Singha all Thailand Premier Championship 2022

23-26Jun. 2022
QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 4: (a) The winner of Singha Thailand Masters or All Thailand Championship shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won either title (“3‐Year Exemption”).
1 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
2 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
3 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
Category 6: (a) The winner of any tournament shall be able to compete in any tournament for two (2) years after the season when the golfer won such title (“2‐Year Exemption”).
4 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
5 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
6 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA
7 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA
8 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
9 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA
10 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
Category 7: Players based on special exemptions.
11 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA
12 นุพันธ์ มาประณีต Nuphan MARPRANEET THA
13 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ (Am) Sarut VONGCHAISIT (Am) THA
14 Anh Minh NGUYEN (Am) Anh Minh NGUYEN (Am) VIE
15 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) Sahasawat ARIYACHATVAKIN (Am) THA
16 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) THA
17 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA
18 อัชชา นามปาน (Am) Atshar NAMPAN (Am) THA
19 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA
20 ฐิติธัช ใจดี (Am) Bank JAIDEE (Am) THA
21 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
22 Justin HAN Justin HAN SGP
23 อนาวิญท์ เกียรติลัชชานนท์ Anawin KIATLACHCHANONT THA
24 ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ Yanapat CHAROENPATTANASATIT THA
25 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA
Category 8: The top players from each Monday Qualifying Tournament.
26 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
27 สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA
28 Shinichi MIZUNO Shinichi MIZUNO JPN
29 Chen GUXIN Chen GUXIN CHN
30 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก (Am) Saksit JAIRAK (Am) THA
31 นนนที แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee SANGSURIYAPORN THA
32 Filip LUNDELL Filip LUNDELL SWE
33 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
34 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA
35 ฐิติพันธุ์ กุดั่น Thitiphan KUDAN THA
36 จีณณ์ ชัยกังวาฬ (Am) Gene CHAIKANGWAL (Am) THA
37 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
Category 9: (a) The top sixty (60) players of the 2021 of the ATGT’s Order of Merit.
38 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
39 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
40 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
41 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA
42 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
43 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
44 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
45 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
46 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA
47 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
48 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
49 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
50 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
51 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
52 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
53 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
54 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
55 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
56 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
57 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
58 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA
59 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA
60 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
61 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
62 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
63 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA
64 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
65 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA
66 พิพัฒน์พง ศิริธนากุลศักดิ์ Pipatpong SIRITHANAKUNSAK THA
67 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA
68 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Mo LIM THA
69 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
Category 10: The top four (4) amateurs based on the 2021 of the ATGT’s Amateur Ranking Points.
70 สิรภพ ยะปาละ (Am) Sirapob YAPALA (Am) THA
Category 12: The leading 4 amateurs in the top twenty (20) from the 2022 ATGT’s Amateur Ranking Points as of the application closing date who is not otherwise exempt (applied to the next eligible tournament).
71 ณฐนนท ธนูรัตน์ (Am) Natanon THANOORAT (Am) THA
72 ปรินทร์ สารสมุทร (Am) Parin SARASMUT (Am) THA
73 พลกฤต ผาวิชัย (Am) Polakrit PAWICHAI (Am) THA
74 รชต วิณวัณฑ์ (Am) Rachata WINWON (Am) THA
Category 13: ATGT Legendary and Honorary Members.
75 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA
76 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
Category 14: Members in categories 15 and 16 shall be re-ranked according to their positions in the 2022 ATGT’s Order of Merit at designated times in the year which shall be determined by the Tournament Committee.
77 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
78 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
79 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA
80 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
81 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
82 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA
83 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
84 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
85 ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย Paphangkorn ITTHIRATCHAI THA
86 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
87 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
88 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
89 พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA
90 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
91 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
92 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA
93 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
94 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
95 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
96 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA
97 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart KITTIRATTANAPAIBOON THA
98 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA
99 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA
100 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA
101 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
102 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA
103 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
104 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE
Category 15: (b) Top 20 Players and ties from ATGT Special Q-School 2022.
105 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
106 ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ Chutiphon JANYASAWAT THA
107 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
Category 15: (c) COVID-19 Membership Exemption 2021 - Extended Playing Privilege.
