Singha Championship 2018

02-05Aug. 2018
ROUND PRE-Q ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 2

Scores last updated at 03/08/2018 12:23:32

Group Time Tee Score Name Name Ctry
1 6:45 1 78(+7) ธีรติ ลูวินส์ Teerati LEWINS THA
6:45 1 74(+3) สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
6:45 1 74(+3) เอกดนัย ผ่องหทัยกุล (Am) Akedanai PONGHATHAIKUL (Am) THA
2 6:55 1 72(+1) ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA
6:55 1 76(+5) ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง Paiboon PHUMKLIANG THA
6:55 1 79(+8) ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) Thanarat SRISATHAPORN (Am) THA
3 7:05 1 73(+2) ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
7:05 1 77(+6) Paul HARRIS Paul HARRIS USA
7:05 1 94(+23) ฐิติธัช ใจดี (Am) Thitithuch JAIDEE (Am) THA
4 7:15 1 70(-1) Joohyung KIM Joohyung KIM KOR
7:15 1 70(-1) วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
7:15 1 71(Par) ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA
5 7:25 1 72(+1) วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
7:25 1 74(+3) ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
7:25 1 69(-2) มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA
6 7:35 1 74(+3) Sam CHIEN Sam CHIEN USA
7:35 1 68(-3) เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
7:35 1 76(+5) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
7 7:45 1 77(+6) วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
7:45 1 70(-1) รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
7:45 1 70(-1) นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA
8 7:55 1 WD Nadeem INAYAT Nadeem INAYAT PAK
7:55 1 80(+9) ชยกร เหรียญทองคำ Chayakorn REANTONGKOME THA
7:55 1 78(+7) ฐิติพงษ์ หอมรื่น (Am) Thitipong HOMRUEN (Am) THA
9 8:05 1 72(+1) พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
8:05 1 76(+5) ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA
8:05 1 76(+5) ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA
10 8:15 1 82(+11) ประชา ลิ้มมณีวิจิตร Pracha LIMMANEEVIJIT THA
8:15 1 71(Par) สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
8:15 1 73(+2) ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ (Am) Napat PARAMACHAROENROJ (Am) THA
11 8:25 1 72(+1) วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
8:25 1 74(+3) Aung Sann MYO Aung Sann MYO MYA
8:25 1 80(+9) มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ (Am) Marudit SRIWANICHPOOM (Am) THA
12 8:35 1 76(+5) บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
8:35 1 78(+7) คเณศ นิ่มเจริญวรรณ Kaneat NIMCHAROENWAN THA
8:35 1 72(+1) Zin Aung Min Zin Aung Min MYA
13 6:45 10 73(+2) คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA
6:45 10 79(+8) วรพล นุ่มเออ Woraphon NUMER THA
6:45 10 74(+3) ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย (Am) Puwit ANUPANSUEBSAI (Am) THA
14 6:55 10 79(+8) เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA
6:55 10 78(+7) จาตุรนต์ พุ่มสำเภา Jaturon PUMSAMPAO THA
6:55 10 74(+3) Roberto GALLETTI Roberto GALLETTI USA
15 7:05 10 WD วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
7:05 10 73(+2) Tatsuya MIYAKI Tatsuya MIYAKI JPN
7:05 10 72(+1) นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA
16 7:15 10 73(+2) วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
7:15 10 68(-3) ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA
7:15 10 75(+4) Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN
17 7:25 10 69(-2) อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA
7:25 10 74(+3) เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA
7:25 10 68(-3) ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
18 7:35 10 75(+4) ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA
7:35 10 65(-6) ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
7:35 10 74(+3) สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
19 7:45 10 70(-1) อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA
7:45 10 69(-2) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
7:45 10 72(+1) จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
20 7:55 10 73(+2) Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN
7:55 10 74(+3) ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA
7:55 10 69(-2) ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
21 8:05 10 70(-1) วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
8:05 10 71(Par) อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA
8:05 10 78(+7) กอบเดช รอดรัต (Am) Kobdech RODRAT (Am) THA
22 8:15 10 69(-2) ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
8:15 10 75(+4) Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA
8:15 10 73(+2) ธนกร ตอสี (Am) Thanakorn TORSEE (Am) THA
23 8:25 10 70(-1) กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
8:25 10 73(+2) สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA
8:25 10 73(+2) ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ (Am) Chacris KAEWSRIPRACH (Am) THA
24 8:35 10 72(+1) ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
8:35 10 76(+5) เอกชัย ศรีสุข Eakkachai SRISUK THA
8:35 10 75(+4) Yuto WATANABE (Am) Yuto WATANABE (Am) JPN
25 13:25 1 71(Par) เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANACH THA
