23rd Singha Thailand Masters

17-20Nov. 2022
TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 3: The winners of All Thailand Golf Tour Order of Merit who have a valid 5-Year Exemption.
1 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA
Category 4: All former winners of Singha Thailand Masters.
2 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
3 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA
4 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA
5 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA
6 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
7 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA
Category 5: The winners of All Thailand Golf Tour Championships who have a valid 3-Year Exemption.
8 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
9 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
Category 7: The winners of any Tournament who have a valid 2-Year Exemption.
10 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
11 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA
12 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
13 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
14 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA
15 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
16 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
17 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA
18 Miguel CARBALLO Miguel CARBALLO ARG
Category 8: Players based on special exemptions.
19 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส (Am) Pasit IAMPONGSAI (Am) THA
20 กิตธาดา โกสะรุทธะ (Am) Kittada KOSALUTTA (Am) THA
21 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
22 ภราดร ศรีชาพันธุ์ Paradorn SRICHAPHAN THA
23 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
24 ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) Prama IMANOTAI (Am) THA
25 สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ (Am) Sirawat CHEEWINJITCHAROEN (Am) THA
26 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA
27 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA
28 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA
29 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA
30 ภูธเนษฐ์ กังวล (Am) Phuthanate KANGWOL (Am) THA
31 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
32 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart KITTIRATTANAPAIBOON THA
33 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA
Category 9: The top ninety (90) players of the current year Order of Merit as of entry deadline.
34 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA
35 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
36 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
37 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
38 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA
39 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
40 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
41 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA
42 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
43 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
44 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
45 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA
46 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
47 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
48 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
49 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA
50 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
51 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
52 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA
53 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
54 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
55 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
56 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
57 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
58 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA
59 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
60 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
61 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
62 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA
63 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA
64 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
65 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
66 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA
67 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
68 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
69 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
70 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
71 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
72 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA
73 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
74 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
75 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
76 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA
77 กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ Kantapawich PHANTHARAK THA
78 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA
79 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
80 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
81 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
82 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
83 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
84 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
85 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
86 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
87 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA
88 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
89 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
90 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA
91 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
92 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
93 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA
94 ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย Paphangkorn ITTHIRATCHAI THA
95 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
96 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA
97 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA
98 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
Category 10: The leading four (4) amateurs based on current year’s Amateur Ranking Points as of entry deadline.
99 วีรวิชญ์ นาคประชา (Am) Weerawish NARKPRACHAR (Am) THA
100 ชนาดล ดนตรี (Am) Chanadol DONTREE (Am) THA
101 พลกฤต ผาวิชัย (Am) Polakrit PAWICHAI (Am) THA
102 ปรินทร์ สารสมุทร (Am) Parin SARASMUT (Am) THA
Category 11: Next available players of the current year ATGT Order of Merit as of entry deadline.
103 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA
104 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
105 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA
106 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
107 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
108 พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA
109 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA
110 สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA
111 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA
112 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
113 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA
114 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE
115 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
116 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
117 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA
118 ภัทรภูมิ ปาจารย์ Poom PACHARN THA
119 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA
120 วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA
121 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
122 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA
123 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG
124 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
125 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
126 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA
127 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
128 Janne KASKE Janne KASKE FIN
129 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA
130 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA
131 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
132 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA
Reserves
Reserves - Category 11: Next available players of the current year ATGT Order of Merit as of entry deadline.
Reserves - 1 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
Reserves - 2 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
Reserves - 3 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA
Reserves - 4 Brett MUNSON Brett MUNSON USA
Reserves - 5 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA
Reserves - 6 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
Reserves - 7 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA
Reserves - 8 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
Reserves - 9 Gookmin KIM Gookmin KIM KOR
Reserves - 10 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA
Reserves - 11 Yuto WATANABE Yuto WATANABE JPN
Reserves - 12 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA
Reserves - 13 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA