Singha E-San Open 2018

15-18Feb. 2018
PRE-QUALIFYING ROUND QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

PRE-QUALIFYING ROUND

Special Exemptions.
1 ปรัญชัย รุประมาณ (Am) Paranchai RUPAMARN (Am) THA
2 ปองภพ เลาหกุลวิวัฒน์ (Am) Pongphop LAOHAKULVIWAT (Am) THA
3 อดิศร มหารักษิต (Am) Adisorn MAHARAKSIT (Am) THA
4 David YANG (Am) David YANG (Am) TPE
5 ศิกวัส ทองจีน Sikkawat TONGJEEN THA
121st - 220th from Order of Merit 2017 Ranking
6 พงษ์สุพรรณ กันธิมา Phongsupun KUNTHIMA THA 185
7 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN 185
8 ภวิศ ปัณทะรส Pawit PANTAROS THA 189
9 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 193
10 ปฐวีกานต์ คำมนตรี Pataweekarn KUMMONTREE THA 195
11 พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA 202
12 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA 204
13 สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA 207
14 ธธัช ดลรวีธนากิจ Thathouch DONRAWEETHANAKIT THA 210
15 เด่นเทพ เสลานนท์ Denthep SELANON THA 214
16 อรัณย์ พีรภูมิ Aran PIRAPHUM THA 216
First Come First Serves Pro&Am (Am: restricted to no more than twenty (20) amateurs)
17 ศุภโชค ละเอียด Suphachok LA-IED THA
18 รตน กฤษณะวานิช Ratana KRISSANAVANICH THA
19 Jamie STURLEY Jamie STURLEY THA
20 วริศ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Varit PANYATHANASEDH THA
21 วิทวัส พรรคพิบูลย์ Witthawat PUCKPIBOOL THA
22 ชาญกฤษณ์ ภักดีมี Chankrit PAKDEEMEE THA
23 วชิรวิทย์ สุริยวงศ์ Wachirawit SURIYAWONG THA
24 วรพล อินมี Woraphon INMEE THA
25 กฤตชัย ทองไทย Krittachai THONGTHAI THA
26 พัฒนพงษ์ แสนบัวหลวง Pattanapong SAENBUALUANG THA
27 ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์ Rames INTARAJAREONSAK THA
28 กฤษฎิ์ชวินทร์ รตนบุญเสริฐ Kritchawin RATANABOONSERT THA
29 Hyo Kun KIM (Am) Hyo Kun KIM (Am) KOR
30 อินยอก ชอน Inhyok SHON THA
31 นิติศาสตร์ โต๊ะทอง Nitisart TOTHONG THA
32 ชนกันต์ ถนอมพันธ์ Chonkun THANOMPUN THA
33 Dae Kwon CHO Dae Kwon CHO KOR
34 อารันต์ วัชรคม Alan VACHARAKOM THA
35 ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง Paiboon PHUMKLIANG THA
36 Dae Hyun KIM Dae Hyun KIM KOR
37 ดาเนียล บุญกัลยา Daniel BOONGULLAYA THA
38 ภาณุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA
39 พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ (Am) Peeravit SRITHANRATTANA (Am) THA
40 ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ Saranyapong TEERANON THA
41 ธนิน สุวรรณชาติ Thanin SUWANNACHAT THA
42 สมศักดิ์ ทาธวัช Somsak THATAWAT THA
43 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
