Singha Laguna Phuket Open 2021

07-10Oct. 2021
  • Singha Laguna Phuket Open 2021

    ท่องเที่ยววิถีไทยไปกับ สิงห์ลากูน่าภูเก็ตโอเพ่น - หาดกมลา @ภูเก็ต

    อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 26 กิโลเมตร จากอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทร เลี้ยวซ้ายผ่านหาดสุรินทร์ แหลมสิงห์ ก็จะถึงหาดกมลาเป็นแนวหาดทรายยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหาดที่สงบเงียบ มีสถานที่พักบริการนักท่องเที่ยว  

    VIEW