23rd Singha Thailand Masters

17-20Nov. 2022
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 4

Scores last updated at 19/11/2022 16:10:50

Group Time Tee Score Name Name Res R1 R2 R3
1 7:00 1 223 (+7) ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 73 69 81
7:00 1 221 (+5) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 70 74 77
2 7:10 1 220 (+4) ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA 71 71 78
7:10 1 219 (+3) วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA 72 70 77
7:10 1 217 (+1) กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 74 70 73
3 7:20 1 216 (Par) พลกฤต ผาวิชัย (Am) Polakrit PAWICHAI (Am) THA 72 69 75
7:20 1 216 (Par) สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA 75 68 73
7:20 1 216 (Par) สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 74 70 72
4 7:30 1 215 (-1) สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA 71 68 76
7:30 1 215 (-1) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 71 69 75
7:30 1 215 (-1) สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA 71 70 74
5 7:40 1 215 (-1) กิตธาดา โกสะรุทธะ (Am) Kittada KOSALUTTA (Am) THA 73 69 73
7:40 1 215 (-1) Janne KASKE Janne KASKE FIN 72 70 73
7:40 1 215 (-1) ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart KITTIRATTANAPAIBOON THA 73 70 72
6 7:50 1 215 (-1) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 71 73 71
7:50 1 214 (-2) ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 69 71 74
7:50 1 214 (-2) สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 68 73 73
7 8:00 1 214 (-2) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 72 70 72
8:00 1 214 (-2) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 69 74 71
8:00 1 214 (-2) วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA 72 71 71
8 8:10 1 213 (-3) เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 67 71 75
8:10 1 213 (-3) จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 70 70 73
8:10 1 213 (-3) ชนาดล ดนตรี (Am) Chanadol DONTREE (Am) THA 69 74 70
9 8:20 1 213 (-3) ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 71 73 69
8:20 1 212 (-4) กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 71 68 73
8:20 1 212 (-4) วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 71 69 72
10 8:35 1 212 (-4) Matt KILLEN Matt KILLEN ENG 71 71 70
8:35 1 212 (-4) อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 73 69 70
8:35 1 212 (-4) ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 70 73 69
11 8:45 1 212 (-4) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 69 74 69
8:45 1 212 (-4) สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 70 74 68
8:45 1 211 (-5) นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA 70 70 71
12 8:55 1 211 (-5) ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 73 69 69
8:55 1 211 (-5) วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 74 69 68
8:55 1 211 (-5) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 75 69 67
13 9:05 1 210 (-6) ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA 68 68 74
9:05 1 210 (-6) กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 67 69 74
9:05 1 210 (-6) เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA 69 70 71
14 9:15 1 210 (-6) ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA 72 68 70
9:15 1 210 (-6) ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA 69 72 69
9:15 1 210 (-6) วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 71 70 69
15 9:25 1 210 (-6) นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 75 67 68
9:25 1 210 (-6) ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 72 70 68
9:25 1 210 (-6) ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA 73 69 68
16 9:35 1 210 (-6) ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 72 70 68
9:35 1 209 (-7) วีรวิชญ์ นาคประชา (Am) Weerawish NARKPRACHAR (Am) THA 66 72 71
9:35 1 209 (-7) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 69 69 71
17 9:50 1 209 (-7) ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 71 67 71
9:50 1 209 (-7) สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA 71 69 69
9:50 1 209 (-7) กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA 66 75 68
18 10:00 1 208 (-8) อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 71 66 71
10:00 1 208 (-8) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 71 69 68
10:00 1 207 (-9) ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 69 64 74
19 10:10 1 207 (-9) วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA 68 65 74
10:10 1 207 (-9) โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA 72 67 68
10:10 1 206 (-10) ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 64 70 72
20 10:20 1 206 (-10) พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 66 70 70
10:20 1 206 (-10) นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 64 73 69
10:20 1 206 (-10) พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA 69 69 68
21 10:30 1 206 (-10) สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA 70 68 68
10:30 1 206 (-10) สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 68 72 66
10:30 1 205 (-11) ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 66 67 72
22 10:40 1 205 (-11) ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 70 65 70
10:40 1 205 (-11) จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 67 69 69
10:40 1 205 (-11) เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA 68 70 67
23 10:50 1 204 (-12) ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA 68 68 68
10:50 1 204 (-12) ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 70 67 67
10:50 1 204 (-12) วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 68 71 65