Singha E-San Open 2020

06-09Feb. 2020
ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 1

Scores last updated at 05/02/2020 09:52:41

Group Time Tee Name Name Ctry
1 6:50 1 กิตติคุณ ปูติสานนท์ Kittikun PUTISANON THA
6:50 1 ปฐวีกานต์ คำมนตรี Pataweekarn KUMMONTREE THA
6:50 1 Sangin JEONG Sangin JEONG KOR
2 7:00 1 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA
7:00 1 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
7:00 1 Seonghun KWEN (Am) Seonghun KWEN (Am) KOR
3 7:10 1 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
7:10 1 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
7:10 1 Jiho YANG Jiho YANG KOR
4 7:20 1 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA
7:20 1 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN
7:20 1 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
5 7:30 1 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
7:30 1 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
7:30 1 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA
6 7:40 1 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
7:40 1 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA
7:40 1 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
7 7:50 1 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA
7:50 1 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
7:50 1 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
8 8:00 1 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA
8:00 1 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
8:00 1 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
9 8:10 1 Gookmin KIM Gookmin KIM KOR
8:10 1 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODPACK THA
8:10 1 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
10 8:20 1 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
8:20 1 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
8:20 1 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
11 8:30 1 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
8:30 1 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA
8:30 1 Troix Noppasin TONKHAM Troix Noppasin TONKHAM THA
12 8:40 1 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
8:40 1 Ollie ROBERTS Ollie ROBERTS ENG
8:40 1 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart KITTIRATTANAPAIBOON THA
13 6:50 10 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA
6:50 10 โฆษิต คุณวงค์ Kosit KOONWONG THA
6:50 10 Moojin CHO (Am) Moojin CHO (Am) KOR
14 7:00 10 Yuto WATANABE Yuto WATANABE JPN
7:00 10 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO
7:00 10 มหาสมุทร ไสยสมบัติ Mahasamuth SAIYASOMBAT THA
15 7:10 10 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
7:10 10 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
7:10 10 Sanghyun KIM Sanghyun KIM KOR
16 7:20 10 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA
7:20 10 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA
7:20 10 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA
17 7:30 10 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
7:30 10 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA
7:30 10 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA
18 7:40 10 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA
7:40 10 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA
7:40 10 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
19 7:50 10 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA
7:50 10 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA
7:50 10 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA
20 8:00 10 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
8:00 10 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA
8:00 10 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA
21 8:10 10 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA
8:10 10 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
8:10 10 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA
22 8:20 10 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA
8:20 10 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA
8:20 10 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
23 8:30 10 ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ Pattarapon LOSTAPORNPIPIT THA
8:30 10 จักรภัทร ฮ้อแสงชัย Jakkapat HORSANGCHAI THA
8:30 10 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
24 8:40 10 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG
8:40 10 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
8:40 10 ชินาธิป แสงมณีโชติ (Am) Chinathip SAENGMANEECHOT (Am) THA
25 11:25 1 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
11:25 1 เทพนคร ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn FAISOON THA
11:25 1 ฐิติธัช ใจดี (Am) Bank(Thitithuch) JAIDEE (Am) THA
26 11:35 1 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
11:35 1 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
11:35 1 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
27 11:45 1 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
11:45 1 Sam GILLIS Sam GILLIS USA
11:45 1 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
28 11:55 1 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
11:55 1 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA
11:55 1 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA
29 12:05 1 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
12:05 1 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
12:05 1 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA
30 12:15 1 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA
12:15 1 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA
12:15 1 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA
31 12:25 1 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA
12:25 1 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
12:25 1 สดมภ์ แก้วกาญจนา Sadom KAEWKANJANA THA
32 12:35 1 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
12:35 1 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA
12:35 1 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE
33 12:45 1 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA
12:45 1 Hein Sithu Hein Sithu MYA
12:45 1 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
34 12:55 1 Tatsuhiko TAKAHASHI Tatsuhiko TAKAHASHI JPN
12:55 1 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA
12:55 1 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA
35 13:05 1 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
13:05 1 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA
13:05 1 Lindsay RENOLDS Lindsay RENOLDS CAN
36 13:15 1 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
13:15 1 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA
13:15 1 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
37 11:25 10 วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA
11:25 10 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
11:25 10 วันชัย หลวงนิติกุล (Am) Vanchai LUANGNITIKUL (Am) THA
38 11:35 10 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
11:35 10 Seuk Hyun BAEK Seuk Hyun BAEK KOR
11:35 10 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
39 11:45 10 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA
11:45 10 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
11:45 10 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA
40 11:55 10 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA
11:55 10 ธนาธิป เผือกเทศ Thanathip PUAKTES THA
11:55 10 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
41 12:05 10 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA
12:05 10 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
12:05 10 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
42 12:15 10 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA
12:15 10 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA
12:15 10 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
43 12:25 10 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
12:25 10 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA
12:25 10 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
44 12:35 10 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA
12:35 10 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
12:35 10 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
45 12:45 10 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
12:45 10 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
12:45 10 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
46 12:55 10 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
12:55 10 ปรัญชัย รุประมาณ Paranchai RUPAMARN THA
12:55 10 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
47 13:05 10 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
13:05 10 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN
13:05 10 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
48 13:15 10 Teemu PUTKONEN Teemu PUTKONEN FIN
13:15 10 พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA
13:15 10 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA