.41
31 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA ฿410,112.50 11 40 70.43
32 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA ฿396,683.33 11 35 69.77
33 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA ฿391,353.57 10 38 70.16
34 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA ฿374,900.00 12 40 70.60
35 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA ฿343,650.00 3 12 68.00
36 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA ฿343,245.83 10 32 70.22
37 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA ฿338,275.00 5 16 69.31
38 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA ฿332,633.33 12 40 70.53
39 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA ฿325,100.00 11 42 70.67
40 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN ฿307,540.91 5 20 70.20
41 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA ฿306,450.00 6 18 69.33
42 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA ฿292,204.17 9 31 70.58
43 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA ฿289,065.91 10 34 70.65
44 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA ฿288,365.91 12 40 70.90
45 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA ฿286,150.00 12 42 70.88
46 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA ฿284,625.00 11 36 71.17
47 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA ฿282,350.00 6 24 69.63
48 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA ฿281,962.50 6 22 69.23
49 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA ฿278,755.00 11 38 70.71
50 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA ฿278,489.29 12 38 70.61
51 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA ฿271,850.00 9 30 70.37
52 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA ฿270,262.50 9 32 70.31
53 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA ฿262,295.24 11 36 70.92
54 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA ฿261,655.95 12 40 71.03
55 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA ฿254,900.00 4 16 68.50
56 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA ฿254,675.00 8 25 69.80
57 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA ฿243,775.00 11 38 70.92
58 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA ฿239,925.00 11 36 71.22
59 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA ฿235,850.00 4 10 68.60
60 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA ฿229,458.33 11 35 71.09
61 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA ฿224,600.00 11 34 71.24
62 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA ฿222,215.91 11 36 71.72
63 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA ฿208,537.50 11 34 71.62
64 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA ฿201,509.52 11 34 71.79
65 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA ฿199,362.50 12 40 71.38
66 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA ฿186,660.00 8 25 70.36
67 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA ฿185,740.91 12 40 72.28
68 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA ฿174,200.00 9 30 71.67
69 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA ฿171,417.50 7 22 71.36
70 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA ฿170,200.00 3 8 67.00
71 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA ฿169,275.00 7 20 70.25
72 กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ Kantapawich PHANTHARAK THA ฿167,475.00 10 27 71.15
73 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA ฿164,316.67 10 32 72.00
74 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA ฿164,125.00 12 36 72.64
75 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA ฿160,740.91 7 19 70.58
76 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA ฿159,990.91 11 33 71.45
77 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA ฿152,912.50 10 28 72.21
78 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA ฿152,850.00 12 34 72.09
79 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA ฿147,812.50 11 30 72.10
80 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA ฿145,150.00 10 28 72.00
81 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA ฿142,664.29 9 26 72.38
82 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA ฿142,050.00 9 28 71.25
83 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA ฿141,725.00 10 30 72.20
84 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA ฿141,390.91 5 15 69.87
85 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA ฿140,887.50 7 24 71.42
86 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA ฿137,650.00 3 10 69.60
87 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA ฿136,675.00 10 30 72.00
88 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA ฿133,183.57 10 30 71.50
89 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA ฿132,075.00 4 14 69.79
90 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA ฿131,975.00 10 29 72.17
91 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA ฿130,573.05 11 31 72.13
92 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA ฿125,339.29 3 12 70.17
93 ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย Paphangkorn ITTHIRATCHAI THA ฿123,600.00 7 20 73.00
94 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA ฿122,110.00 11 30 71.90
95 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA ฿111,090.91 7 19 71.58
