Betagro Championship 2018

24-27May. 2018
PRE-QUALIFYING ROUND QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

ADT
1 Miguel CARBALLO Miguel CARBALLO ARG
2 Jack WILSON Jack WILSON AUS
3 Josh YOUNGER Josh YOUNGER AUS
4 Marcus BOTH Marcus BOTH AUS
5 Martin DIVE Martin DIVE AUS
6 Shakhawat SOHEL Shakhawat SOHEL BAN
7 Javier GALLEGOS Javier GALLEGOS ESP
8 Xavi PUIG Xavi PUIG ESP
9 Janne KASKE Janne KASKE FIN
10 Rory HIE Rory HIE INA
11 Himmat RAI Himmat RAI IND
12 Kazuki HIGA Kazuki HIGA JPN
13 Motonari NAKAGAWA Motonari NAKAGAWA JPN
14 Shohei HASEGAWA Shohei HASEGAWA JPN
15 Yutaka ARAKI Yutaka ARAKI JPN
16 Kevin LEE Kevin LEE KOR
17 Amir NAZRIN Amir NAZRIN MAS
18 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA
19 Gareth PADDISON Gareth PADDISON NZL
20 Mathiam KEYSER Mathiam KEYSER RSA
21 CHOO Tze Huang CHOO Tze Huang SGP
22 Jesse YAP Jesse YAP SGP
23 Johnson POH Johnson POH SGP
24 KOH Deng Shan KOH Deng Shan SGP
25 Reagan PNG Reagan PNG SGP
26 Anura ROHANA Anura ROHANA SRI
27 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE
28 Oskar ARVIDSSON Oskar ARVIDSSON SWE
29 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
30 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
31 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA
32 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA
33 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
34 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA
35 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
36 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA
37 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA
38 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
39 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA
40 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA
41 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA
42 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA
43 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
44 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
45 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA
46 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA
47 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
48 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA
49 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
50 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA
51 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA
52 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA
53 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA
54 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA
55 Blake SNYDER Blake SNYDER USA
56 Brett MUNSON Brett MUNSON USA
57 Dino A GIACOMAZZI Dino A GIACOMAZZI USA
58 John Michael O'TOOLE John Michael O'TOOLE USA
59 Paul HARRIS Paul HARRIS USA
60 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN
All Thailand Golf Tour
Category 6: Tournament Winners 2016 - 2018 Years
1 อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA 2017
Category 7: Special Exemptions.
2 อมรเศรษฐ์  ชองอมรกุลประภา (Am) Amornsate CHONGAMORNKULPRAPA (Am) THA
3 ศรัณยพงษ์ เอี่ยมสะอาด (Am) Saranyapong AIAMSAARD (Am) THA
4 ธนันชัย ประเสริฐแก้ว Thananchai PRASERTKAEW THA
5 ประวีณศักดิ์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (Am) Praweensak KULCHITCHUAWONG (Am) THA
6 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA
7 สดมภ์ แก้วกาญจนา (Am) Sadom KAEWKANJANA (Am) THA
8 เดชาวัต เพชรประยูร (Am) Daechawat PHETPRAYOON (Am) THA
9 วนิพันธุ์ มีสมอรรถ (Am) Wanipun MEESOM-US (Am) THA
10 ปรัญชัย รุประมาณ Paranchai RUPAMARN THA
11 Fredrik EDMUNDS Fredrik EDMUNDS ENG
12 จาตุรนต์ พุ่มสำเภา Jaturon PUMSAMPAO THA
13 Joohyung KIM Joohyung KIM KOR
14 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล (Am) Akedanai PONGHATHAIKUL (Am) THA
15 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
16 เอกชัย ศรีสุข Eakkachai SRISUK THA
17 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
18 ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ (Am) Yanapat CHAROENPATTANASATIT (Am) THA
19 Tatsuhiko TAKAHASHI Tatsuhiko TAKAHASHI JPN
20
Category 8: Top 50 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2017 Ranking
21 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 8
22 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 18
23 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA 22
24 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 25
25 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA 27
26 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 28
27 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA 30
28 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA 31
29 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA 32
30 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 36
31 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA 37
32 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 42
33 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 44
34 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 45
35 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 47
36 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 49
37 มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA 50
Category 9: Top 4 Amateur from Ranking Points 2017 Ranking
38 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ (Am) Kammalas NAMUANGRUK (Am) THA 1
Category 10: Top 40 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2018 Re-ranking Ranking
39 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA 14
40 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 25
41 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA 27
42 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA 30
43 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANACH THA 31
44 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 34
45 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA 35
46 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 36
Category 11: Top 4 Amateur from Ranking Points 2018 Re-ranking Ranking
47 คริส ชินพงศ์ (Am) Chris CHINNAPONGSE (Am) THA 1
Category 12b: Top 20 of The Qualifying Round Ranking
48 1
49 2
50 3
51 4
52 5
53 6
54 7
55 8
56 9
57 10
58 11
59 12
60 13
61 14
62 15
63 16
64 17
65 18
66 19
67 20
Category 13: 51st - 90th from Order of Merit 2017 Ranking
68 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 53
69 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 55
70 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA 56
71 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA 58
72 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 60
73 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 62
74 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA 63
75 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 64
76 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 67
77 James BOWEN James BOWEN USA 68
78 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 69
79 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA 70
80 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 71
81 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA 73
82 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 75
83 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA 76
84 ธนาธิป เผือกเทศ Thanathip PUAKTES THA 78
Reserves(สำรอง)
Category 13: 51st - 90th from Order of Merit 2017 Ranking
1 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 79
2 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 81
3 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 82
4 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 86
5 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 87
6 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA 88
7 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA 89
8 อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA 90
Category 14: 41st - 80th from Order of Merit 2018 Re-ranking Ranking
9 Hein SITHU Hein SITHU MYA 50
10 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN 57
11 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 64
12 ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA 69
Category 15: 91st - 120th from Order of Merit 2017 Ranking
13 ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA 93
14 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 97
15 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA 98
16 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 99
17 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA 101
18 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 104
19 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA 105
20 ธรรศ แจ้งกิจ Trass JAENGKIT THA 106
21 ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 107
22 กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA 109
23 Tatsuya MIYAKI Tatsuya MIYAKI JPN 117
24 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA 119
25 บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA 120
Category 16: 81st - 150th from Order of Merit 2018 Re-ranking Ranking
26 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 81
27 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 85
28 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 91
29 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 94
30 จิรสิน ลิ้มวิชัย Jirasin LIMVICHAI THA 98
31 วรพล นุ่มเออ Woraphon NUMER THA 100
32 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 102
33 อรัณย์ พีรภูมิ Aran PIRAPHUM THA 103
34 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA 104
35 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA 105