13:25 1 76(+5) วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA
13:25 1 73(+2) ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร (Am) Poopirat KLINKESORN (Am) THA
26 13:35 1 72(+1) กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA
13:35 1 79(+8) ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ Saranyapong TEERANON THA
13:35 1 71(Par) วนิพันธุ์ มีสมอรรถ (Am) Wanipun MEESOM-US (Am) THA
27 13:45 1 71(Par) วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA
13:45 1 75(+4) ธรรศ แจ้งกิจ Trass JAENGKIT THA
13:45 1 71(Par) คริส ชินพงศ์ (Am) Chris CHINNAPONGSE (Am) THA
28 13:55 1 67(-4) ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA
13:55 1 72(+1) บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA
13:55 1 76(+5) ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA
29 14:05 1 73(+2) ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
14:05 1 75(+4) นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
14:05 1 69(-2) ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
30 14:15 1 74(+3) สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA
14:15 1 68(-3) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
14:15 1 70(-1) สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA
31 14:25 1 70(-1) อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA
14:25 1 72(+1) ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA
14:25 1 68(-3) ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA
32 14:35 1 66(-5) ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA
14:35 1 73(+2) ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
14:35 1 71(Par) วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA
33 14:45 1 67(-4) ฐิติพัฒก์ ผาธรรม Thitipat PHATAM THA
14:45 1 70(-1) ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA
14:45 1 81(+10) เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
34 14:55 1 75(+4) ธนาธิป เผือกเทศ Thanathip PUAKTES THA
14:55 1 82(+11) ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
14:55 1 71(Par) ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
35 15:05 1 78(+7) ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA
15:05 1 79(+8) วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA
15:05 1 70(-1) นพรัฐ พานิชผล (Am) Nopparat PANICHPHOL (Am) THA
36 15:15 1 80(+9) ภัทระ โยธี Pattara YOTEE THA
15:15 1 78(+7) เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA
15:15 1 77(+6) ณภัทร แซ่ลิ่ม Napat LIM THA
37 13:25 10 70(-1) ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA
13:25 10 71(Par) ศิวัช แก้ววิเชียร Siwat KAEWWICHIEN THA
13:25 10 74(+3) ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล (Am) Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL (Am) THA
38 13:35 10 76(+5) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
13:35 10 76(+5) ณัฐดนัย รัตนประภา Natdanai RATTANAPRAPHA THA
13:35 10 72(+1) ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก (Am) Saksit JAIRAK (Am) THA
39 13:45 10 72(+1) ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA
13:45 10 74(+3) Kevin TECHAKANOKBOON Kevin TECHAKANOKBOON THA
13:45 10 70(-1) ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ (Am) Yanapat CHAROENPATTANASATIT (Am) THA
40 13:55 10 68(-3) พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA
13:55 10 71(Par) ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
13:55 10 76(+5) แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODSPACK THA
41 14:05 10 71(Par) จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA
14:05 10 74(+3) Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG USA
14:05 10 75(+4) ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
42 14:15 10 71(Par) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
14:15 10 73(+2) สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA
14:15 10 68(-3) ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
43 14:25 10 73(+2) อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA
14:25 10 72(+1) วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
14:25 10 72(+1) ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
44 14:35 10 75(+4) จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
14:35 10 72(+1) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
14:35 10 77(+6) อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA
45 14:45 10 81(+10) ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA
14:45 10 82(+11) จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
14:45 10 72(+1) ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA
46 14:55 10 73(+2) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
14:55 10 70(-1) ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA
14:55 10 72(+1) Hirotake SUGANO Hirotake SUGANO JPN
47 15:05 10 79(+8) ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
15:05 10 76(+5) Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
15:05 10 71(Par) ปรัตถกร สูยะศรี (Am) Parathakorn SUYASRI (Am) THA
48 15:15 10 78(+7) เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
15:15 10 77(+6) อมต คนชาญ Ammata KONCHAN THA
15:15 10 74(+3) เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ (Am) Denwit David BORIBOONSUB (Am) THA