Singha All Thailand Championship 2018

19-22Jul. 2018
PRE-QUALIFYING ROUND QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 3: The Winner of All Thailand Golf Tour Order of Merit 2013 - 2017 Years
1 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 2016
Category 4: The Winner of Singha Masters or All Thailand Championship 2015-2018 Years
2 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 2017
3 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 2017
4 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 2016
5 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 2015
Category 5: Multiple Tournament Winners 2015 - 2018 Years
6 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 2017
Category 6: Tournament Winners 2016 - 2018 Years
7 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA 2018
8 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA 2017
9 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 2017
Category 7: Special Exemptions.
10 Joohyung KIM Joohyung KIM KOR
11 เอกปริษฐ์ หวู่ (Am) Ekpharit WU (Am) THA
12 เดชาวัต เพชรประยูร (Am) Daechawat PHETPRAYOON (Am) THA
13 วนิพันธุ์ มีสมอรรถ (Am) Wanipun MEESOM-US (Am) THA
14 Po-Hao CHEN Po-Hao CHEN TPE
15 Keng-Wei LIN Keng-Wei LIN TPE
16 Hao-Chuan FAN CHIANG Hao-Chuan FAN CHIANG TPE
17 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย (Am) Puwit ANUPANSUEBSAI (Am) THA
18 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA
19 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA
20 จาตุรนต์ พุ่มสำเภา Jaturon PUMSAMPAO THA
21 Feroz ALI Feroz ALI IND
22 ฐิติพัส เล็ม Thitipat LEM THA
23 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
24 จตุทิส เอี่ยมสอาด Jatutis IAMSA-ARD THA
25 ฐิติพงษ์ หอมรื่น (Am) Thitipong HOMRUEN (Am) THA
26 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA
27 ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ (Am) Yanapat CHAROENPATTANASATIT (Am) THA
28 บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA
Category 8: Top 50 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2017 Ranking
29 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 8
30 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA 9
31 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 12
32 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 14
33 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 15
34 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 18
35 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 20
36 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA 27
37 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 28
38 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 29
39 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA 30
40 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA 32
41 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN 33
42 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 35
43 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 36
44 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA 37
45 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 38
46 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 39
47 Janne KASKE Janne KASKE FIN 40
48 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA 41
49 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 42
50 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 44
51 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 45
52 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA 46
53 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 47
54 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 49
55 มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA 50
Category 9: Top 4 Amateur from Ranking Points 2017 Ranking
56 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA 4
Category 10: Top 40 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2018 Re-ranking Ranking
57 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 7
58 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA 14
59 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA 17
60 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA 24
61 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA 29
62 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA 38
Category 11: Top 4 Amateur from Ranking Points 2018 Re-ranking Ranking
63 คริส ชินพงศ์ (Am) Chris CHINNAPONGSE (Am) THA 1
Category 12: Top 30 of The Qualifying Round Ranking
64 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 1
65 ฐิติพัฒก์ ผาธรรม Thitipat PHATAM THA 2
66 ภิญโญ ภิรมย์รื่น Pinyo PIROMREUN THA 3
67 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 4
68 ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) Thanarat SRISATHAPORN (Am) THA 5
69 Yuto WATANABE (Am) Yuto WATANABE (Am) JPN 6
70 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 7
71 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 8
72 จักรภัทร ฮ้อแสงชัย (Am) Jakkapat HORSANGCHAI (Am) THA 9
73 ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ (Am) Napat PARAMACHAROENROJ (Am) THA 10
74 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 11
75 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA 12
76 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND 13
77 ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA 14
78 ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 15
79 Bum Young KO Bum Young KO KOR 16
80 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 17
81 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG USA 18
82 ปรัตถกร สูยะศรี (Am) Parathakorn SUYASRI (Am) THA 19
83 ธนภัทร พิชัยกุล (Am) Tanapat PICHAIKOOL (Am) THA 20
84 R.J. CARALELLA R.J. CARALELLA AUS 21
85 กอบเดช รอดรัต (Am) Kobdech RODRAT (Am) THA 22
86 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA 23
87 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA 24
88 เจษฎากร เอียการนา Jadsadagorn IAKANNA THA 25
89 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA 26
90 โรจนศักดิ์ ทองบุญชู Rojjanaasak TONGBOONCHU THA 27
91 กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา Kornpong ONGTHONGKAMTHANA THA 28
92 ธนกร ตอสี (Am) Thanakorn TORSEE (Am) THA 29
93 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 30
Category 13: 51st - 90th from Order of Merit 2017 Ranking
94 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA 52
95 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 53
96 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 54
97 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 55
98 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA 56
99 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA 57
100 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA 58
101 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 59
102 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 60
103 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANACH THA 61
104 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 62
105 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA 63
106 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 64
107 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 65
108 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 67
109 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 69
110 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 70
111 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 71
112 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA 73
113 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 75
114 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA 76
115 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA 77
116 ธนาธิป เผือกเทศ Thanathip PUAKTES THA 78
117 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 79
118 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 81
119 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 82
120 สมเกียรติ ศรีสง่า Somkiat SRISA-NGA THA 83
121 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 85
122 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 86
123 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 87
124 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA 88
125 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA 89
126 อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA 90
Category 14: 41st - 80th from Order of Merit 2018 Re-ranking Ranking
127 John Michael O'TOOLE John Michael O'TOOLE USA 53
128 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 54
129 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 60
130 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN 67
131 Joshua SALAH Joshua SALAH USA 72
132 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 76
133 Roberto GALLETTI Roberto GALLETTI USA 79
134 ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA 80
Category 15: 91st - 120th from Order of Merit 2017 Ranking
135 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 92
136 ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA 93
137 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 97
138 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA 98
139 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 99
140 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA 101
141 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 104
142 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA 105
143 ธรรศ แจ้งกิจ Trass JAENGKIT THA 106
144 กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA 109
Reserves(สำรอง)
Category 15: 91st - 120th from Order of Merit 2017 Ranking
1 Tatsuya MIYAKI Tatsuya MIYAKI JPN 117
2 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA 119
Category 16: 81st - 150th from Order of Merit 2018 Re-ranking Ranking
3 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 90
4 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 94
5 จิรสิน ลิ้มวิชัย Jirasin LIMVICHAI THA 106
6 วรพล นุ่มเออ Woraphon NUMER THA 108
7 อรัณย์ พีรภูมิ Aran PIRAPHUM THA 110
8 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA 112