44 จิรสิน อิสสระวาณิชย์ Jirasin ISSARAVANICH THA
45 Sam GILLIS Sam GILLIS USA
46 ธนาคาร สงครามมา (Am) Thanakran SONGKRAMMA (Am) THA
47 อภิวัช รักษาพราหมณ์ Apiwat RUKSAPRAM THA
48 ศุภจักร ศุภภิญโญ Supajak SUPAPINYO THA
49 ธภณวรรษ ลุนจักร Thapanawat LOONCHARK THA
50 อธิคม สุขวารี (Am) Aticom SOOKVAREE (Am) THA
51 กุณช์ธณัฏ พนาดร (Am) Kuntanat PANADON (Am) THA
52 อุทัย อัครจันทร์ Utai AUKKARAJAN THA
53 ศวัส อุทัยนูน Sawat U-THAINOON THA
54 ภูบดินทร์ ขันทอง Phubadin KHANTHONG THA
55 วรชุม ชมะทัต Vorachoom CHMATHAT THA
56 ธนกฤต ชัยศิลปิน Thanakrit CHAISINLAPIN THA
57 Jin Ho CHOI (Am) Jin Ho CHOI (Am) KOR
58 ณัฐ ลิ้มมณีวิจิตร (Am) Nut LIMMANEEVIJIT (Am) THA
59 พงศ์พล หันตพงศ์ Pongphol HUNTAPONG THA
60 พงศ์พลิน ลาภวิสุทธิสิน Pongpalin LAPVISUTTISIN THA
61 Seung Hyun LEE Seung Hyun LEE KOR
62 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA
63 ภานุวัฒน์ สิงห์คำป้อง Panuvat SINGKUMPONG THA
64 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA
65 นพเดช สวงโท Noppadech SOUNGTO THA
66 Seung Hun KWON (Am) Seung Hun KWON (Am) KOR
67 ทำเนาว์ แก้วปิง Thamnao KAEWPING THA
68 อุดมชัย คงเกษม Udomchai KONGKASEM THA
69 ภูวดล ลี้อาจหาญ Poovadol LEE-ARTHAN THA
70 อัสนีย์ ยืนยั่ง Atsanee YUANYANG THA
71 ศุภวัฒน์ เรืองเอี่ยม Supavat RUANGEAUM THA
72 ธนภัทร สัจจาวัฒนา Tanapat SATJAWATTANA THA
73 Chris SMITH Chris SMITH ENG
74 Paul HARRIS Paul HARRIS USA
75 ณัชพล สมใส (Am) Natchapol SOMSAI (Am) THA
76 กฤฏิธี สุนทรนนท์ Krittitee SUNTHORNNON THA
77 ธนันชัย ประเสริฐแก้ว Thananchai PRASERTKAEW THA
78 กล้ายุทธ มงคลสมัย Klayuth MONGKOLSAMAI THA
79 Jeremy PAULSON Jeremy PAULSON THA
80 บุญมี ต่อพันธ์ Boonmee TOPAN THA
81 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA
82 ธนัช ตันติเจริญ (Am) Tanut TANTICHAREON (Am) THA
83 ณธรรม แห่งธรรม (Am) Nathum HANGTHUM (Am) THA
84 ชัยพิสิทธิ์ เสือนาค Chaipisit SUEANAK THA
85 ณภัทร แซ่ลิ่ม Napat LIM THA
86 Ju Hyeong KIM (Am) Ju Hyeong KIM (Am) KOR
87 เลิศพิสิฐ สุวรรณจันลา Leodpisit SUWANCHANLA THA
88 Moo Jin CHO (Am) Moo Jin CHO (Am) KOR
89 ธนวิทย์ สิงห์แก้ว Thanawit SINGHKAEW THA
90 พชรพล ประเสริฐ Patcharapon PRASERTH THA
91 ทศธรรม สุทนต์ Tossatam SUTHON THA
92 ชยพล เกติวงษ์ Chayaphol KATIWONG THA
93 ราชวัตร ยศหนองทุ่ม Rajawat YOSNONGTHUM THA
94 ชัยพร อุ๋ยตระกูล (Am) Chaiporn OUITRAGOOL (Am) THA
95 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร (Am) Gun LIMMANEEVIJIT (Am) THA
96 พิสิฐ กิจเวช Pisit KITWET THA
97 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA
98 Yoo Seong PARK Yoo Seong PARK KOR
99 จตุทิศ เอี่ยมสอาด Jatutit IAEMSAARD THA
100 ภัทรพงศ์ ธนทวีโชคไพศาล Pattarapong TANATAWECHOKPAISARN THA
101 ณัฐพากย์ ช้างหัวหน้า Nattapak CHANGHUANA THA
102 ชัยกร รัตนพันธ์ Chaikorn RATTANAPAN THA
103 Joshua SALAH Joshua SALAH USA
104 ณัฐวัฒน์ มีเสมา Nattawat MEESEMA THA
105 Seung Soo LEE Seung Soo LEE KOR
106 สาริน เจริญกุล (Am) Sarin CHAROENKUN (Am) THA
107 วริศ บุญรอด (Am) Warit BOONROD (Am) THA
108 พชร บุญเหมาะ Patchara BOONMOUR THA
109 เธียรวิชญ์ รตนบุญเสริฐ Thianrawit RATANABOONSERT THA
110 Dong Hyuk KIM (Am) Dong Hyuk KIM (Am) KOR
111 พงศ์ภัค รชตะพร Pongpak RACHATAPORN THA
112 Min Soo KIM (Am) Min Soo KIM (Am) KOR
113 สิปปกร อุทัยพัฒนพงศ์ Sippakorn U-THAIPATTANAPONG THA
114 วัชรพงษ์ ประเสริฐ Watcharapong PRASERTH THA
115 ทักทาย สุทนต์ Thakthay SUTHON THA
116 วนัสกฤษณ์ ศิลปรังสรรค์ Vanaskrit SILLAPARUNESON THA
117 Pete VILAIRATANA Pete VILAIRATANA USA
118 ศรัณย์ ศิริธร (Am) Sarun SIRITHON (Am) THA
119 อมต คนชาญ Ammata KONCHAN THA
120 นวมินทร์ จันทร์บรรจง Navamin CHANBANCHONG THA
Reserves
1 วรพล นุ่มเออ Woraphon NUMER THA
2 ธนพล บุญจำรูญ (Am) Thanapol BOONCHAMROON (Am) THA
3 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ (Am) Krittalak RADARONG (Am) THA
4 ภาคี รัตนวราหะ (Am) Pakee RATTANAWARAHA (Am) THA
5 Yuri TADIOTTO Yuri TADIOTTO ITA
1 Syphasenth PHANPHENGDY (Am) Syphasenth PHANPHENGDY (Am) LAO
2 ณัฐพงค์ รัชธร (Am) Nuttaphong RATCHATRON (Am) THA
3 พลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ (Am) Polpipat PHALOSILP (Am) THA
4 กัญจน์ เตียวสุวรรณ (Am) THA
5 Thammasack BOUAHOM (Am) Thammasack BOUAHOM (Am) LAO
6 สกรรจ์พัส มาลา (Am) Sakanpat MALA (Am) THA
7 นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี (Am) Norasead THAOCHALEE (Am) THA
8 พีรภพ พงศ์ธนารักษ์ (Am) Perapop PHONGTHANARAK (Am) THA
9 Sydney CHUNG Sydney CHUNG USA
10 Aung Sann Myo (Am) Aung Sann Myo (Am) MYA
11 ธนเดช มั่นคง (Am) Thanadech MANKONG (Am) THA
12 เจษฎากร คำสิงห์ (Am) Jedsadakorn KUMSING (Am) THA
13 Timo ROHRER (Am) Timo ROHRER (Am) SUI
14 ชวานากร ยศหนองทุ่ม (Am) Chawanakron YOTNONGTHUM (Am) THA
15 ชนะศักดิ์ ไพศาลนันทน์ (Am) Chanasak PAISALNAN (Am) THA
16 เชนปกรณ์ แก้วภิรมย์ (Am) Chenpakorn KAEWPIROM (Am) THA
17 Greg MOSS Greg MOSS USA
18 ภคภณ เหลื่อมศรี (Am) Pakaphon LUEAMSRI (Am) THA
19 สกรรจ์วัฏ มาลา (Am) Sakanwat MALA (Am) THA
20 ชาญณัฏฐ์ บัณฑะวงศ์ (Am) Channut BUNTAVONG (Am) THA
21 Charles LEE Charles LEE USA
22 ณฐนนท์ ธนูรัตน์ (Am) Natanon THANURAT (Am) THA
23 เศรษฐโชค พุ่มพวย (Am) Seddhachoke POOMPUAY (Am) THA
24 ภูวฤทธิ์ รุ่งพิทยาธร (Am) Phuwarit RUNGPITTAYATHON (Am) THA