8th Boonchu Ruangkit Championship

27-30Jan. 2022
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 4

Scores last updated at 29/01/2022 16:18:54

Group Time Tee Score Name Name Ctry R1 R2 R3
1 9:00 10 208 (-5) สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 69 70 69
9:00 10 208 (-5) ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 70 69 69
9:00 10 208 (-5) พิพัฒน์พง ศิริธนากุลศักดิ์ Pipatpong(Raththee) SIRITHANAKUNSAK THA 69 70 69
2 9:10 10 208 (-5) ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 75 65 68
9:10 10 208 (-5) ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 64 68 76
9:10 10 208 (-5) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 68 72 68
3 9:20 10 209 (-4) วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA 68 70 71
9:20 10 209 (-4) จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 67 71 71
9:20 10 209 (-4) ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 69 69 71
4 9:30 10 209 (-4) ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA 66 70 73
9:30 10 209 (-4) อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 70 69 70
9:30 10 209 (-4) ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart KITTIRATTANAPAIBOON THA 65 70 74
5 9:40 10 209 (-4) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 72 68 69
9:40 10 209 (-4) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 69 71 69
9:40 10 209 (-4) นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 72 68 69
6 9:50 10 210 (-3) วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 67 72 71
9:50 10 210 (-3) เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 70 69 71
9:50 10 210 (-3) ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 71 68 71
7 10:00 10 210 (-3) สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 69 71 70
10:00 10 211 (-2) กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA 70 68 73
10:00 10 211 (-2) อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA 71 69 71
8 10:10 10 211 (-2) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 72 68 71
10:10 10 211 (-2) วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA 72 68 71
10:10 10 212 (-1) ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 71 66 75
9 10:20 10 212 (-1) Seuk Hyun BAEK Seuk Hyun BAEK KOR 68 71 73
10:20 10 212 (-1) ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Mo LIM THA 66 67 79
10:20 10 213 (Par) วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 68 72 73
10 10:30 10 213 (Par) จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA 68 72 73
10:30 10 215 (+2) ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA 73 67 75
11 10:40 10 215 (+2) วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 71 69 75
10:40 10 216 (+3) อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ Arthitayapong SRIPATRPRASITE THA 68 71 77
12 9:00 1 208 (-5) ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 68 69 71
9:00 1 208 (-5) วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 68 70 70
9:00 1 208 (-5) พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 66 71 71
13 9:10 1 207 (-6) ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA 71 69 67
9:10 1 207 (-6) พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA 66 67 74
9:10 1 207 (-6) ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA 66 67 74
14 9:20 1 207 (-6) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 72 67 68
9:20 1 207 (-6) ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 69 69 69
9:20 1 207 (-6) อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 71 67 69
15 9:30 1 207 (-6) ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 67 71 69
9:30 1 207 (-6) กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 68 69 70
9:30 1 207 (-6) สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 70 68 69
16 9:40 1 206 (-7) ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 69 70 67
9:40 1 205 (-8) พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 69 66 70
9:40 1 205 (-8) ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 63 72 70
17 9:50 1 205 (-8) Sang LEE Sang LEE CAN 67 68 70
9:50 1 205 (-8) สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA 69 67 69
9:50 1 205 (-8) กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA 72 64 69
18 10:00 1 205 (-8) ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 68 69 68
10:00 1 204 (-9) ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 64 70 70
10:00 1 204 (-9) แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 70 66 68
19 10:10 1 204 (-9) วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 67 69 68
10:10 1 203 (-10) อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA 67 68 68
10:10 1 203 (-10) ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA 68 68 67
20 10:20 1 203 (-10) Matt KILLEN Matt KILLEN ENG 68 69 66
10:20 1 203 (-10) วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 74 63 66
10:20 1 202 (-11) ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 68 66 68
21 10:30 1 202 (-11) นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA 69 66 67
10:30 1 202 (-11) นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 65 70 67
10:30 1 201 (-12) เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA 67 64 70
22 10:40 1 201 (-12) เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA 67 64 70
10:40 1 201 (-12) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 67 67 67
10:40 1 200 (-13) ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 64 65 71
23 10:50 1 200 (-13) จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 68 62 70
10:50 1 200 (-13) ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA 66 67 67
10:50 1 200 (-13) ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 68 66 66
24 11:00 1 198 (-15) นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 67 65 66
11:00 1 198 (-15) กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 70 63 65
11:00 1 196 (-17) เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 65 66 65