108 Syed Saqib AHMED Syed Saqib AHMED IND
Category 16: (b) The sixty-first (61st) to eightieth (80th) players of the 2021 ATGT’s Order of Merit.
109 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
Category 17: Members in categories 18 to 22 shall be re-ranked according to their positions in the 2022 ATGT’s Order of Merit at designated times in the year which shall be determined by the Tournament Committee.
110 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
111 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
112 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA
113 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
114 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
115 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
116 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
117 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
118 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA
119 ภัทรภูมิ ปาจารย์ Poom PACHARN THA
120 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA
121 อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ Arthitayapong SRIPATRPRASITE THA
122 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
123 Galven GREEN Galven GREEN MAS
124 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA
125 กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ Kantapawich PHANTHARAK THA
126 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA
127 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA
128 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
129 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA
130 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA
131 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
132 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
133 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
134 ทราย มอนทาน่า โลแวน Sy LOVAN THA
135 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA
136 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
137 ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL THA
138 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
139 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
140 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
141 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA
142 ณพล บุญบูชาไชย Napol BUNBUCHACHAI THA
Category 18: (b) Players ranked from 21st to 50th and ties from the 2022 All Thailand Golf Tour Special Q-School.
143 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
144 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
Reserves
Reserves - Category 18: (b) Players ranked from 21st to 50th and ties from the 2022 All Thailand Golf Tour Special Q-School.
Reserves - 1 ณสรร เศรษฐบุตร Nasun SETABUT THA
Reserves - 2 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA
Reserves - 3 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
Reserves - 4 วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA
Reserves - 5 Samarth DWIVEDI Samarth DWIVEDI IND
Reserves - Category 19: (b) The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the 2021 ATGT’s Order of Merit.
Reserves - 6 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
Reserves - 7 จักรภัทร ฮ้อแสงชัย Jakkapat HORSANGCHAI THA
Reserves - 8 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA
Reserves - 9 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
Reserves - Category 20: (b) Players ranked 51st to 80th and ties from the All Thailand Golf Tour 2022 Special Q-School.
Reserves - 10 Tom DINGWALL Tom DINGWALL SCO
Reserves - 11 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA
Reserves - 12 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA
Reserves - Category 23: (b) Players who did not qualify for the 2022 All Thailand Golf Tour Special Q-School.
Reserves - 13 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
Reserves - 14 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA
Reserves - 15 ณัฐรัชต์ ชื่นตา Nuttarut CHUENTA THA
Reserves - 16 ชัยพร อุ๋ยตระกูล Chaiporn OUITRAGOOL THA
Reserves - 17 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
Reserves - 18 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA
Reserves - 19 Brett MUNSON Brett MUNSON USA
Reserves - 20 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA
Reserves - 21 ภูริ บุญญากาศ Phuri BOONYAGAD THA
Reserves - 22 Alan DEBENEDITTIS Alan DEBENEDITTIS USA
Reserves - 23 อริยวัตร จูปราง Ariyawat JUPRANG THA
Reserves - 24 กวินท์ วชนะ Kevin WATCHANA THA
Reserves - 25 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA
Reserves - 26 ภูมิ พรเจริญทรัพย์ Bhum PORNCHAROENSUP THA
Reserves - 27 นัททัน วชนะ Nathan WATCHANA THA
Reserves - 28 อินทรายุธ จันทรัตน์ Intrayut CHANDTARAT THA
Reserves - 29 ธนะชัย เกียรติศิริลักษณ์ Tanachai KIATSIRILUX THA
Reserves - 30 ณัฐชนนท์ วิวัฒน์ธนาฒย์ Nutchanon WIVATTANAT THA
Reserves - Category 23: (c) Players that participated in the 2020 All Thailand Golf Tour's first qualifying stage and players who did not qualify for the 2021 All Thailand Golf Tour Special Q-School who applied for Covid -19 Membership Exemption 2021 - Substitute Playing Privilege.
Reserves - 31 Jaydon PANG Jaydon PANG MAS
Reserves - 32 David YANG David YANG TPE
Reserves - Affiliated Member
Reserves - 33 ภูดิท พรหมศร Phudith PHROMSORN THA