96 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA ฿105,200.00 9 21 72.62
97 วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA ฿100,255.19 7 20 72.30
98 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG ฿99,503.57 7 20 71.80
99 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA ฿98,850.00 11 30 73.33
100 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA ฿96,637.50 10 23 72.17
101 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA ฿95,325.00 12 30 71.90
102 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA ฿94,133.33 12 32 73.28
103 พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA ฿90,495.83 12 32 72.69
104 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA ฿90,410.00 4 14 70.57
105 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA ฿88,650.00 6 18 72.94
106 สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA ฿88,090.91 8 24 71.83
107 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA ฿86,800.00 1 4 68.25
108 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA ฿85,203.41 12 32 72.41
109 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA ฿80,216.67 11 28 73.54
110 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE ฿80,100.00 6 17 72.53
111 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA ฿79,012.50 8 22 72.41
112 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA ฿78,270.00 6 16 72.06
113 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA ฿77,775.00 4 12 71.92
114 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA ฿76,450.00 7 20 72.90
115 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Mo LIM THA ฿76,030.00 3 12 70.83
116 Janne KASKE Janne KASKE FIN ฿75,775.00 6 18 71.94
117 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart KITTIRATTANAPAIBOON THA ฿73,158.33 6 18 72.06
118 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA ฿70,725.00 3 12 70.75
119 Galven GREEN Galven GREEN MAS ฿70,125.00 5 14 71.57
120 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA ฿69,910.00 11 28 73.00
121 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA ฿69,475.00 9 24 72.58
122 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA ฿64,500.00 10 24 72.67
123 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO ฿62,700.00 7 20 73.05
124 ภัทรภูมิ ปาจารย์ Poom PACHARN THA ฿62,362.50 11 26 74.04
125 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA ฿61,960.91 5 14 72.14
126 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA ฿60,000.00 12 28 73.82
127 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA ฿59,100.00 8 22 73.68
128 Sang LEE Sang LEE CAN ฿55,208.33 2 8 71.25
129 สดมภ์ แก้วกาญจนา Sadom KAEWKANJANA THA ฿51,337.50 1 4 70.75
130 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA ฿48,562.50 10 23 73.57
131 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA ฿46,537.50 4 12 72.42
132 ณสรร เศรษฐบุตร Nasun SETABUT THA ฿45,428.57 6 15 74.33
133 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA ฿44,362.50 5 13 73.85
134 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA ฿43,125.00 6 14 73.71
135 อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ Arthitayapong SRIPATRPRASITE THA ฿42,500.00 8 20 74.55
136 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA ฿41,025.00 6 14 74.50
137 ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL THA ฿40,725.00 4 12 74.17
138 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA ฿39,675.00 7 18 73.22
139 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA ฿39,300.00 6 15 74.73
140 Junsub PARK Junsub PARK KOR ฿37,537.50 2 6 70.83
141 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA ฿35,835.00 10 24 73.33
142 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA ฿35,550.00 9 20 74.20
143 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA ฿34,390.91 6 16 73.31
144 Thomas McLENDON Thomas McLENDON USA ฿33,600.00 3 8 73.63
145 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA ฿29,850.00 7 15 72.87
146 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA ฿28,500.00 2 9 70.89
147 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA ฿25,900.00 2 6 71.67
148 Brett MUNSON Brett MUNSON USA ฿25,350.00 3 8 73.25
149 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA ฿24,900.00 10 22 75.00
150 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA ฿24,630.00 2 8 71.25
151 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA ฿24,400.00 6 14 73.21
152 Seuk Hyun BAEK Seuk Hyun BAEK KOR ฿24,400.00 2 6 72.50
153 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA ฿22,800.00 7 16 75.00
154 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA ฿22,350.00 8 18 73.56
155 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA ฿21,900.00 3 8 73.75
156 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA ฿21,750.00 8 17 74.29
157 ทราย มอนทาน่า โลแวน Sy LOVAN THA ฿21,600.00 7 16 73.06
158 จาตุพล พุ่มสำเภา Jatupon PUMSAMPAO THA ฿21,225.00 1 4 73.50
159 Gookmin KIM Gookmin KIM KOR ฿21,000.00 1 4 71.50
160 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA ฿20,440.91 4 10 73.90
161 Yuto WATANABE Yuto WATANABE JPN ฿18,040.91 3 8 70.75
162 ณพล บุญบูชาไชย Napol BUNBUCHACHAI THA ฿17,700.00 5 12 76.25
163 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA ฿16,950.00 6 14 74.64
164 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA ฿16,650.00 1 4 75.75
165 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA ฿13,350.00 8 18 74.44