Singha Championship 2022

28-31Jul. 2022
ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 4

Scores last updated at 30/07/2022 14:01:45

Group Time Tee Score Name Name Ctry R1 R2 R3
1 7:10 10 212 (+2) สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 73 69 70
7:10 10 212 (+2) สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 71 71 70
7:10 10 212 (+2) วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 72 67 73
2 7:20 10 212 (+2) ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 71 67 74
7:20 10 212 (+2) ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 67 76 69
7:20 10 212 (+2) อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 70 67 75
3 7:30 10 213 (+3) วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 69 72 72
7:30 10 213 (+3) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 69 74 70
7:30 10 213 (+3) ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA 72 71 70
4 7:40 10 213 (+3) เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA 68 75 70
7:40 10 213 (+3) กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA 64 72 77
7:40 10 214 (+4) Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN 73 68 73
5 7:50 10 214 (+4) ณสรร เศรษฐบุตร Nasun SETABUT THA 72 69 73
7:50 10 214 (+4) นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 75 67 72
7:50 10 214 (+4) สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 69 71 74
6 8:00 10 214 (+4) วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 67 75 72
8:00 10 214 (+4) ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 69 74 71
8:00 10 214 (+4) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 70 73 71
7 8:10 10 214 (+4) สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 68 70 76
8:10 10 215 (+5) สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA 69 72 74
8:10 10 215 (+5) ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA 73 69 73
8 8:20 10 215 (+5) ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 72 71 72
8:20 10 215 (+5) ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL THA 73 70 72
8:20 10 215 (+5) กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 69 74 72
9 8:30 10 216 (+6) ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA 72 67 77
8:30 10 216 (+6) เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 69 74 73
8:30 10 216 (+6) ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA 69 69 78
10 8:40 10 216 (+6) ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA 75 68 73
8:40 10 217 (+7) ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA 71 71 75
8:40 10 218 (+8) ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 69 73 76
11 7:10 1 212 (+2) พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA 69 71 72
7:10 1 212 (+2) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 70 71 71
7:10 1 211 (+1) วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA 69 66 76
12 7:20 1 210 (Par) สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA 69 74 67
7:20 1 210 (Par) สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA 72 70 68
7:20 1 210 (Par) วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 68 74 68
13 7:30 1 210 (Par) วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 69 73 68
7:30 1 210 (Par) เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA 71 71 68
7:30 1 210 (Par) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 66 74 70
14 7:40 1 210 (Par) แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 69 73 68
7:40 1 210 (Par) วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 69 72 69
7:40 1 209 (-1) ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA 71 66 72
15 7:50 1 209 (-1) Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO 69 70 70
7:50 1 209 (-1) กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA 68 72 69
7:50 1 209 (-1) ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 70 70 69
16 8:00 1 209 (-1) ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 73 68 68
8:00 1 208 (-2) ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA 72 71 65
8:00 1 208 (-2) ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 70 69 69
17 8:10 1 208 (-2) อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA 72 67 69
8:10 1 208 (-2) จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 71 68 69
8:10 1 208 (-2) ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 68 72 68
18 8:20 1 208 (-2) ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 72 68 68
8:20 1 208 (-2) ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 69 71 68
8:20 1 207 (-3) ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA 70 65 72
19 8:30 1 207 (-3) Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA 71 66 70
8:30 1 207 (-3) เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 70 70 67
8:30 1 207 (-3) กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ Kantapawich PHANTHARAK THA 72 69 66
20 8:40 1 206 (-4) Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA 65 72 69
8:40 1 206 (-4) จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 72 67 67
8:40 1 205 (-5) ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 69 67 69
21 8:50 1 205 (-5) สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA 68 69 68
8:50 1 205 (-5) ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 68 70 67
8:50 1 205 (-5) วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 71 67 67
22 9:00 1 205 (-5) อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 70 69 66
9:00 1 204 (-6) เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA 71 70 63
9:00 1 202 (-8) กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA 68 70 64