8th Boonchu Ruangkit Championship

27-30Jan. 2022
TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 3: (a) The winner of the ATGT’s Order of Merit shall be able to compete in any tournament for five (5) years after the season when the golfer won this title (“5‐Year Exemption”).
1 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA
Category 4: (a) The winner of Singha Thailand Masters or All Thailand Championship shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won either title (“3‐Year Exemption”).
2 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
3 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
4 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
5 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
Category 6: (a) The winner of any tournament shall be able to compete in any tournament for two (2) years after the season when the golfer won such title (“2‐Year Exemption”).
6 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA
7 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
8 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA
9 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
10 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
11 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA
Category 7: Players based on special exemptions.
12 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
13 พงศ์​ป​ณ​ต จีนา​กู​ล (Am) Pongpanot JEENAKUL (Am) THA
14 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
15 ศักดินนท์ เดชภิมล (Am) Sakdinon DECHPIMOL (Am) THA
16 อชิรวิชญ์ ลี้ศักดิ์สกุล (Am) Achirawit LEESAKSAKUL (Am) THA
17 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA
18 ฐิติธัช ใจดี (Am) Bank JAIDEE (Am) THA
19 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
20 ปรัญชัย กุลศิริวิวัฒน์ Paranchai KULSIRIWIWAT THA
21 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA
22 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA
23 ปรินดา โพธิ์กัณฑ์ Parinda PHOKAN THA
24 ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์ Pannarat THANAPOLBOONYARAS THA
25 ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) Prama IMANOTAI (Am) THA
26 อัชชา นามปาน (Am) Atshar NAMPAN (Am) THA
27 มารุต ชื่นชมบูรณ์ (Am) Marut CHUENCHOMBOON (Am) THA
28 นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ (Am) Nithidpong SRICHATPHIRUN (Am) THA
29 ธณัทภัทร กัลยาณมิตร (Am) Thanaphat KALYANAMITRA (Am) THA
30 Jeong Min CHO Jeong Min CHO KOR
31 พรรณภา พลนามอินทร์ Pannapa POLNAMIN THA
32 ชเนตตี วรรณแสน Chanettee WANNASAEN THA
33 ณพล บุญบูชาไชย Napol BUNBUCHACHAI THA
34 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA
35 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
36 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA
37 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
38 ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ Yanapat CHAROENPATTANASATIT THA
39 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA
40 ศิระ บุญเกื้อ Sira BOONGUER THA
41 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA
42 ธนบดี สุจริตชัย Tanabordee SUJARITCHAI THA
43 ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ Chaiyasit CHAIYACHOT THA
44 Seuk Hyun BAEK Seuk Hyun BAEK KOR
45 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
46 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA
47 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA
48 ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA
49 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
50 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA
51 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODPACK THA
52 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
53 เอกรัฐ เล็กสุวรรณ Ekkarat LEKSUWAN THA
54 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
55 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
Category 9: (a) The top sixty (60) players of the 2021 of the ATGT’s Order of Merit.
56 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
57 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
58 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
59 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA
60 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
61 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA
62 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
63 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
64 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
65 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA
66 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
67 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
68 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
69 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
70 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA
71 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
72 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
73 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
74 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
75 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
76 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
77 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
78 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
79 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
80 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA
81 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA
82 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
83 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
84 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
85 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
86 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA
87 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
88 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA
89 พิพัฒน์พง ศิริธนากุลศักดิ์ Pipatpong(Raththee) SIRITHANAKUNSAK THA
90 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Mo LIM THA
91 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
Category 10: The top four (4) amateurs based on the 2021 of the ATGT’s Amateur Ranking Points.
92 สิรภพ ยะปาละ (Am) Sirapob YAPALA (Am) THA
Category 13: ATGT Legend and Honorary Members.
93 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA
94 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
Category 15: (b) Top 20 Players and ties from ATGT Special Q-School 2022.
95 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
96 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
97 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
98 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
99 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA
100 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
101 ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ Chutiphon JANYASAWAT THA
102 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
103 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
104 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
105 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA
106 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
107 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA
108 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
109 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA
110 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
111 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA
112 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
113 พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA
114 วรุต ขจรกิตติสกุล Varuth KJONKITTISKUL THA
115 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA
Category 16: (b) The sixty-first (61st) to eightieth (80th) players of the 2021 ATGT’s Order of Merit.
116 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
117 ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย Paphangkorn ITTHIRATCHAI THA
118 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
119 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA
120 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA
121 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA
122 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
123 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA
124 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart KITTIRATTANAPAIBOON THA
125 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA
126 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
127 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
128 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA
129 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
Category 18: (b) Players ranked from 21st to 50th and ties from the 2022 All Thailand Golf Tour Special Q-School.
130 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
131 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
132 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA
133 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
134 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG
135 อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ Arthitayapong SRIPATRPRASITE THA
136 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
137 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA
138 Sang LEE Sang LEE CAN
139 Ryan HOOD Ryan HOOD SCO
140 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
141 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
142 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
143 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
On-site standby
144 จักรภัทร ฮ้อแสงชัย Jakkapat HORSANGCHAI THA
Reserves
Reserves - Category 18: (b) Players ranked from 21st to 50th and ties from the 2022 All Thailand Golf Tour Special Q-School.
Reserves - 1 รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ Ratchavin TANAKASEMPIPAT THA
Reserves - 2 วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA
Reserves - 3 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
Reserves - 4 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
Reserves - Category 19: (b) The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the 2021 ATGT’s Order of Merit.
Reserves - 5 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
Reserves - 6 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA
Reserves - 7 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
Reserves - 8 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
Reserves - 9 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
Reserves - 10 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA
Reserves - 11 Seungjae MAENG Seungjae MAENG USA
Reserves - 12 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA
Reserves - 13 คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA
Reserves - Category 20: (b) Players ranked 51st to 80th and ties from the All Thailand Golf Tour 2022 Special Q-School.
Reserves - 14 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA
Reserves - 15 ภัทรภูมิ ปาจารย์ Poom PACHARN THA
Reserves - 16 Tom DINGWALL Tom  DINGWALL SCO
Reserves - 17 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA
Reserves - 18 Christoph GUENTHER Christoph GUENTHER GER
Reserves - 19 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA
Reserves - 20 ทราย มอนทาน่า โลแวน Sy LOVAN THA
Reserves - 21 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA
Reserves - 22 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA
Reserves - Category 23: (b) Players who did not qualify for the 2022 All Thailand Golf Tour Special Q-School.
Reserves - 23 พชร สกุลยง Pachara SAKULYONG THA
Reserves - 24 คอนลาร์ด ชาญ ราฟเฟอร์ตี้ Conrad Chan RAFFERTY THA
Reserves - 25 Jae Won SHIN Jae Won SHIN KOR
Reserves - 26 ณฐ ศรีจันทรนนท์ Nott SRICHANNON THA
Reserves - 27 อนาวิญท์ เกียรติลัชชานนท์ Anawin KIATLACHCHANONT THA
Reserves - 28 ก้องภพ บุญประเสริฐ Kongpop BOONPRASERT THA
Reserves - 29 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA
Reserves - 30 Ricky JASWAL Ricky JASWAL IND
Reserves - 31 ภูมิ พรเจริญทรัพย์ Bhum PORNCHAROENSUP THA
Reserves - 32 เอกรัตน์ เกษฎา Ekarat KEDSADA THA