Singha all Thailand Premier Championship 2022

23-26Jun. 2022
ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 4

Scores last updated at 25/06/2022 14:21:57

Group Time Tee Score Name Name Ctry R1 R2 R3
1 7:20 10 211 (-5) วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 69 73 69
7:20 10 211 (-5) สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 70 72 69
7:20 10 211 (-5) ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 69 70 72
2 7:31 10 211 (-5) นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA 72 70 69
7:31 10 211 (-5) กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 71 71 69
7:31 10 211 (-5) วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 74 68 69
3 7:42 10 211 (-5) เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 68 68 75
7:42 10 212 (-4) วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 71 69 72
7:42 10 212 (-4) สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 68 72 72
4 7:53 10 212 (-4) วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 71 71 70
7:53 10 212 (-4) ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 67 70 75
7:53 10 212 (-4) กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 71 71 70
5 8:04 10 212 (-4) ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 70 72 70
8:04 10 213 (-3) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 72 69 72
8:04 10 213 (-3) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 69 72 72
6 8:15 10 213 (-3) ณฐนนท ธนูรัตน์ (Am) Natanon THANOORAT (Am) THA 68 73 72
8:15 10 213 (-3) สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA 73 69 71
8:15 10 213 (-3) วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 73 70 70
7 8:26 10 214 (-2) ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA 72 69 73
8:26 10 214 (-2) ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 72 70 72
8:26 10 214 (-2) ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Mo LIM THA 72 71 71
8 8:37 10 215 (-1) สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA 72 69 74
8:37 10 215 (-1) ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA 66 76 73
8:37 10 215 (-1) Chen GUXIN Chen GUXIN CHN 73 70 72
9 8:48 10 215 (-1) ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 72 71 72
8:48 10 216 (Par) ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 67 71 78
8:48 10 216 (Par) นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 71 71 74
10 8:59 10 216 (Par) ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 71 72 73
8:59 10 218 (+2) ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 74 68 76
8:59 10 218 (+2) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 71 72 75
11 9:10 10 219 (+3) ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 70 72 77
9:10 10 220 (+4) ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก (Am) Saksit JAIRAK (Am) THA 74 69 77
9:10 10 221 (+5) ปรินทร์ สารสมุทร (Am) Parin SARASMUT (Am) THA 72 71 78
12 7:20 1 211 (-5) ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA 71 70 70
7:20 1 211 (-5) ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA 67 74 70
7:20 1 211 (-5) Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA 69 72 70
13 7:31 1 211 (-5) ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA 69 72 70
7:31 1 210 (-6) กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) THA 69 67 74
7:31 1 210 (-6) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 73 69 68
14 7:42 1 210 (-6) ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 68 71 71
7:42 1 210 (-6) Shinichi MIZUNO Shinichi MIZUNO JPN 74 66 70
7:42 1 210 (-6) Galven GREEN Galven GREEN MAS 70 70 70
15 7:53 1 209 (-7) อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 67 66 76
7:53 1 209 (-7) ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 68 70 71
7:53 1 209 (-7) ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA 71 71 67
16 8:04 1 209 (-7) สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) Sahasawat ARIYACHATVAKIN (Am) THA 70 69 70
8:04 1 209 (-7) จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 70 69 70
8:04 1 209 (-7) ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 68 72 69
17 8:15 1 209 (-7) จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 68 72 69
8:15 1 209 (-7) นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 70 71 68
8:15 1 208 (-8) วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 71 68 69
18 8:26 1 207 (-9) เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA 70 72 65
8:26 1 207 (-9) ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 70 69 68
8:26 1 207 (-9) วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 71 70 66
19 8:37 1 206 (-10) วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 74 64 68
8:37 1 205 (-11) ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 65 68 72
8:37 1 205 (-11) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 67 68 70
20 8:48 1 205 (-11) ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA 68 68 69
8:48 1 205 (-11) สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 71 67 67
8:48 1 204 (-12) วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 69 64 71
21 8:59 1 204 (-12) กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 66 69 69
8:59 1 203 (-13) จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 67 68 68
8:59 1 203 (-13) ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 62 74 67
22 9:10 1 203 (-13) พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 68 68 67
9:10 1 200 (-16) ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 69 64 67
9:10 1 198 (-18) เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA 66 67 65